SrbijaSpace logo

Akt o proceni rizika najčešća pitanja

 

Akt o proceni rizika najčešća pitanja

1. Da li svaki poslodavac mora da ima Akt o proceni rizika?
 Da. Akt o proceni rizika je obavezan dokument za sve poslodavce.


2. Da li je potrebno da imam Akt o proceni rizika ako sam jedini zaposleni?
Ne. Akt o proceni rizika moraju da imaju svi poslodavci, a poslodavac je onaj ko ima zaposlene. Dakle, ako sami obavljate delatnost, ne morate da imate pomenuti Akt.


3. Da li svi poslodavci moraju da imaju  lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu?
NE. Poslodavci koji imaju manje od deset zaposlenih a bave se ugostiteljstvom, turizmom, trgovinom, zanatstvom, uslugama…. obrazovanjem, ne moraju da imaju lice zaduženo za bezbednost I zdravlje na radu.

4. Kako da odredim  lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu?
Imate mogućnost izbora. Možete nekog od svojih zaposlenih poslati da položi stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili angažovati pravno lice sa licencom koje će Vam te poslove obavljati uslužno. U svakom slučaju morate imati pismenu Odluku.
 
5. Da li Akt o proceni rizika  mogu da uradim sam?
Da, možete sami da izradite Akt o proceni rizika ukoliko imate manje od 10 zaposlenih ali ste u obavezi da ispunite sve zahteve iz Pravilnika o izradi Akta o proceni rizika.
 
6. Ukoliko Akt o proceni rizika ne sadrži licencu, da li je validan?
Akt ne ispunjava zakonske odredbe ukoliko u njemu nema licence kvalifikovanog – stručnog lica, dakle nije validan.


7. Koliko iznosi kazna za neposedovanje Akta o proceni rizika?
Novčana kazna idu najčešće od 800.000 do million dinara, a sve prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. Glasnik RS br.101/2005).


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (1)

Ljilja

Zanima me zašto mi inspektor rada traži akt o proceni rizika kad nemam zaposlene a trenutno je bio tu moj muž od preduzetnice jer ona je morala da izađe na kratko(Dobar) +4
(Slab) 0
13-Nov-19 16:02:30 PMDodajte komentar