SrbijaSpace logo

Lomljeni kamen

 

Lomljeni kamen

Lomljeni kamen se dobija lomeljenjem (cepanjem) i razbijanjem stena u kamenolomima, pri čemu se dobijaju manji ili veći komadi različitog oblika. Ovaj kamen se najčešće koristi za popločavanje i za zidanje, i može biti:

  • običan kamen – koristi se za temelje, nasipanje brana, obaloutvrda, kanala i sl.
  • doteran pločasti kamen – koristi se za zidanje i popločavanje staza, podova, ulaza u kuće, trotoara i sl.

Cepanje stena može da se vrši ručno ili mašinski. Od ovog kamena se izrađuju kocke, ivičnjaci, stubovi, pragovi, ploče za popločavanje, blokovi za zidanje. Teoretski svaki prirodni kamen može da se lomi, ali nemaju sve vrste kamenih ploča poželjne osobine koje su nama potrebne. Neke se krune, nemaju otpornost i izdržljivost. i ne mogu da izdreže ovaj način obrade. Najčešće se lome magmatske stene, a ređe sedimentne (krečnjaci i peščari) i metamorfne (gnajsevi i škriljci) stene.

 

Više na https://www.kamenstruganik.com/lomljeni-kamen/


Preuzeto sa: http://www.kamenstruganik.com/lomljeni-kamen/


Dodajte komentar