Prevod dokumenata na engleski

SrbijaSpace

  1. Naslovna
  2. Naslovi

Prevod dokumenata na engleski

 

Prevod dokumenata na engleski

Osobe koje traže prevod dokumenata na engleski jezik su najčešće studenti koji su zainteresovani za studije u inostranstvu, oni koji žele da nastave osnovne studije ili upišu master ili doktorske studije. Obično im je potreban prevod dokumenata: potvrde o redovnom studiranju, diplome, dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, preporuke i slično. Naš zadatak je da prevod dokumenata na engleski bude veran i tačan, ali istovremeno u duhu engleskog jezika.

Sudski tumacTakođe, sudskom prevodiocu se za prevod dokumenata obraćaju svi koji žele da apliciraju za:

  • dobijanje turističke UK vize,
  • vize za Kanadu ili
  • SAD.


Najčešće se prevode potvrde o stalnom radnom odnosu (za zaposlene), penzioni čekovi (za penzionere), potvrde o redovnim studijama (za studente), različiti dokazi o imovini (poresko rešenje ili kupoprodajni ugovor za stan).

Veoma često je potrebno izvršiti prevod dokumenata na engleski jezik za Norvešku. Kada je reč o traženju posla u Norveškoj potrebno je prvo izvršiti nostrifikaciju diplome i stečenog zvanja.

Za rad u Norveškoj se najčešće odlučuju medicinski radnici kojima je potreban prevod dokumenata što uključuje:

  • diplomu,
  • dodatak diplomi,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrde, uverenja, preporuke),
  • uverenje o položenom državnom ispitu (za visoku stručnu spremu),
  • kao i diplomu, svedočanstva srednje škole i uverenja o broju časova (za srednju stručnu spremu).

 

Osim prevoda sa srpskog na engleski, sudski prevodilac pruža i usluge prevoda dokumenata sa engleskog na srpski za upotrebu u Republici Srbiji. Klijenti najčešće prevode izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (za upis u matične knjige u Republici Srbiji). Osim toga, stranci zaposleni u Srbiji prevode dokumenta kojima dokazuju svoj nivo obrazovanja stečen u inostranstvu, kao i potvrde o radnom angažovanju u našoj zemlji.

U slučaju razvoda braka u inostranstvu naši državljani prevode presude o razvodu braka koje podnose našem sudu sa zahtevom za priznavanje inostrane presude. Kada se prevodi dokumenata podnose opštinama, sudovima ili MUP-u RS potrebno je da sadrže pečat Apostille.

Učenici gimnazija i osnovnih škola koji su pohađali i završili razred u inostranstvu, ili celo školovanje, moraju da podnesu prevod dokumenata u tri primerka u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u svrhu nostrifikacije ukoliko žele da nastave obrazovanje u našoj zemlji.
 

Ono što je posebno bitno je da se prilikom rada na prevodu posebno obrati pažnja na nivo završenog školovanja u inostranstvu i da se prilagodi tj. protumači stečeno zvanje u skladu sa našim obrazovnim sistemom.

U tom smislu je uvođenjem sistema Bolonje naš posao na neki način olakšan.


Više informacija o prevođenju dokumenata na engleski jezik možete naći na ovom sajtu.


Autorski tekst: srbijaspace.rs


← Prethodni tekst   /   Naredni tekst →Komentari

Nema komentara.

Dodajte komentar