SrbijaSpace logo

U koje svrhe možete koristiti lemilicu i kako se ona pravilno koristi

 

U koje svrhe možete koristiti lemilicu i kako se ona pravilno koristi


Iako se lemilica najčešće primenjuje u oblasti elektronike, ona se takođe koristi i u mnogim drugim zanatima, kao i hobijima. Veoma je praktična za rešavanje raznih popravki, kao i za majstorije nad pokidanim ili polomljenim elektro ili metalnim delovima.

Iako je karakteristično da uglavnom muškarci vrše lemljenje, korišćenje lemilice može biti interesantno i ženama, posebno jer se veoma jednostavno koriste za određene kućne poslove.

Lemna oprema i lemilica treba da budu deo kućnog alata svakog domaćinstva, pored čekića i šrafcigera.


Lemljenje


Da bi se dva metala u čvrstom stanju međusobno spojila, potrebno je koristiti treći dodatni metal ili lemu, čija je temperatura lemljenja znatno niža – ovaj proces zove se lemljenje.

Postoji sličnost između procesa lemljenja i zavarivanja, ali razlika je u tome što se prilikom lemljenja tope samo ivice dodatnog metala, ne i osnovnih.

Bitna razlika jeste i ta što zavarivanje mogu raditi samo osobe koje su kvalifikovane za taj posao, dok lemljenje mogu da vrše i amateri. Sledeća prednost lemljenja nasuprot zavarivanja, jeste u samom iznosu, jer je lemljenje jeftinije, a takođe se lako vrši i omogućava spajanje veoma sitnih elemenata.


Koja oprema vam je potrebna za lemljenje


Lemna oprema u svom sastavu podrazumeva nekoliko osnovnih elemenata i to su: lemilica, pasta za lemljenje i žica za lemljenje. Bilo bi poželjno da uz pomenutu opremu imate klešta, čistač vrha lemilice, kao i vakuum pumpicu.

Nakon korišćenja, lemilice je potrebno očistiti, a to ćete najbolje uraditi na stolu, gde je dobro osvetljenje. Ukoliko želite uraditi lemljenje sitnih delova, za to vam je potreban običan ili stalak sa lupom.

Naveli smo lemnu opremu, koja se obično koristi u domaćinstvima, radionicama, za hobije, dok za industrijsko lemljenje služi posebna lemna oprema, koja sadrži peći, screen printere i opremu za inspekciju lemljenja. Spomenućemo i to da na tržištu postoje i lemne stanice, koje obuhvataju lemilice i dodatni sistem za napajanje električnom strujom. 

Veliki je izbor lemilica, a one zavise od snage i vrste napajanja. Osnovna podela podrazumeva standardne, akumulatorske i gasne, čija se snaga kreće od 12W, pa naviše.

Ukoliko želite sklopiti manje elektronske komponente, možete koristiti lemilicu čija snaga ne prelazi 25W, dok za ozbiljnije lemljenje možete koristiti onu, koja prelazi 100W.

Imajte na umu da je kod lemilice najvažniji njen vrh, koji može biti šiljat, u obliku dleta, od bakra, dok se ređe može naći onaj koji je od gvožđa. Vrh se ne sme turpijati ili šmirglati, a tokom prve upotrebe, kada se lemilica zagreje, potrebno ga je tretirati i sve vreme prekrivati tinolom, koja je u tankom sjajnom sloju, koju treba koristiti i kasnije u daljoj upotrebi.

Žica za lemljenje ili tinol žica napravljena je od tinola ili legure kalaja, a kao što samo ime kaže koristi se za lemljenje.

Pasta za lemljenje omogućava da se lemovi veoma brzo zalepe za podlogu koja se lemi.

Stalak za lemilicu je držač koji služi da zaštiti vas i radnu površinu od visoke temperature lemilice u situacijama kada je ne koristite.

Čistač vrha lemilice može biti žičana vuna (koja čisti lemilicu na suvo) ili sunđer, koji je posebno namenjen za čišćenje lemilice, tek pošto se namoči vodom.

Držač ili "treća ruka" omogućava da se predmeti, namenjeni za lemljenje, fiksiraju.

Vakuum pumpica omogućava odlemljivanje.


Weller lemilica ili "velerica"


Weller i Ersa su najpopularniji proizvođači, kada su lemilice i oprema za lemljenje u pitanju. Weller se svrstava među najkvalitetnije brendove u Evropi, jer izrađuje svoje lemilice prema najnovijoj tehnologiji lemljenja. Veoma je zastupljena na našim prostorima, gde se za nju odomaćio izraz ,,velerica”.

Na tržištu možete pronaći veliki izbog raznih Weller lemilica, koje su različitih snaga i temperatura, jer se mogu zagrejati od nekoliko sekundi do 3 minuta. Velika prednost lemilica ovog proizvođača jeste ta što postoji mogućnost zamene vrhova.

Osnovne preporuke za pravilno lemljenje

  • Da bi proces lemljenja bio uspešno sproveden, važno je da sve komponente tog procesa, budu potpuno čiste. Možete koristiti običan sunđer da biste očistili predmet ili gumicu za brisanje, ako je potrebno da skinete tanke slojeve rđe.
     
  • U jednoj šaci držite lemilicu, a u drugoj lemnu žicu. Vrh lemilice stavite na lemno mesto, a zatim, na tačku gde se spajaju sve tri komponente, prislonite tinol žicu, jer će tinol početi da se otapa i obuhvata lemno mesto. Istopite onoliko žice, koliko smatrate da će biti dovoljno da se komponente spoje. Nakon što sklonite žicu, još malo zadržite lemilicu.
     
  • Budite pažljivi da se ne biste opekli. Takođe, uvek koristite stalak, jer se lemilica često prevrće, iz razloga što joj je drugi kraj teži od vrha.

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Dodajte komentar