SrbijaSpace logo

Muve kao štetočine i kao prenosioci zaraznih bolesti

 

Muve kao štetočine i kao prenosioci zaraznih bolesti

Muve štetočine i prenosioci bolesti

Muve su insekti koje pripadaju podredu Brachycera. Prema građi i ulozi usnog aparata muve se dele na dve grupe:

1. Muve koje sišu krv i imaju usni aparat prilagođen za bodenje i sisanje

  • Stomoxydae
  • Glossinidae

     2. Muve čiji je usni aparat prilagođen za lizanje pa ne sišu krv i tu spadaju porodice:

  • Muscidae
  • Calliphoridae

    Muve koje sišu krv

Tu spada muva ce-ce čije je prirodno stanište u tropskim krajevima i predstavljaju prelaznog domaćina za tripanozome koju ubodom prenise na čoveka i životinje.

  • Glossina palpalis-prenosi tripanosomu koja izaziva spavajuću bolest
  • Glossina morsitans -koja izaziva bolest nagana kod goveda     

 

     Muve zunzare 

  • Calliphora erytrocephala – Ima telo plave boje metalnog odsjaja,a na trbuhu se nalaze bele dlačice. Polaže jaja u materije životinjskog porekla , najčešće u kuvanom i svežem mesu, a larve se mogu naći u ranama i crevnom sistemu čoveka.

 

  • Calliphora vomitaria – Telo metalnog odsjaja ljubičaste boje. Može se naći u stanovima od aprila do oktobra. Jaja polaže u materijama životinjskog porekla koje su u stanju raspadanja. Može se naći u nozdravama ljudi koji spavaju na otvorenom.

 

  • Lucillia cesar – zlatna zunzara zbog boje tela dobila naziv. Larve se se razvijaju u materijama koje se raspadaju. Mogu se naći u ranama oveka i životinja. Može izazvati crevni mijazis ali i mnoge druge bolesti.

Domaća muva- musca domestica

Ova muva je veoma neprijatan stanovnik u skladištima hrane i stambeni prostorijama. Jaja uglavnom polaže u gomilu odpadaka , đubrištima i svakom drugom mestu gde se raspada organska materija. Muve svojim prisustvom prljaju i zagađuju životne namirnice po magacinima, prodajnim objektima , stambenim prostorijama. Izizetno su opasni prenosioci zaraznih bolesti, jer su vrlo pokretne i dolaze u kontakt sa raznim materijama i prenose ih unaokolo. Jedna od bitnijih zaraznih bolesti interesantnih za veterinu je i nodularni dermatitis koji je izazvao velike ekonomske štete kod držalaca goveda jer se takve životinje uklanjaju ubijanjem, a štete koje nastaju su ogromne. Zbog toga je neophodno ozbiljno pristupiti njihovom suzbijanju gde sde masovno pojavljuju. Zbog toga je možda i najbolje prepustiti to stručnjacima koji se bave dezinsekcijom,a pri tome koriste netoksične preparate za ljude, životinje i okolinu. Dezinsekcija muva je ozbiljna stvar i treba je prepustiti ozbiljnom timu.


Preuzeto sa: http://www.dezinsekcijaderatizacija.rs/


Dodajte komentar