SrbijaSpace logo

Depozit kod iznajmljivanje vozila u rent a car agencijama

 

Depozit kod iznajmljivanje vozila u rent a car agencijama

Većina rent a car agencija naplaćuje depozit zato što im je to garancija da će se vozilo vratiti u ispravnom stanju, i da ukoliko krivicom zakupca dođe do nekog kvara ili nezgode, agencija može od tog novca da naplati štetu.
Visina depozita zavisi od kategorije vozila, dužine trajanja najma, i različit je od agencije do agencije. Velike strane agencije i njihove franšize na našem tržištu (Herz, Avis, Europcar, Sixt) po pravilu naplaćuju veće iznose (pr. za Fiat 500 depozit može da bude i do 1000 evra), dok kod manjih domaćih agencija ovaj iznos je nekoliko puta manji. 
 
Da li se događa da se klijentu depozit ne vrati?


Jedna od najvećih nedoumica kod iznajmljivanju vozila je percepcija kod potencijalnih klijenata da je iznos depozita isuviše visok i da neće da bude vraćen, da će rent a car agencije zadržati njihov deposit. Naravno, agencije garantuju da će se depozit vratiti u punom iznosu, osim u slučajevima kada klijenti ne ispune svoje obaveze. 
Obaveze klijenata prema rent a car agencijama su sledeća: 

  • Klijent je odgovoran za štetu na rent a car vozilu u toku trajanja najma
  • Klijent ne sme da bude pod dejstvom alkohola ili narkotika
  • Klijent se obavezuje da će platiti utrošeno gorivo i da vrati vozilo sa punim rezervoarom goriva
  • Klijent mora da vrati vozilo na vreme u ispravnom stanju i čisto (vozilo se dobija čisto i takvo treba da se vrati) 
  • Klijent ne sme da prelazi međudržavnu granicu bez saglasnosti rent a car agencije
  • Klijent mora da vodi računa o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno da proverava tečnosti za kočenje i hlađenje, ulje, pritisak u gumama i sl.
  • Vozilo ne sme da bude pretovareno i da se u njemu vozi više putnika nego što je predviđeno
  • Vozilo ne sme da se koristi za prevoz drugih putnika (za pare) i životinja, da se transportuju opasne i lako zapaljive materije, da se šlepaju druga vozila, da se koristi za trkanje i sl.
  • Ukoliko se prekorači dozvoljena  kilometraža biće naplaćeno iz depozita

Tekst je prenet sa bloga MMS auto rent a car 


Preuzeto sa: http://www.rentacarmms.rs/blog/depozit-kod-iznajmljivanje-vozila-u-rent-a-car-agencijama-4.html


Dodajte komentar