SrbijaSpace logo

Dezinsekcija Beograd - Srbija

 

Dezinsekcija Beograd - Srbija

Dezinsekcija Beograd - Srbija

Uništavanje insekata

Dezinsekcija predstavlja skup različitih mera koji se preduzimaju za smanjenje i uništavanje štetnih insekata (bubarusa, crne bubašvabe, mravi, žuti mravi, muve, tvrdokrilaca, mačije i pseće buve, krpelji, stonoga, stenice, ose, stršljenovi i td.).

 Uništavanje insekata na odredjenom prostoru može se podeliti u dve grupe. Ta podela se svodi na preventivne mere i kurativne mere.

U prvu grupu ubrajamo sve mere koje služe za sprečavanje samog problema i nazivamo ih preventivne mere.
Preventivne mere podrazumevaju sve aktivnosti koje bi sprečile nastanjivanje i dolazak insekata na jedan odredjen prostor ili objekat. Pod tim pojmom podrazumevaju se sve higijenske mere kao i sva gradjevinska rešenja (zatvaranja rupa, prolaza i td.).

U drugu grupu ili grupu kurativnih mera, ubrajamo sve metode koje se koriste za saniranje t.j. lečenje već nastalog problema i tu pravimo podelu na Mehaničke, Fizičke metode, Biološke metode i Hemijske metode.

Mehaničke metode se ubrajaju koraci koji mehaničkim putem zatvaraju puteve insektima i prave im zamke. U ovu grupu se ubrajaju vazdušne barijere, zatamnjivanje objekata, zaštitne mreže na prozorima, razne lepljive mase itd.

Fizičke metode se ubrajaju postupci koji pomoću specijalizovanih aparata menjaju uslove života na odredjenom prostoru. U ovu grupu se ubrajaju metode kao što su promene temperature (visoka ili niska temperature - koja negativno utiče na razvoj insekata), puštanje električne struje i druga rešenja.

Biološke metode se ubrajaju razni prirodni neprijatelji insekata. U ovoj grupi se koriste brojni prirodni neprijatelji insekata u vidu mikroorganizama (u vidu bakterija, virusa, gljivica ili ptica).

Hemijske metode se ubrajaju postupci koji uz upotrebu insekticida ili repelenata sprečavaju dolazak i razvitak insekata na tretiranom prostoru. Ujedno hemisjke metode ili dezinsekcija je najčešce korišćeni metod u praksi. Danas postoji jako mnogo različitih preparata a upotreba odredjenog preparata zavisi od stadijuma i vrste problema.

U današnje vreme sprovodjenje dezinsekcije je prosto nezamenjiv način borbe protiv insekata. Uzimajući u obzir koliko negativni uticaj insekti imaju, ne samo na naše okruženje (svojim fecesom kontaminiraju hranu i prljaju prostor u kome borave), već i na naše zdravlje (poznato je da neki insekti šire bolesti), dezinsekcija se čini kao nezaobilazna obaveza svakog pojedinca.

Dezinsekcija Beograd u vašem životnom prostoru netoksičnim i neškodljivim preparatima za vas i vaše ljubimce.

Preporuka je da se dezinsekcija radi i preventivno, posebno na mestima gde je ranije postojao problem. Za potrebe rešavanja problema od insekata naše usluge pružamo na teritoriji Beograda i na teritoriji Srbije.
U zatvorenom prostoru, za uništavanje insekata, primenjujemo neškodljiva sredstva, gelove, klopke i repelente.


Preuzeto sa: http://www.dezinsekcijaderatizacija.rs/


Dodajte komentar