Selidbe Kanada

 

Selidbe Kanada

Selidbe u Kanadu

Kanada širokih ruku dočekuje migrante iz svih kraje sveta, ali to ne znači da je lako preseliti se ovde.

Prva prepreka su velika rastojanja – kako od Srbije do Kanade, tako i do destinacija u samoj Kanadi. Ne zaboravite, radi se o ogromnoj zemlji (rastojanje između najvećih gradova Toronta i Montreala je 500 km, do Vankuvera na krajnjem zapadu zemlje ima 3360 km) tako da je potrebna je velika logistička priprema kako bi se transport obavio u roku i bezbedno za vaše stvari.

Druga prepreka koja treba da se reši je veliki broj dozvola i uverenja koje je potrebno skupiti.

Selidbe u Kanadu

Dokumenta potrebna za selidbu u Kanadu:

  • Kanadska imigraciona viza i dozvola boravka
  • Važeći pasoš za svakog člana porodice
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Lista stvari koje nosite sa sobom - 3 kopije
  • 3 kopije stvari koje stižu u posebnom transportu posle vas sa pojedinačnim vrednostima svakog komada sa spiska selidbe
  • Carinjenja može da se obavi brže ako se unapred popuni obrazac B4 (može da se skine sa sajta Canada Border Services Agency pre dolasku u Kanadu)
  • Ako sa sobom nosite više od 10 000 kanadskih dolara morate ih prijaviti carini
  • Fotokopije od svih osnovnih dokumenata i uvoznih dokumenata za slučaj da izgubite originale
  • Registracioni papiri od auta u koliko ga uvozite u Kanadu ili ako ga izvozite za Srbiju
  • Pre dolaska i selidbe u Kanadu možete zatražiti carinsku deklaracionu kartu. Morate popuniti pomenutu kartu pre nego se sretnete sa carinskim i imigracionim organima ( Customs Declaration Card).

 

Kanada

 

Kanada je jedna od najlepših zemalja na svetu. Ona je druga država po površini na svetu sa svojih 9 950 000 km2 (odmah posle Rusije) izlazi na 2 okeana i 2 hladna severna mora. U centralnom delu su nepregledne nizine, a na zapadu dominiraju Stenovite Planine sa najvišim vrhom Mont Loganom (6060m). Ima vrlo bogatu prirodu sa bezbroj jezera i reka, poseduje velika rudna bogatstva (ugalj, gvožđe, nikl, cink molibden, volfram, bakar, olovo, platina, zlato srebro, azbest, uran, antimon, kobalt, titan, magnezijum), listopadne i četinarske šume, velike rezerve nafte i gasa.

na je jedna od ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta, Glavne industrijske grane su: crna i obojena metalurgija, automobilska avionska, železnička, mašinska, elektrotehnička, hemijska, elektronska, farmaceutska, petrohemijska, drvna, tekstiina, prehrambena industrija. Razvijeno je i stočarstvo, lov i ribolov kao i poljoprivreda (iako je samo 5% površine obradivo).

Po mnogim statistikama koje mere životno zadovoljstvo Kanada se rangira u prvih 5 država u svetu. Ono što je odvaja od drugih zemalja su besplatne zdravstvene usluge, odličan sistem socijalne zaštite, niska stopa kriminala, sloboda mišljenja i govora, visok standard i miran život.

U Kanadi živi oko 35 miliona stanovnika, i ona je jedna od retkih zemalja gde su stranci dočekani raširenih ruku. Postoji useljenički program preko kog se svake godine prima po nekoliko hiljada ljudi sa svih kontinenata.

Svoj dom ovde je našlo i oko 200 000 Srba, i taj broj se uvećava svake godine za nekoliko hiljada.

 

Tekst je prenet sa bloga https://medjunarodneselidbe.rs/selidbe-kanada.php


Preuzeto sa: http://medjunarodneselidbe.rs/selidbe-kanada.php


Dodajte komentar