SrbijaSpace logo

Koji su to najčešći kvarovi kamiona?

 

Koji su to najčešći kvarovi kamiona?

Postoje razni tipovi kamiona i mogu se podeliti na osnovu namene, položaja motora, nosivosti tereta, broja i namene prikolica. Svaka od ovih kategorija ima svoje zasebne probleme, prednosti i mane, ali ćemo u ovom tekstu opisati neke od opštih kvarova koji se odnose generalno na kamione.

Neke od kvarova možemo prevenirati, a neki se jednostavno dese, s tim što ih možemo rešiti na licu mesta, dok za neke moramo zatražiti pomoć mehaničara. Za svaki kvar ćemo navesti uzrok nastajanja i mere prevencije.

Redovna prevencija kvarova i održavanje teretnog vozila nam mogu spasiti život u nekim situacijama, zato je od velike važnosti znati kako sprečiti pojavu neispravnosti pojedinih komponenti kamiona. U nastavku saznajte koji su najčešći kvarovi teretnjaka i kako ih prevenirati.


Kočnice ubedljivo najčešći predmet popravki


Kočioni sistem definitivno najčešće zahteva popravku, a nekada napravi takav problem da vlasnici moraju da traže rešenje za teretnjake kako da ga prodaju, u najboljem slučaju - zamene drugim.

Pod ogromnim teretom koji vrši veliki pritisak na kočnice, kočioni sistemi u modernim kamionima su podložniji kvaru. Korozija i kombinacija vlage i naslaga prljavštine takođe mogu dovesti do bržeg trošenja ili neispravnosti različitih delova kočnica. Sve to može na kraju uzrokovati potpuni otkaz kočnica.

Jedna od poslednjih stavki o kojima vozač treba i želi da razmišlja u toku vožnje je neispravna kočnica, pa su pregled i redovno održavanje od presudne važnosti. Iako su mnogi delovi kočnica dizajnirani tako da se vremenom troše, pravilna vožnja i pažnja mogu učiniti da dosta duže traju.


Gume kao jedan od najbitnijih faktora za sigurnu vožnju


Više od polovine kvarova na putevima pripisuje se problemima povezanim sa gumama. U mnogim od ovih slučajeva gume nisu dovoljno naduvane, usled čega se guma savija i zagreva. Kada se prekomerno zagreje, guma počinje da se oštećuje i na kraju puca.

Osim pritiska u gumama i habanja profila, gume su takođe podložne oštećenjima na samom putu. Na primer, ako udarite u rupu ili prepreku na putu pri brzini od 60 km/h guma će trpeti najviše. Ako je sila dovoljno jaka, guma će se stisnuti uz ivicu felne, što može dovesti do pojave pukotine na gumi.

Kao i za kočnice, i za gume je predviđeno da se troše i da se zamene u nekom trenutku. Maksimalnu kilometražu, predviđenu za prelazak pre nego što se gazna površina istroši, možete dostići ako vodite računa o pritisku u gumama, ako su točkovi poravnati i ako se pazi pri vožnji i izbegavaju rupe i prepreke na putu.


Pregorevanje motora kamiona


Iako kamionski motori imaju veliku snagu i napravljeni su da traju dugo, to ne znači da su neuništivi. Pregrejanost motora može biti posledica curenja vode iz sistema za hlađenje i sličnih problema. Kada je reč o dizel motorima, oksidacija ulja je neretko uzrok problema, naročito ako kamion nije bio korišćen duže vreme. Takođe, jedan od čestih kvarova je neispravnost pumpe za gorivo, odnosno injektora.


Kamioni kvarovi
 

Što je više pređenih kilometara, to je teže i zahtevnije održavanje motora. Od velike je važnosti da stručno lice radi na održavanju motora i na pregledu potencijalnih uzročnika prestanka rada motora kako bi se dugoročno sprečili kvarovi.


Problemi pri paljenju kamiona


Problemi pri paljenju se često vezuju za zimske mesece, ali se zapravo javljaju tokom cele godine. U mnogim slučajevima, problem se ogleda u zarđalim ili olabavljenim komponentama baterije ili u neispravnoj bateriji. Problem se rešava zamenom neispravne komponente. Međutim, u nekim slučajevima, problem je u delovima startera koji prekomerno izvlače struju iz baterije.

Mehanizam startera uvek treba pregledati bez obzira na vremenske prilike, jer se tako preveniraju ozbiljni problemi sa paljenjem u budućnosti. Takođe se savetuje da se tokom paljenja kamiona isključi radio i slične nebitne stvari, kako bi se što manje opteretili starter i baterija.


Ležajevi točkova se takođe troše


Ležajevi točka su dizajnirani tako da omoguće točkovima da se okreću sa što manje trenja, ali su zato sami ležajevi izloženi trošenju. To će na kraju uzrokovati kvar na ležajevima. Nagli trzaji ili prazan hod točka takođe mogu biti pokazatelji neispravnosti ili otkaza kočnica.


Kvarovi na kamionu
 

Jednom kada ležaj točkova počne da otkazuje, sprečiće točak da se slobodno okreće i stvoriće dodatni pritisak na različite komponente pogonskog sklopa. Ako postoje značajna oštećenja na ležaju, točak može u potpunosti da zablokira. Zbog toga su rano otkrivanje i zamena istrošenih ili oštećenih ležajeva točkova od suštinskog značaja za sprečavanje katastrofalnih nezgoda na putu.

Generalno, najbolji način za sprečavanje kvarova kamiona je temeljno i redovno održavanje. Obavljanje pregleda kamiona pre i posle svakog putovanja bi trebalo da bude najbolja moguća praksa. Naravno, i redovni servisi i menjanje zastarelih komponenti su vrlo važni. Pritom, gledajte da pri izboru zamenskih delova birate one najkvalitetnije kako bi obezbedili sigurnost, dugotrajnost i performanse kamiona.

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Dodajte komentar