SrbijaSpace logo

Bezbednost i zdravlje na radu

 

Bezbednost i zdravlje na radu

Akt o proceni rizika je  pisani dokument obavezan za sve poslodavce od 2005.god. To je dokument kojim se utvrdjuju uslovi rada za svako radno mesto kako bi se rizik sveo na najmanju moguću meru. Deluje komplikovano jer je potrebno poznavati proces rada date organizacije, ali ako se taj posao prepusti stručnim organizacijama veoma je jednostavan.

ALFAPREVING D.O.O. je privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine osnovano početkom 2006. god.

Neke od njihovih usluga su:

  • Poslovi na mostovskim konstrukcijama i nadvožnjacima
  • Infrastruktura objekata na koridoru
  • Stručno osposobljavanje radnika
  • Zaštita od požara i još mnoštvo drugih

O njihovim uslugama može se informisati na sledećoj adresi https://alfapreving.rs.

 

 


Preuzeto sa: http://alfapreving.rs/


Dodajte komentar