SrbijaSpace logo

Šta su industrijske i poslovne zone?

 

Šta su industrijske i poslovne zone?

 

Industrijske zone - pojam i kraći istorijat

Koncentracija industrijskih pogona u gradovima, nazivaju se industrijske zone. Uglavnom se radi o delovima gradskog zemljišta, koji je direktno namenjen industrijskoj proizvodnji. Možemo slobodno reći da je kamen temeljac industrijskih zona ili industrijskih parkova, kako ih zovu u Velikoj Britaniji, postavljen baš u ovoj zemlji.

Prve industrijske zone, kao i izgrađene fabrike u Engleskoj su ipak na početku nastale slučajno. U kasnijem razvoju ove zone su nastajale planski i to sa preciznim projektima, koji prate ideju i nastaju urbanističkim planiranjem. Prva industrijska zona je nastala 1896. godine u blizini Mančestera, a osnivač je bila kompanija Šipkanal i Dok (Shipcanal and Docks).

Poznato je i da su mnogobrojne luke u Evropi 19. veka u suštini bile industrijske zone tog vremena. Brojni pogoni kompanija u to vreme, imale su izrazitu potrebu da se nalaze u blizini luka. Proizvodne kompanije su sarađivale sa poslovnim ljudima, koji su se bavili plovidbom i pretovarom u lukama. Jasno je da su se u luci pretovarali razni proizvodi od prehrambenih do industrijskih, kao što je pamuk, ruda, nafta, čelik, ugalj...

Prva organizovana industrijska zona nastala je u Njujorku 1830. godine pod nazivom Dok C. Prva industrijska zona u Evropi smatra se zona Altona, koja je nastala nesebičnim zalaganjem gradonačelnika grada Altona.

 

Infrastruktura industrijskih zona

Poželjno je da Industrijske zone, imaju obezebeđenu kompletnu infrastrukturu i to:

  • puteve,
  • električne vodove,
  • železnicu,
  • gasne instalacije,
  • vodovod,
  • kanalizaciju i
  • telekomunikacije.

Ako gradovi i opštine žele privući strane investitore i kompanije, uređene i opremljene industrijske zone mogu itekako privući i obezbediti preko potreban kapital značajan za njihov razvoj.

 

Industrijske zone u Srbiji

Svojevremeno je opština Inđija smatrana najmodernijom opštinom u Evropi, a poznato je da je među prvima, ako ne i prva oformila izuzetno uspešnu industrijsku zonu. Čak je u jednom trenutku bila postavljena na 16. mesto Forbsove liste gradova Evrope u koji se sliva najviše stranih investicija. Industrijska zona Zmič u Paraćinu je izuzetno aktivna, a u promovisanje ove zone opština Paraćin ulaže velika sredstva.

Najveća industrijska zona, (zovu ih još i poslovne zone) u Srbiji trenutno se nalazi u gradu Šabac, a prostire se na impozantnih 600 hektara. Opština Voždovac je pokrenula inicijativu da se kod buduće obilaznice u blizini autoputa Beograd-Niš i Bubanj Potoka, oformi velika poslovno industrijska zona na 40 hektara. Poznato je da su aktivne i industrijske zone, koje se nalaze u potpuno privatnom vlasništvu. Jedna od takvih nalazi se u Bačkom Petrovcu, mestu na severu Vojvodine.

 

Industrijske zone u okolini Novog Sada

Kako bi stekli određeni utisak o industrijskim zonama, kao i cenama placeva u poslovnim zonama u Novom Sadu i okolini, evo nekoliko konkretnih cena. Jedna od novosadskih agencija nudi plac u industrijskoj zoni odmah kraj Bulevara Evrope. Ovaj plac koji je uknjižen, ima površinu od 10.000 kvadratnih metara i za njega treba izdvojiti 288.000 Eura. U Industrijskoj zoni u Primorskoj ulici, jedna agencija prodaje plac 11.500 metara kvadratnih za 350.000 Eura. U blizini Novog Sada u selu Maradik, prodaje se plac veličine 15.000 kvadrata za 34.000 Eura.

