SrbijaSpace logo

Šta je to dezinsekcija i koje metode postoje?

 

Šta je to dezinsekcija i koje metode postoje?

Šta je to dezinsekcija i koje metode postoje?

 

Pod pojmom dezinsekcija podrazumeva se regulacija populacije štetnih insekata (artropoda). Štetni insekti izazivaju zdravstvene poremećaje kod ljudi i domaćih životinja i nanose velike ekonomske štete.
Štetni insekti predstavljaju problem sa zdravstvenog aspekta, jer predstavljaju vektore (prenosioce ili prelazne domaćine) za veliki broj zaraznih bolesti ljudi i domaćih životinja. Da bi se lanac prenošenja zaraznih bolesti prekinuo, neophodno je sprovesti adekvatne mere dezinsekcije. Pri pojavi infektivnih bolesti dezinsekcija je zakonom regulisana.
Sa druge strane insekti izazivaju velike ekonomske štete. rocene Svetske zdravstvene organizacije su da artropode unište oko 1/3 namirnica koje se proizvedu u svetu godišnje.
Regulacija populacije artropoda se reguliše preventivnim (mere sprečavanja pojave insekata) i kurativnim merama (mere koje se primenjuju kada su se štetni insekti već naselili).

Preventivne mere – to su sve agrotehničke, građevinske i higijenske mere koje sprečavaju pojavu štetnih insekata stvarajući nepovoljne uslove za njihovo razmnožavanje.

Kurativne mere – Postoji više načina borbe protiv insekata a sve ih možemo podeliti na:

Mehaničke – lepljive mase, vazdušne barijere, zatamnjivanje objekata, zaštitne mrežice itd.

Fizičke metode – visoka i niska temperatura, električna struja i dr.

Biološke metode – prirodni neprijatelji, mikroorganizmi;

Hemijske metode – daleko najrasprostranjeniji metod danas. Primenjuju se u vidu insekticida i repelenata. Postoji veliki broj različitih grupa insekticida i repelenata, a koja grupa će se upotrebiti zavisi od vrste insekata, njihovog broja, razvojnog stadijuma i specifičnosti objekta.

DEZINSEKCIJA STANA ILI KUĆE

 

U Beogradu je sve češća pojava raznih vrsta insekata i to u svim delovima grada. U domovima, kućama, stanovima, vikendicama ili baštama sreću se insekti poput buba švabe, buba rusa, mrava, žutih mrava, buva, krpelja, muva, komaraca, srebrnih ribica, moljaca i td.
U domovima posebno zgradama su primetni buba rusi i buba švabe koje predstavljaju veliki problem za većinu stanara. Osim same nelagodnosti koje stvaraju kod ljudi, narušavaju i higijenske uslove u kojima živimo. Svojim fecesom kontaminiraju namirnice i prljaju površine na kojima se zateknu a mogu biti i prenosioci bolesti. U milionskom gradu došlo se i do raznih “uradi sam” rešenja u borbi protiv ovih buba ali ova rešenja se ne pokazuju kao efikasna. Iz prostog razloga što većina preparata koja se koriste u ovakvim pokušajima su amaterskog tipa ili ih koristi neobučen kadar.


“Uradi sam” preparati


U velikom broju slučajeva samostalnom borbom se pokušava izaći na kraj sa pojavom insekata i upotrebljavaju se razni preparati iz domaće izrade. Ovi preparati su amaterskog tipa i ne daju željene rezultate.
Najčešći proizvodi u samostalnoj borbi protiv buba švaba i buba rusa su:

  • Borna kiselina,
  • razne kućice sa feromonom i
  • razni preparati za dezinsekciju.

Borna kiselina se već dugo koristi u borbi protiv ovih buba i postoje razni recepti koji se prave u domaćoj izradi. Preparati za dezinsekciju koji se prave na bazi Borne kiseline i sama Borna kiselina mogu biti izuzetno opasni ako se ne rukuju sa opreznošću. Da bi ovi preparati imali efekta potrebno je da insekti dodju u kontakt sa njima.

Ovo može predstavljati problem jer se oni inače kreću po tamnim i nepristupačnim mestima pa se upotrebom ovih sredstava ne dobijaju trajnija rešenja.
U malim dozama Borna kiselina je jako korisna i čak se koristi i kao lek protiv gljivica i infekcija. Takodje se nalazi i u kremama, ali mora se imati na umu da je to u vrlo malim količinama. U većim dozama se ubraja u jake otrove sa kojima se mora pažljivo rukovati.

Feromonske kućice su bezbednije za rukovanje od Borne kiseline ali je njihova mana veličina. Zbog svoje veličine nije ih moguće postaviti na žarišnim tačkama i uslovljeni ste da ih postavljate na vodoravne površine. Još jedna loša strana ovih kućica je što ne mogu da trajnije reše problem.


Razni preparati koji se koriste za dezinsekciju su neprovereni i amaterskim rukovanjem ovim preparatima ne dobijaju se pravi rezultati i obično izostane željeni efekat.

Usled nestručne upotrebe preparata može doći i do pogoršanja problema a u nekim slučajevima do oštećena stvari pa i do povreda.

Za čistiji i efikasniji plan istrebljenja obratite se firmi Eko End iz Beograda.
Ukažite nam poverenje jer naš tim je tu za Vas i uspešno obavlja sve poslove iz domena dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije i Zaštite od ptica.

 


Preuzeto sa: http://www.dezinsekcijaderatizacija.rs/


Dodajte komentar