Četiri zlatna pravila investiranja na berzi za početnike

 

Četiri zlatna pravila investiranja na berzi za početnike

Berza je kompleksan sistem o kome ne znamo mnogo, ali su nam poznati primeri pojedinaca i organizacija koji ostvaruju vrtoglave zarade na ovom tržištu.

Jedno je sigurno, berza nije igra na sreću a poštovanje i praćenje trenova i pravila je od najveće važnosti za uspeh. Zato, u tekstu koji sledi, otkrivamo četiti zlatna pravila investiranja na berzi za početnike.
 

Šta je berza i kako funkcioniše


Berze su institucije finansijskog tržišta kapitala. Međutim, i samostalno, kao organizaovane celine koje funkcioniše unutar strogo definisanih regulatornih okvira, mogu se posmatrati kao finansijko tržište. Na berzi se trguje robom, uslugama, novcem i hartijama od vrednosti. Svaka berza ponaosob ima svoje sedište (zgradu), pravila poslovanja i članstvo.


Kada je sve počelo?


Ne postoji usaglašen stav među članovima stručne javnosti oko toga kada se odigrala prva trgovina akcijama. Profesor Malmendier sa Kalifornijskog univerziteta u Berkliju navodi da je još u starom Rimu postojalo takvo tržište. Drugo mišljenje je da trgovina akcijama počinje osnivanjem Holandske istočnoindijske kompanije početkom 17. veka.


U čijem su vlasništvu berze


S obzirom na to da su nastale kao zajedničke organizacije osnovane od strane članova, berze su inicalno bile u vlasništvu brokera.

Situacija se promenila kada su članovi najvećih berzi prodali svoje akcije u javnoj ponudi te tako doprineli da nekada zajedničke organizacije postanu korporacije čije su akcije ponuđene na berzi. Primeri su Evronekst koja je spojena sa Njujorškom berzom, Nastak, Austrijska berza hartija od vrednosti, Berza Sao Paola ali i mnoge druge.

Malo drugačiji primer su Šangajska i Šanženska berza osnovane od strane kineskih državnih organa, te se smatraju kvazidržavnim institucijama čije rukovodioce bira Kineska regulatorna komisija za hartije od vrednosti.

Još jedan zanimljiv primer je i Taškenška berza, osnovana nekoliko godina nakon raspada Sovjetskog Saveza, tačnije 1994. godine, koja ima oblik akcionarskog društva ali je većim delom u vlasništvu države.


Sistem poslovanja brokerskih kuća


Da biste trgovali na berzi, potreban vam je posrednik, tačnije brokerska kuća. Brokerko-dileska društva, odnosno brokerske kuće su nosioci posla na berzi. Brokeri su zaduženi za dilerska ili brokerska trgovanja, rade kao investicioni savetnici, market mejkeri i portfolio menadžeri.

Postoji razlika u načinu poslovanja i organizaciji brokerskih kuća. Naime, ako brokerska kuća nastupa u ime i za račun klijenta ili u svoje ime a za račun klijenta, osoba koja je posrednik se naziva broker. Sa druge strane, ako brokerska kuća u svoje ime i za svoj račun obavlja trgovanje na berzi, osoba koja je zadužena za to se zove diler. Termini broker i diler se takođe odnose na brokersku kuću kao organizaciju.

U skladu sa prethodno navedenim, razlikuju se i načini ostvarivanja zarade. Brokeri ostvaruju profit tako što dobijaju proviziju nakon realizovane transakcije, dok zarada dilera iznosi razliku kupovne i prodajne cene hartije od vrednosti.

Da bi mogle da obavljaju delatnost, brokerske kuće treba da dobiju dozvolu od Komisije za hartije od vrednosti. Isto važi za zaspolene, tačnije, osobe koje se neposredno bave trgovanjem hartija od vrednosti su u obavezi da poseduju licence i dozvole za rad.


Ko, kako i koliko - osnovna pravila za investiranje na berzi


Investiranje na berzi


Nakon upoznavanja sa osnovnim elemntima berze, njenim nastankom i načinom funkcionisanja, vreme je da definišemo nekoliko osnovnih pravila.


#1 Kako se zarađuje na berzi


Kao što smo naveli, da biste trgovali na berzi, potrebno vam je posrednik, odnosno brokerska kuća. Što se tiče načina na koji možeta da zaradite, dividenda i kapitalna dobit su termini na koje treba da obratite pažnju.

Kapitalna dobit je razlika između prodajne cene i cene po kojoj je investitor stekao akciju, dok je dividenda deo profita ostvarenog na godišnjem nivou koje kompanije po sopstvenoj odluci mogu da podele investitiorima. Dobra vest je da se na specijalizovanim portalima uvek mogu pronaći aktuelne inromacije o dividendama.


#2 Novosti i kako do njih


Prednost vremena u kojem živimo je dostupnost informacija. Danas, više nego ikada, svaki podatak koji nam je potreban je na klik od nas. Iskoristite ovu pogodnost kako biste se informisali u vezi sa promenama na svetskom i domaćem tržištu.

Potražite stručnu literaturu, posećujte specilaizovane sajtove i čitajte časopise koji se, između ostalog bave temom berze.


#3  Gde treba da ulažete


Početnicima je posebno izazovno da se opredele za sektor u koji bi ulagali. Stručnjaci ipak preporučuju da se fokusirate na oblast koja vam je poznata ili da investirate u sektor za čijim je uslugama i proizvodima potražnja konstantna.

Takođe, uvek je dobro investirati u akcije kompanije čije vam je poslovanje poznato, odnosno jasno vam je na koji način taj biznis funkcioniše.


#4 Da li su potrebna velika finansijska ulaganja


Ovaj odgovor podleže subjektivnoj proceni, ali ako govorimo o ciframa, nekoliko stotina evra nije dovoljno za ulaganje u pojedinačne akcije, čak su i troškovi viši. Ipak, najbolje je posavetovati se sa stručnjakom.

Konačno, poslovanje na berzi iziskuje strpljenje, spremnost na rizik i postavljanje realnih ciljeva.

 

 


Autorski tekst: Jelena Đurđević


Dodajte komentar