U blizini Novog Sada i poznatog mesta Čenej, prodaje se plac od 15.300 kvadrata, za sumu od 153.000 Eura. U Beočinu kraj Novog Sada se prodaje plac veličine 4191 metar kvadratnih za koga je potrebno izdvojiti 16.000 Eura. Plac od 2900 kvadrata, prodaje se u Petrovaradinu u blizini Trandžamenta za 105.000 Eura. U Sremskim Karlovcima u blizini Novog Sada, prodaje se plac od 5851 metar kvadratnih za 29.900 Eura. Napomenimo da jedna agencija prodaje plac u Novom Bečeju impozantne veličine 1.200.000 metara kvadratnih, koji se prodaje za 1.240.000 Eura. U Bačkoj Topoli se prodaje plac veličine 420.00 metara kvadratnih za 515.000 Eura. Još jedan plac u Bačkoj Topli veličine 1.040.000 kvadrata se prodaje za 1.350.000 Eura.

Što se Novog Sada konkretno tiče, grad ima nekoliko industrijskih zona. Ove zone se znatno razlikuju od gradskih naselja i predviđene su isključivo za razvoj privrednih delatnosti. Evo i spiska industrijskih zona u gradu Novom Sadu. Radna zona Sever je podeljena na nekoliko zona i to na Radnu zonu sever I, Radnu zonu sever II, Radnu zonu sever III, radnu zonu sever IV, Rimski šančevi i Deponiju. Radna zona zapad podeljena je na Zapadnu privrednu zonu i Rasadnik. Radna zona Istok je podeljena na Pobedu i Marija Snežna.

Novosadska industrija je uglavnom smeštena u Industrijske zone, koje su 70-tih i 80-tih doživele veliku seobu u te zone. Ove zone su tokom razvoja bile znatno rekonstruisane, a uz postojeće građeni su i novi kapaciteti. Najveći deo poslovnih objekata, smešten je u industrijskim zonama jug i sever. Postavljene su sa obe strane kanala Dunav-Tisa-Dunav i ceo kompleks ima postavljenu infrastrukturu. Svi poslovni objekti postojeće industrije, imaju uređaje koji obezebeđuju zaštitu čovekove okoline. Isto tako ovi industrijski objekti imaju postavljene velike zelene površine.

Industrijska zona Sever 4, ujedno je i najznačajnija investicija u Novom Sadu. Uz velike uložene investicije Novi Sad je dobio novu industrijsku zonu. Ova industrijska zona se nalazi u blizini auto-puta, a poseduje 38 hektara zemljišta. Grad Novi Sad je uspeo privući velike kompanije iz inostranstva, a naročito kompanije koje privređuju u automobilskoj industriji. Grad je posle dugo vremena dobio potpuno novu industrijsku zonu, koja je smeštena uz sam autoput Novi Sad-Beograd.

Urbanisti Novog Sada su predložili da se urade regulacioni planovi radnih zona Sever i Sever 4. To je deo grada od Železničke stanice do Kanal DTD, kao i deo grada oko Rafinerije, jer se na samom terenu puno toga promenilo. Prostor terena treba urediti i prilagoditi starim, ali i budućim korisnicima industrijske zone.

 

Umesto zaključka

Uvek se naravno postavlja pitanje, koje su vaše želje i potrebe i sa koliko novca raspolažete. Želite proširiti poslovanje, izgraditi poslovni objekat, apsolutno se slažemo sa vašom odlukom, jedino se postavlja pitanje, da li imate finansijskih mogućnosti kupiti plac u industrijskoj zoni velikog grada. I manja mesta u okolini Novog Sada nude zaista atraktivna poslovna zemljišta. Ako imate ograničena sredstva ko zna, možda je vaše rešenje kupovina poslovnog zemljišta u okolini Novog Sada ili bilo kog drugog većeg mesta u Srbiji.

Ako ste zainteresovani za investiranje u nekoj od industrijskih zona, obratite se za informacije agencijama od poverenja sa dugogodišnjim iskustvom. Licencirani agenti su uvek spremni i klijentima u svakom trenutku pomoći u odluci kupovine i naravno pružiti im kvalitetne informacije.


Autorski tekst: Nenad Savić


Dodajte komentar