SrbijaSpace logo

Saznajte sve o novoj Google analitici - Da li znate koliko vam je ona bitna?

 

Saznajte sve o novoj Google analitici - Da li znate koliko vam je ona bitna?

Kao alat koji je od izuzetnog značaja za poslovanja, Google Analitika je godinama činila mogućim praćenje bitnih parametara, kao i verifikaciju sajta na search console. Kompetitivno i dinamično doba modernog biznisa Google Analitiku vidi kao ključ za postizanje vidljivosti, što je ujedno i uslov za napredovanje svake kompanije u datom okruženju.

Ovo je svakako jedan od razloga zbog kojih je mnoge zabrinula najava prestanka Google Analytics-a sa radom počev od 1. jula 2023. godine. Pred poslovanjima se nalazi migracija na Google Analytics 4, kao zadatak koji bi morala da reše ne bi li nastavila sa praćenjem relevantnih podataka i samim time ostala relevantna na tržištu.


Po čemu se GA4 razlikuje od Universal Analytics?


Kao alat koji nudi opciju praćenja performansi sajta, Universal Analytics čini mogućim praćenje delotvornosti marketinških napora koje ulažemo ne bismo li osigurali svom sajtu dobru vidljivost. Poslovna stvarnost današnjice je takva da je vidljivost digitalne prezentacije svakog poslovanja i pravilno targetiranje ciljnih grupa u datom kontekstu ključno za napredak svake kompanije.

Uzevši to u obzir, jasno je zbog čega je ovaj proces praćenja podataka morao da bude podignut na jedan viši nivo, što se zapravo dešava sa uvođenjem GA4. Google Analytics solucija za praćenje i analizu podataka je ustupila mesto novoj genraciji, o kojoj je u ovom tekstu reč.

Kada govorimo o razlikama između Universal Analztics i GA4, pre svega uočavamo da Google Analytics 4 vrši merenje na osnovu događaja, dok je Google Analitika koju smo do sada koristili vršila merenje na osnovu prikaza stranica i sesija.

Sa uvođenjem GA4 mi takođe dobijamo iskustvo kontinuriranog cross-device i cross-platform izveštavanja bez ograničenja, pri čemu nema ni ograničenja u broju pogodaka, a integracija BigQuery je dostupna besplatno. Važno je takođe naglasiti da je zarad upotrebe više od jednog prikaza izveštavanja sada potrebno da korisnici pređu na komercijalni GA 360, a opcija isključivanja IP anonimizacije ne postoji sa novim GA4.


Zbog čega je važna pravovremena migracija na GA4?


Migracija na GA4 je proces u koji je potrebno blagovremeno da stupimo iz više od jednog razloga, a na prvom mestu zbog činjenice da Google Analytics 4 nije alat koji se nastavlja na Universal Analytics, već govorimo o sasvim drugačijem alatu. Samim time ne možemo da očekujemo da on čuva istorijske podatke koje smo pre momenta migracije prikupljali i analizirali.

Uz činjenicu da mi sa prelaskom na novi alat dobijamo podatke koje će on prikupljati od samog momenta prelaska (dakle, ne i one koji su prikupljeni pre toga), važno je naglasiti da je za samu migraciju takođe potrebno vreme, a neretko i pomoć stručnog kadra. Po prirodi stvari, liste čekanja postaju sve duže sa približavanjem 1. jula, te da bi naše poslovanje bilo korak ispred konkurencije, moramo da damo sebi dovoljno vremena da postignemo taj željeni ishod migracije.

Istovremeno, nemojmo zaboraviti i potrebu za edukacijom onih zaposlenih koji će se dalje baviti praćenjem i analizom podataka, dakle novom platformom. U cilju postizanja visokog nivoa razumevanja mogućnosti koje nova platforma nudi, što je izuzetno važno naročito ukoliko je u pitanju migracija na GA4 za ecommerce i poslovanja koja se snažno oslanjaju na digitalnu sferu, idealno rešenje je angažovanje stručnjaka kao što je kadar koji čini Four Dots Data Tracking & Analytics Team.

Stručni kadar će pre svega analizirati vaš trenutni Google Analytics nalog, edukovati vaš tim, ali i biti na raspolaganju vašem poslovanju u slučaju potrebe dodatnih podešavanja i integrisanja GA4 i GTM sa ostalim tracking pixelima.


Proces migracije na GA4


Proces migracije na Google Analytics 4 nije instant, šta više kompleksan je i zahteva temeljan pristup. Pre samog iskoraka ka GA4 i napuštanja Universal Analytics-a, potrebno je načiniti temeljnu analizu trenutnog naloga, kao i ciljeva koji se prate.

Nakon kreiranja i podešavanja novog GA4 naloga, sledi mapiranje prethodnih metrika, konverzija i događaja na nove GA4 opcije. Zarad zaista uspešne migracije vrlo je važno da testiramo praćenje metrika i da podesimo automatske dashboard marketing izveštaje. Određeni slučajevi će svakako zahtevati i dodatna podešavanja GA4 i GTM, ne bismo li naposletku imali priliku da iskusimo sve benefite pravilne migracije na GA4 u kontekstu napretka našeg poslovanja.

Činjenica je da naše poslovne odluke, tačnije njihova ispravnost, u velikoj meri zavise od verodostojnosti prikupljenih podataka. Da bi podaci koje prikupimo bili zasita relevantni i verodostojni, važno je da ispratimo sve neophodne korake migracije na novu platformu.

Poslovni svet današnjice veoma visoko vrednuje dobar marketing, na koji praćenje podataka ima izuzetan uticaj. Mnogi od nas će u toku samog procesa implementacije morati da usvoje mnogo novih podataka i steknu izvesna nova znanja, ali to ne znači da dati proces sam po sebi mora da podrazumeva stres.

Istina je da migracijom na GA4 radimo dobru stvar za naše poslovanje, a samim time i za svoju budućnost, te bi to trebalo da nam bude i motivacija da ovoj promeni pristupimo temeljno i pravilno.

 

Slika: https://pixabay.com/illustrations/google-analytics-seo-search-engine-1385511/


Autorski tekst: Ljiljana Bugarin


Dodajte komentar