SrbijaSpace logo

LEGALIZACIJA DOKUMENATA I PEČAT APOSTILLE

 

LEGALIZACIJA DOKUMENATA I PEČAT APOSTILLE

LEGALIZACIJA DOKUMENATA I PEČAT APOSTILLE

 

Iako je u većini slučajeva dovoljno samo prevesti dokument na strani jezik i staviti pečat sudskog prevodioca to nije uvek tako.

Države potpisnice Haške konvencije ponekad zahtevaju da dokumenta osim prevoda i pečata sudskog prevodioca budu overena i haškim Apostilom. Spisak država potpisnica možete da proverite na navedenom sajtu:

https://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/otpisnice?lang=lat

U Srbiji je za izdavanje pečata Apostille nadležan osnovni sud, i to za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda.

Pečat Apostille na dokumentu potpisLegalizacija dokumenata i pečat Apostilleuje sudija i snabdeven je pečatom tog suda.

U Beogradu se takva overa može staviti u Prvom osnovnom sudu za dokumenta izdata u Beogradu. Ako ste utvrdili da dokument mora da sadrži pečat Apostil, pre donošenja dokumenata na prevod, potrebno je da u navedenom sudu prvo overite dokumenta pomenutim pečatom.

Sudski prevodilac potom prevodi i dokument i Apostil na engleski jezik. Pečat Apostille se može staviti i na originalni dokument i na overenu fotokopiju.

Takođe dokumenta doneta iz inostranstva za korišćenje u Republici Srbiji nekada moraju da budu snabdevena ovim pečatom koji se zajedno sa dokumentom prevodi sa engleskog na srpski jezik.

Apostille najčešće zahtevaju matične službe Republike Srbije tako da izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih izdati u inostranstvu moraju da budu snabdeveni ovim pečatom.

Puna legalizacija dokumenata je zakonom propisana formalna procedura kojom se inostranom organu saopštava činjenica da je određeni dokument sastavljen, izdat, ili overen, od strane nadležnog organa te države. U postupku legalizacije overava se originalni dokument.

U propisanom postupku se ne ispituje, niti potvrđuje, istinitost sadržaja dokumenta.  Potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je dokument potpisalo i verodostojnost pečata stavljenog na dokument. Puna legalizacija dokumenata se vrši za određene države koje to zahtevaju takođe u osnovnom sudu.

Legalizaciju potpisuje sudija, overava ga pečatom suda, a dokument mora prethodno biti preveden na engleski jezik od strane sudskog prevodioca.


Preuzeto sa: http://www.sudski-prevodilac.net/blog/legalizacija-dokumenata-i-pecat-apostille.html


Komentari (2)

Emilija

Poštovani, Da li mi za prevod dokumenata za Veliku Britaniju treba overa Apostille pečatom ili puna legalizacija? Hvala

(Dobar) +3
(Slab) 0
20-May-20 10:11:30 AMAleksandar

Poštovani, Interesuje me da li pečat Apostille ima neki rok važenja, tj. ako je pečat stavljen krajem aprila 2007.godine da li još važi ili mora da se stavi novi? Unapred hvala na odgovoru.(Dobar) +16
(Slab) 0
30-Sep-19 09:29:31 AMDodajte komentar