SrbijaSpace logo

Zastupanje farmaceutskih kompanija u Srbiji

 

Zastupanje farmaceutskih kompanija u Srbiji

Zastupanje farmaceutskih kompanija u Srbiji

Ukoliko razmatrate mogućnost da plasirate vaše lekove ili medicinska sredstva na tržište Srbije, ili želite da pokrenete ili povećate trenutni obim poslovanja, spremni smo da vas inspirišemo da donesete najteže odluke sa samopouzdanjem! Delovaćemo u vašem najboljem interesu i razviti poslovanje sa autentičnim integritetom. Diacell d.o.o. pruža usluge zastupanja proizvođača lekova i medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije. Našim partnerima nudimo rešenja za ulazak na tržište, uspostavljanje modela poslovanja, registraciju, promovisanje, pozicioniranje i druge postprodajne aktivnosti aktivnosti vezane za lekove i medicinska sredstva. Aktivnosti baziramo na znanju i iskustvu, a generisane su energičnim i entuzijastičnim pristupom svih članova tima. Naš imperativ je kontinuirano unapređenje i posvećeni smo poštovanju principa sistema upravljanja kvalitetom.
 


Nudimo vam specijalizovane konsultantske usluge za planiranje i upravljanje poslovanjem u sistemu snabdevanja zdravstvenih ustanova u Srbiji:

Analiza i istraživanje tržišta:

 • uslovi plasiranja proizvoda
 • istraživanje tržišta lekova
 • istraživanje tržišta medicinskih sredstava
 • analiza i segmentacija tržišta lekova i medicinskih sredstava

Uspostavljanje i razvoj poslovanja:

 • konsultantske usluge o modelu poslovanja
 • uspostavljanje i razvoj strategije
 • definisanje asortimana proizvoda
 • registracija lekova i medicinskih sredstava
 • dobijanje maksimalne cene leka (cene leka na veliko) u Republici Srbiji
 • dobijanje statusa na Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije
 • identifikacija i angažovanje podizvođača
 • izrada marketing planova
 • razvoj tržišta ili segmenata tržišta
 • promovisanje i pozicioniranje lekova i medicinskih sredstava
 • budžetiranje i prognoziranje

Svaki naš predlog ili akcija koju preduzimamo su bazirani na istraživanju tržišta, prikupljanju i analizi podataka.
Razvijanje planova sa jasnim ciljevima i metodama za postizanje istih, razvoj lokalnih ili adaptacija globalnih kampanja za promociju i pozicioniranje proizvoda ili terapija su osnov svih naših daljih aktivnosti. Pre realizacije planova i kampanja, pažljivo planiramo resurse, obučavamo članove tima. Individualizovane poruke potencijalnim korisnicima proizvoda se plasiraju planskom, strukturiranom komunikacijom kroz više kanala komunikacije.


Preuzeto sa: http://diacell.rs/sr/zastupanje-proizvodjaca-lekova-medicinskih-sredstava/


Dodajte komentar