Zakon o rent a caru

 

Zakon o rent a caru

Delatnost iznajmljivanja vozila (rent-a-car) u Srbiji je zakonski uređena oblast; rent a car agencije moraju da poštuju zakonske odredbe koje su navedene u članovima 101, 101a i 102 Zakona o turizmu. 
Šifra delatnosti za rent-a-car je 77.11 - Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Član 101 determiniše i reguliše sledeće stvari:

  • Da su predmet iznajmljivanja putnički automobili
  • Pružaoci usluge iznajmljivanja vozila moraju da registruju svoju delatnost kod Agencije za privredne register (APR)

Firma može da bude registrovana kao:

  • preduzetnik
  • privredno društvo,
  • drugo pravno lice, 
  • ogranak stranog pravnog lica

Produžetak teksta na blogu


Preuzeto sa: http://www.rentacarmms.rs/blog/zakon-o-rent-a-caru-5.html


Dodajte komentar