SrbijaSpace logo

Šta su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija?

 

Šta su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija?

Šta su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija?

 

Dezinfekcija se sprovodi u cilju uništavanja i suzbijanja delovanja većine mikroorganizama. Sprovodimo preventivnu, tekuću ili završnu dezinfekciju i pri tom koristimo preparate koji ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i ne prouzrokuju oštećenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekta, a efikasni su u svim uslovima i na sve mikroorganizme. Dezinfekciju vršimo na životinjskim farmama, u skladištima, u prehrambenoj, mlečnoj i mesnoj industriji. Takođe, vršimo dezinfekciju vode u bunarima, vodovodnih mreža, rezervoara za vodu i cisterni.

Image result for dezinfekcija

Dezinsekcija predstavlja borbu protiv insekata do njihovog biološkog minimuma. Veliki broj insekata je štetan i čini prenosioce teških bolesti. Naša služba vrši suzbijanje svih vrsta insekata (komaraca, mrava, buba rusa, bubašvaba, osa, stršljena, buva, krpelja...). Vršimo dezinsekciju stanova, kuća, stambenih zgrada, predškolskih i školskih ustanova, restorana, prodajnih i ugostiteljskih objekata itd. Obavljamo i fumigaciju u cilju zaštite poljoprivrednih proizvoda od skladišnih štetočina. Posedujemo opremu i kadar obučen za rad sa otrovima I grupe.
Naša delatnost obuhvata i programsko suzbijanje komaraca (larvenih i adultnih formi) i krpelja na otvorenim površinama, kao i programsko suzbijanje muva na životinjskim farmama, uz upotrebu larvicidnih i adulticidnih sredstava.

Image result for dezinsekcija

Deratizacija - Prevashodno u cilju zaštite zdravlja ljudi, ali i sprečavanja ekonomskih šteta, vršimo poslove deratizacije, kao i suzbijanja svih štetnih glodara na životinjskim farmama, u zatvorenim objektima, u skladištima, u prehrambenoj, mlečnoj i mesnoj industriji. Takođe, vršimo deratizaciju objekata (stanova, kuća, stambenih zgrada, predškolskih i školskih ustanova, restorana, prodajnih i ugostiteljskih objekata...).

Image result for deratizacija

 


Preuzeto sa: http://www.istrebljivac.com/


Dodajte komentar