SrbijaSpace logo

Saveti za ispravno održavanje ležajeva

 

Saveti za ispravno održavanje ležajeva

Kad su u pitanju ležajevi koji se koriste bilo gde to njihova primena zahteva, primena kvalitetnog načina održavanja i odgovarajućih alata doprinosi maksimizaciji radnog veka ležajeva. Kvalitetan način održavanja se odnosi na pravilno skladištenje, ugradnju, adekvatno podmazivanje i konstantno praćenje rada ležajeva, jer se samo tako može otkriti srž bilo kakvog problema u njihovom funkcionisanju.

Iako određene vrste ležajeva zahtevaju sebi svojstveno održavanje, ipak postoji nekoliko opštih pravila održavanja koja mogu očuvati upotrebnu vrednost ležaja bez obzira na njegovu primenu.


Saveti za skladištenje


Od samog početka, pravilno skladištenje je od kritične važnosti. Ležajevi uvek treba da budu skladišteni u hladnom i čistom okruženju, gde nema vlage, prašine, potresa, vibracija. Nikad ne treba da stoje direktno na podu. U idealnim uslovima, treba da stoje na ravnom, u svom originalnom pakovanju, do montaže. Ako se skladište u uspravnom položaju, postoji verovatnoća da će se izlizati ili može doći do drugih lokalnih oštećenja na prevlakama, kao posledica preostale vibracije.

Većina proizvođača ističe koliko dugo ležajevi mogi stajati na polici kao novi i neupotrebljeni. Rok važnosti je posebno značajan jer se mazivna vrednost lubrikanata smanjuje tokom vremena. Kontaminacija i korozija takođe skraćuju upotrebni rok.


Pravilan način ugradnje ležajeva


Da bi došlo do pravilne ugradnje ležajeva, mehaničari koji vrše ugradnju moraju proveriti da je sve čisto (i osovina i kućište), neoštećeno i dimenziono odgovarajuće. Moraju proveriti i da li je mazivo čisto i odgovarajuće odabrano, da li je dostupan potreban alat i oprema, da li su preduzete sve sigurnosne mere opreza.

Ležajevi su precizne komponente, te se njima mora rukovati pažljivo uz upotrebu odgovarajuće tehnike i tehnologije. Određeni procenat preranog propadanja ležajeva posledica je nepravilne i nestručne ugradnje. U zavisnosti od ležajeva i primene, koristi se topla i hladna ugradnja. Topla ugradnja, koja podrazumeva zagrevanje ležaja pre ugradnje, praktično je rešenje za ugradnju ležajeva relativno velikih dimenzija. Hladna ugradnja se koristi kod ležajeva malih i srednjih dimenzija. Hidraulične tehnike, takođe, dolaze u obzir ako se radi o ležajevima velikih dimenzija.


Odabir pravog maziva


Odabir pravog maziva pomaže da ležaj traje što duže. Dobra maziva prvenstveno služe kao zaštita između delova ležaja. Podmazivanje sprečava kontakt između metala i frikciju koja izaziva preterano zagrevanje i trošenje površine metala. Pravilno podmazivanje sprečava habanje, koroziju i prljanje ležaja. Procentualno, polovina propadanja ležajeva izazvana je odabirom neadekvatnog maziva ili mešanjem nekompatibilnih maziva. Odgovarajuće mazivo obezbeđuje neophodan viskozitet  na određenoj radnoj temperaturi, zbog toga je mazivo ključno za optimizovano funkcionisanje ležajeva. Maziva mogu biti masti i ulja.

Podmazivanje se može vršiti ručno i automatski. Nakon određenog vremena mazivo se mora zameniti i filtrirati. To bi trebalo raditi onako kako je navedeno u uputstvu proizvođača.


Praćenje rada ležaja

 
Mehaničari moraju brinuti o stanju ležajeva kroz praćenje njihovog rada. Ovo omogućava da se problemi detektuju i otklone pre kompletnog prestanka rada. Tako se delovi mogu naručiti unapred i može se zakazati tačno vreme predviđeno za rad na popravci ili zameni.

Najznačajniji parametri koji govore o korektnom funkcionisanju ležajeva jesu buka, temperatura, vibracija i centriranje.

Montoring ležajeva se može vršiti u stanju mirovanja i u stanju rada. Postiže se gledanjem, osluškivanjem i dodirivanjem ležajeva uz upotrebu odgovarajučih alata.

Takođe je potrebno formirati izveštaje o održavanju sa tačnim podacima kada je i šta urađeno, koji su delovi zamenjeni i kako izgledaju. Ovi izveštaji su odličan pokazatelj  situacije i njima se mogu predvideti dalje popravke, zamene itd.


Pažljivo skidanje ležajeva


Ležajevi se mogu skidati ili zamenjivati zbog sopstvene neispravnosti ili da bi se zamenili drugi delovi mašine.  Bitno je skidanje obaviti pažljivo i paziti da se pritom ne ošteti osovina jer će to uticati na rad ležajeva i cele mašine. Zamena se mora vršiti odgovarajućim metodama i alatima koji zavise od tipa, veličine i položaja ležaja. 

Ako kupujete ležajeve putem sajta E-Lager, bićete snabdeveni odgovarajućim  informacijama  kako biste pravilno brinuli o njima,  smanjili troškove i uložen rad u njihovo održavanje. 
 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (1)

Majstor Neša

Lepo se u tekstu kaže da su ležajevi osetljivi i da je potrebno redovno i ispred svega stručno održavanje. Postojanje ležajeva u svim sferama našeg života se doživljava zdravo za gotovo, i malo ko vodi računa o njihovom održavanju. Sa jedne strane to je i razumljivo, nismo svi majstori, ali postoje firme koje se profesionalno bave tehničkim održavanjem i koje u opisu svog rada vode računa o ležajevima. Poterbno je biti svestan potrebe održavanja ležajeva, kao i svih pokretnih delova koji nam olakšavaju život i ako ne možemo sami, onda bar da zovemo majstore u redovnim intervalima.(Dobar) +2
(Slab) 0
25-Dec-19 10:04:02 AMDodajte komentar


SrbijaSpace tekstovi