Najčešće telesne povrede i kako ih sanirati

 

Najčešće telesne povrede i kako ih sanirati

 

Aktivno bavljenje sportom ili profesionalni angažman na pozicijama koje podrazumevaju izvesne rizike u domenu telesnih povreda nesumnjivo čine pitanje pravilnog saniranja povreda aktuelnim. Sa druge strane, povrede lica i tela predstavljaju uvek prisutnu mogućnost u svakodnevnom životu, neovisno o vrsti posla kojim se bavimo ili učestalosti fizičkih aktivnosti.

U tekstu koji sledi ćemo se baviti najčešćim telesnim povredama čije saniranje, prirodno, mora biti sprovedeno na adekvatan način, ne bi li nakon određenog perioda opet bilo omogućeno neometano funkcionisanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.


Povrede kostiju ekstremiteta


Povrede kostiju ekstremiteta, među kojima je najznačajnija povreda kuka, neizostavno negativno utiču na pokretljivost i funkcionisanje svakog pojedinca. Samim time, naročito povrede zglobova opravdano bivaju razlog za brigu, čemu doprinosi mišljenje da saniranje ovakvih povreda zahteva dug period oporavka.

Povreda zgloba najčešće nastaje kao posledica direktnog udarca ili određenih prekomerenih pokreta koji su van domena fiziološkog pokreta zgloba. Kada govorimo o prelomu kuka, do kojeg najčešće dolazi kod pacijenata starije životne dobi, a kao posledica osteoporoze, važno je znati da do ovakve povrede može doći kod mlađih pacijenata, najčešće u slučaju ozbiljnijih trauma.

Iako vlada mišljenje da zahvati kao što je operacija kuka podrazumevaju i dug postoperativni oporavak, činjenica je da moderna medicina pruža kao mogućnost primenu minimalno invazivnih procedura i fast-track tretmana, koja zapravo omogućuje uslove za mobilizaciju i vertikalizaciju pacijenata već nekoliko časova nakon operacije. Multidisciplinarni pristup neopozivo ide u prilog pronalaženju najadekvatnijeg pristupa svakom pacijentu, a naposletku sam period boravak u bolnici biva značajno redukovan.

Kada je u pitanju povreda ruke, najčešće govorimo o prelomima kostiju. Prelomi ručnih zglobova se dešavaju nešto ređe, a u slučajevima direktnog pada, prilikom čega se pojedinac dočekuje na otvorenu šaku. Ova povreda zahteva hirurško lečenje kada nije moguće drugačije načiniti repoziciju, odnosno vraćanje fragmenata u fiziološki položaj nehirurškim putem. U slučaju preloma kosti ili zgloba ruke, epilog je neizostavno nošenje gipsa, uglavnom u toku narednih pet nedelja od postavljanja dijagnoze.


Povrede lica


Kada su u pitanju povrede lica, najčešće su povrede nosa, jagodične kosti i vilice, a zatim i izolovane povrede zuba. Sama povreda lica zahteva pre svega zbrinjavanje pacijenta u smislu održavanja prohodnosti disajnih puteva, koji u nekim od ovih slučajeva mogu biti obstruisani.

S druge strane, estetski faktor je veoma značajan, odnosno značajno utiče na psihičko zdravlje pacijenta nakon adekvatnog saniranja povrede od strane medicinskih stručnjaka. Izuzetan napredak koji je estetska hirurgija zabeležila poslednjih godna čini korekciju ovakvih povreda mogućom i veoma efikasnom.

Među navedenim povredama, najčešće su povrede nosa, naročito kada se trauma desi u predelu spoja koštanog i hrskavičnog dela nosne piramide. U ovim slučajevima hirurška korekcija nosa u potpunosti može otkloniti kako zdravstveni tako i estetski problem koji je sa njime u vezi, a savremena medicina danas nudi i nehirurško reoblikovanje nosa pod lokalnom anestezijom.


Povrede ramena


Budući da je samu povredu ramena relativno lako otkriti, jer rameni zglob učvršćuju četiri mišića i omogućuju kontrolu nad pokretima ruke, u ovom slučaju je najvažnije locirati epicentar bola. Bol se javlja u prednjem delu ramena i pojačava se pri podizanju ruke. U ovom slučaju se pristupa lečenju celokupne koštane i muskulatorne oblasti ovog dela tela i najčešće se preporučuje kinezi terapija. Ovakve povrede predstavljaju najveći problem kod sportista, pre svega zbog višestruke funkcije ramenog dela.

Nakon načinjene RTG dijagnostike i repozicije, sledi relativno kratak period imobilizacije, a do punog oporavka se stiže nakon potvrđene dobre pozicije zglobnih tela, uobičajenim fizioterapijskim procedurama i vežbanjem.

Telesne povrede predstavljaju oštećenja tela pod uticajem spoljašnjih faktora, dok verovatnoću njihovog nastupanja svakako mogu povećati određeni postojeći zdravstveni problemi, kao i godine života. Budući da nastajanje telesnih povreda postji kao mogućnost u okviru svakodnevice svakoga od nas, vrlo je važno da imamo na umu da najadekvatniji način njihovog saniranja mogu preporučiti i sprovesti isključivo stručnjaci iz date oblasti medicine kojoj sama povreda pripada.

Stoga se obratite na vreme lekaru ukoliko iskusite traumu određenog dela tela, jer pravovremena dijagnoza i lečenje značajno doprinose lakšem i bržem toku oporavka.

 

 


Autorski tekst: Velibor Živkov


Komentari (1)

Miki

Imao sam jednom davno povredu zgloba, uzas koliko je bolelo. Srecom na kraju je sve dobro zaraslo. Danas je medicina napredovala, pa se neke povrede mnogo lakse saniraju.

(Dobar) +3
(Slab) 0
17-Sep-21 11:39:47 AMDodajte komentar