SrbijaSpace logo

Proizvodnja konzumnih jaja, pilića i odgoj matičnih jata

 

Proizvodnja konzumnih jaja, pilića i odgoj matičnih jata

Proizvodnja konzumnih jaja, pilića i odgoj matičnih jata

Inkubiranje jaja

Sakupljanje, selekcija i transport jaja za nasad od farme do inkubatorske stanice tj. u prostoriji za klasiranje jaja su faze pred inkubiranje jaja. Pravilno inkubiranje jaja, odnosno tehnologija inkubiranja, je jedan od važnih faktora za obezbeđenje kvalitetnog priplodnog podmladka živine. Zbog toga je važno da se neprestalno kontrolišu i optimizuju sve faze inkubacije jaja. Inkubacija jaja je pod uticajem mnogih faktora. U inkubatorskoj stanici na neke od tih faktora više ne možemo uticati i popravljati kvalitet nasadnih jaja jer oni zavise od uslova koji su postojali na farmi. Kada priplodna jaja stignu u inkubatorsku stanicu tada kvalitet priplodnog podmlatka zavisi samo od uslova inkubiranja. Uspeh inkubacije u velikoj meri zavisi od kvaliteta nasadnih jaja, odnosno od toga da li jaja ispunjavaju određene kriterijume Ljuska nasadnih jaja ne sme biti napukla, porozna, mekana naborana i sa izraženim krečnim naslagama. Svako nasadno jaje zaprljano krvlju ili izmetom, suviše okruglo ili suviše izduženo, suviše malo ili sa dva žumanceta ne koristi se za nasad .

Proizvodnja konzumnih jaja

To je veoma zahtevan tehnološki proces koji je u intenzivnom živinarstvu poprimio odlike industrijske proizvodnje. Pri tome se nije više vodilo računa o osnovnim biološkim potrebama živine, nego samo o efikasnosti i rentabilnosti proizvodnje. Upravo iz tog razloga, Zakon o dobrobiti životinja zabranjuje držanje nosilja u konvencionalnim (klasičnim) kavezima, a forsiraju se sistemi koji su mnogo bolji za dobrobit živine.

Novi propisi će dovesti do velike promene u proizvodnji konzumnih jaja u Srbiji, jer nije ni lako, a ni jeftino promeniti sistem držanja i način proizvodnje, ali nas ovaj veliki posao svakako čeka u bliskoj budućnosti. Stoga će vodič za tehnologiju proizvodnje jaja u kavezima svesti samo na osnovne činjenice, a više pažnje će se posvetiti alternativnim sistemima. Postoje dve faze u sistemu proizvodnje konzumnih jaja: prva je odgoj kokica do 18. nedelja starosti,a druga je faza eksploatacije od pronošenja do izlučenja, što je najčešće u uzrastu od 72-76 nedelja. Hibridi koji se danas koriste u proizvodnji konzumnih jaja su veoma visokog genetskog potencijala, ali u kojoj meri će se on ispoljiti zavisi pre svega od uslova odgoja kokoši nosilja – odnosno od odgajivača.

 

Uzgoj pilića

Za pravilan uzgoj pilića postoje proverene tehnike. Samo na taj način obezbedićete sebi zdrave i napredne piliće. To u suštini nije ni malo težak zadatak, ali zahteva odredjena znanja i malo iskustva. Uzgoj pilića je danas veoma unosan posao za poljoprivrednike ali i za one koji to baš i nisu. Ukoliko imate adekvatnu prostoriju za smestaj pilića, malo volje i uz još malo truda, mozete postati samostalni proizvodjač. Pa, evo i kako sve to treba da izgleda.

Period od izvodjenja do četvoronedeljnog uzrasta najkriticniji je u životu pilića. Priroda se postarala da kvočka koja izvede piliće nagonski zna šta, kada i kako treba da učini da bi se oni održali u životu i rasli u ovom periodu, posle kojeg su pilići i bez nje sposobni za zivot. Kupili ste ili dobili piliće od jednog dana, i kako sad nema kvočke koja bi se o njima starala te vi morate znati šta, kada i kako da uradite da bi se oni lepo održali i razvili. Ukoliko to ne znate ili da se podsetite, ovde su data osnovna uputstva kojih se treba pridrzavati.

Matična jata

Proizvodnja kvalitetnog jednodnevnog pileta započinje još od odgoja matičnog jata. Odgoj matičnog jata je pod budnim okom doktora Veterine sa višegodišnjim iskustvom. U toku odgoja jata primenjuju se sve potrebne radnje i vakcinacije kako bi se dobilo maksimalno zdravo i zaštićeno jednodnevno pilie vrhunskog genetskog potencijala. Nakon odgoja jata, jato se preseljava u objekte za eksploataciju.

Kada se govori o proizvodnji matičnog jata postoje brojni uslovi koje je neophodno ispuniti kako bi se dobile kvalitetne jedinke. Oni se tiču objekta u kojem će matično jato biti odgajano.

Važno je obratiti pažnju na:

  • gustinu naseljenosti pilića tokom uzgoja matičnog jata
  • ishranu matičnog jata koje je jedan od preduslova za proizvodnju kvalitetnih roditeljskih parova
  • razvrstavanje roditeljskih pilića prilikom odgoja roditeljskog jata (ili trijaža)
  • svetlosnu stimulaciju
  • gustinu naseljenosti matičnog jata
  • uniformnost napredovanja do zrelosti
  • stimulaciju hranom
  • uslove za dalju eksploataciju – proizvodnju priplodnih jaja
  • Vreme koje je potrebno za uzgoj tovnih pilića zavisi u potpunosti od odluke odgajivača.

 

Ukoliko postoji potreba za brzim postizanjem pilića spremnih za klanje, tov će trajati 39 do 42 dana. Sa druge strane, ukoliko odgajivač želi da postigne veće težine tovnih pilića – od 3,5kg na više tov mora trajati preko 56 dana.

U zavisnosti od vrste tova za koju se odgajivač odluči, razlikuje se i način njihove ishrane. Tokom kraćeg tova koriste se četiri smeše hrane koje obezbeđuju pravilan i ravnomeran rast tovnih pilića. Duži tov zahteva samo tri smeše hrane, ali se prva vrsta daje duže kako bi se obezbedio rast skeleta dovoljnog za pile od 3,5kg.

Uslovi u kojima se pilići odgajaju konstantno se moraju prilagođavati njihovim potrebama. Program svetla, ventilacija i potrebna temperatura takođe moraju pratiti razvoj pilića.

Na odgojnim farmama roditeljski parovi se odgajaju od prvog dana do početka proizvodnje jaja. U tom periodu sprovode se sve veterinarsko sanitarne i tehnološke mere za dobijanje što kvalitetnijih roditeljskih parova kako bi u toku eksploatacije maksimalno iskoristili svoj genetski potencijal za proizvodnju kvalitetnih priplodnih jaja.

 

 


Preuzeto sa:


Dodajte komentar