Šta je NOBEL voda?

 

Šta je NOBEL voda?

Šta je NOBEL voda?

To je skoro savršeno čista voda. Dobija se prečišćavanjem u sistemima filtriranja koji rade po principu obrnute osmoze. Pod pojmom osmoze podrazumijevamo proces prelaska jona iz rastvora s manjom koncentracijom u rastvor s većom koncentracijom soli, podeljenih medju sobom polupropusnom membranom. Kroz membranu prevashodno mogu prelaziti joni vode. Soli rastvorene u vodi se zadržavaju na membrani. Polupropusna membrana propušta jone vode iz dela gde je manja koncentracija, u deo sa većom koncentracijom, do vremena kada se koncentracija soli izjednači sa obe strane membrane.

 


Preuzeto sa: http://www.nobelmontenegro.com/o-nama/


Dodajte komentar