SrbijaSpace logo

Šta je facility management?

 

Šta je facility management?

U moru modernih fraza i izrada već neko vreme egzistira i pojam Facility management.

Facility management (FM) je integracija procesa unutar organizacije za održavanje i razvoj ugovorene usluge, koje podržavaju i poboljšavaju efikasnost svojih primarnih aktivnosti.

Da pojasnimo, opšteprihvaćenim jednostavnijim rečnikom. Sve u jedan u vezi održavanja objekata, odnosno higijene u objektima.

Facility management obuhvata multidisciplinarne aktivnosti u okviru izgrađenog okruženja i ima uticaja na ljude i radna mesta.

Ovaj posao više ne mogu da rade male firme, koje se samo bave jednim poslom, na primer čišćenjem. Što je veća firma koja ima potrebe za ovim uslugama, to su i njeni zahtevi u pogledu održavanaj i higijene kompleksniji. Tada na scneu stupaju firme koje mogu da ponude širok spektar usluga u paketu.

Efikasno upravljanje objektima, kombinovanjem resursa i aktivnosti je od vitalnog značaja za uspeh bilo koje organizacije. Na korporativnom nivou, FM doprinosi isporuci strateških i operativnih ciljeva. Na dnevnom nivou, efikasno upravlja objektima, omogućava sigurno i efikasno radno okruženje, što je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla, bez obzira na njegovu veličinu i obim.

Angažovanje jedne firme za čitav set usluga održavanja objekta je pametna investicija. Ne gubite vreme na silne ponude različitih firmi, ne uklapate njihove aktivnosit. Iamte sve na jednom mestu i znate tačno ko vam polaže račune.


Šta je facility management
 

Jedna firma za više usluga.

Da li ta firma ima sosptvene resurse ili angažuje podizvođače, to više nije vaš problem. Vi kao vlasnik dogovarate posao i uslove sa jednom firmom

U takvom okviru, profesionalna disciplina se podiže na viši nivo, FM menadžeri imaju veliku odgovornost za pružanje, održavanje i razvoj mnogih usluga. Oni kreću od imovinske strategije, upravljaju prostorom i komunikacionom infrastrukturom za održavanje zgrade, kao i administracijom i ugovorima.

Naravno, menadžeri u firmi koja je preuzela posao imaju složen i kreativan zadatak. Da pametno angažuju resurse kako bi pre svega, realizovali osnovni posao, ali i uskladili sve procese kroz optimalno upravljanje u  vremenu raspoloživim resursima.

Facility management integriše planiranje i upravljanje širokog spektra usluga da bi se postigao bolji i ekonomičniji kvalitet. On postaje sastavni deo velikog projekta za upravljanje, zamenu i nadogradnju infrastrukture kao i javnih službi.

Što je veći sistem u kome se realizuju poslovi održavanja i higijene to je planiranje i realizacija ovih poslova složenije.

FM sektor je sada veliki i složen, on cini mešavinu in-house odeljenja, specijalizovanih izvođača, veliku multiuslužnu kompaniju, koja isporučuje pun spektar dizajna, gradnje, finansija i menadžmenta.

Troškovi i kvalitet usluge su doveli do ukpunjavanja ponuda. Tako da firme koje su se prilagodile tržištu i mogu da ponude pun asortiman usluga opstaju i razvijaju se.

Facility management je veština koja nastavlja da se proširuje, i upravlja sve širim spektrom osnovnih sredstava, pruža usluge i čini ljude uvežbanijim.


Facilitz management resursiOdličan FM između ostalog može da:

  • Efikasno upravlja imovinom neke organizacije
  • Unapredi veštinu ljudi u FM sektoru, i pruža prepoznatljive opcije za karijeru
  • Omogući novi radni stil i proces
  • Poboljša i projektuje identitet, odnosno imidž radne kompanije
  • Kao pomoć integracionim procesima u vezi sa promenama, posle pripajanja ili spajanja isporuči kontinuirano poslovanje
  • Facility management je sastavni deo svakog strateškog plana u budućnosti i prosperitetu jedne uspešne kompanije.


Na kraju, sve se vrti oko finansija. Racionalizacija i pametno upravkjanej investicijama, odnosno srestvima za tekuće i strateško održavanje postaje itekako kompleksna disciplina.


Izvor: https://www.invekta.rs/facility-managment/


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (1)

linvista

sve je to lepo, ali zar ne postoji srpska rec koja ce sve to bolje i razumljivije da objasni?(Dobar) +8
(Slab) 0
19-Aug-18 11:54:25 AMDodajte komentar