SrbijaSpace logo

Cordyceps gljiva - tibetanski koren vitalnosti

 

Cordyceps gljiva - tibetanski koren vitalnosti

Moćna lekovita gljiva Kordiceps odnosno retka kombinacija gusenice i gljive već dugo je poznata u kineskim medicinskim knjigama i tibetanskoj medicini. Kordiceps raste u Sikimu, indijskoj državi koja se graniči sa Nepalom, Tibetom i Butanom, na nadmorskim visinama iznad 4.500 m. Dve od preko 400 vrsta kordicepsa postale su prioritet u naučnim krugovima i kliničkim istraživanjima - Cordiceps militaris i Cordiceps sinensis.

 

 

 

 

ŠTA SU POKAZALA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA...


Neke studije sugerišu da različiti sojevi kordicepsa ili neke komponente unutar ove pečurke mogu imati različite blagotvorne efekte na ljudsko telo, što uključuje:

 • imunološki,
 • antitumorski,
 • antimetastatski,
 • antioksidativni,
 • protuupalni,
 • antimikrobni,
 • hipolipidemijski,
 • hipoglikemijski,
 • anti-age,
 • neuroprotektivni i
 • renoprotektivni efekat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).


Tradicionalni iscelitelji i lokalno stanovništvo Sikima predlažu Cordiceps sinensis za mnogobrojne zdravstvene probleme kao samostalni  suplement - lek ili u kombinaciji sa drugim biljem. Na primer, ovi narodni iscelitelji koriste ga za lečenje čak 21 različitog zdravstvenog stanja.
 

tibetanska cordyceps gljiva
Tibetanske visoravni gde se može naći Cordyceps gljiva


Iako ga mnogi koriste kao lek, potrebno je uraditi više studija na ljudima, zato nemojte početi da se bavite samolečenjem pre nego što u potpunosti saznate više o različitim vrstama kordicepsa.

Zato ga prventveno treba posmatrati kao lekovito pomoćno sredstvo u terapiji.

U tradicionalnoj kineskoj medicini vekovima se ručno bira i suši za lečenje umora, bolesti bubrega, slabog polnog nagona i mnogih drugih bolesti. Duga istorija i potencijalne koristi od Cordiceps-a mogu biti razlozi zbog kojih dodaci ishrani i drugi proizvodi koji sadrže Cordiceps postižu toliko divljenja.

Kordiceps može poboljšati fizičke performanse

Jedna studija (2017) sugerisala je da akutna suplementacija smešom gljiva koja sadrži Cordiceps militaris može poboljšati toleranciju na vežbanje visokog intenziteta, a veće koristi mogu se postići dugoročnijom hroničnom suplemntacijom.

Studije su pokazale da uzimanje kordicepsa može poboljšati fizičke performanse i toleranciju na vežbe visokog intenziteta.
 

Kordiceps može smanjiti fizički umor


Jedno istraživanje je ispitivalo uticaj kordicepsa na fizički umor kod životinja putem testa prinudnog plivanja.

Rezultati su sugerisali da bi Cordiceps mogao značajno:

 • produžiti vreme iscrpljujućeg plivanja miševa,
 • smanjenje koncentracije mlečne kiseline u serumu, azota uree, kreatin kinaze, aspartat aminotransferaze, alanin aminotransferaze i malondialdehida,
 • povećati sadržaj glikogena u jetri i mišićima,

Pored toga, druga studija na starijim ljudima sugerisala je da je nakon uzimanja Cordiceps sinensis tokom 6 nedelja, VO2mak značajno povećan. VO2mak je maksimalna (ili optimalna) brzina kojom mišići, pluća i srce mogu efikasno da koriste kiseonik tokom vežbanja. Koristi se za merenje individualnog aerobnog kapaciteta osobe.

cordyceps gljiva jacanje imuniteta

Stoga su istraživači zaključili da ovi nalazi podržavaju verovanje u Kini da Cordiceps sinensis može poboljšati unos kiseonika ili aerobni kapacitet i funkciju ventilacije, kao i otpornost na zamor starijih osoba tokom vežbanja.
 

Polisaharidi iz kordicepsa pokazuju aktivnosti antioksidansa i jačanja imuniteta

 

Antioksidanti su molekuli koji štite ćelije od štetnih efekata slobodnih radikala a slobodni radikali su ti koji podstiču starenje. U jednoj  od studija, istraživači su sistematski istraživali antioksidativna farmakološka svojstva Cordicepsa.

cordyceps gljiva lekovita

Potraga za Cordyceps gljivom...


Zanimljivo je da je administrativna grupa pokazala značajno pojačanu funkciju imunog sistema u poređenju sa grupom modela starenja izazvanog D-galaktozom. Stoga su polisaharidi  kordicepsa pokazali snažnu antioksidativnu aktivnost, koja je usko povezana sa poboljšanjem imunološke funkcije i uklanjanjem slobodnih radikala.

Dodatne studije pokazale su da Cordiceps štiti mitohondrije (ćelijske organele odgovorne za proces ćelijskog disanja) jer:

 • uklanja reaktivne vrste kiseonika (ROS),
 • sprečava otok mitohondrija,
 • i povećava aktivnosti antioksidaza


Cordiceps može poboljšati funkciju mozga i pojačati seksualni nagon


Starije osobe tradicionalno koriste Cordiceps za smanjenje umora, poboljšanje memorije, jačanje snage i seksualnog nagona. Iako je bilo malo studija neka istraživanjapokazala su da suplementi na bazi Cordicepsa mogu pomoći u  povećanju ukupnog broja sperme, procenat pokretnih ćelija sperme i testosteron u serumu.
 

Može pomoći kod dijabetesa


Rezultati jedne studije otkrili su da plodno telo kordicepsa može smanjiti gubitak kilograma izazvan dijabetesom, polidipsiju i hiperglikemiju, a ova poboljšanja sugerišu da kordiceps može biti koristan suplement za dijabetes
 

Kordiceps i hronična bolest bubrega


Izvršeno je nekoliko istraživanja kako bi se proučilo da li kordiceps može pomoći u slučaju bolesti bubrega, međutim, rezultati se razlikuju. Pregled 22 studije koja su uključivala ukupno 1.746 pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega pokazao je neku vrstu rezultata, ali nije dokazao da Cordiceps može u potpunoti poboljšati funkciju bubrega.

tibetanski koren vitalnosti cordyceps gljiva

Tačnije, otkrili su da je suplementacija kordiceps-om pokazala potencijalno obećanje da može smanjiti kreatinin u serumu, povećati klirens kreatina, smanjiti proteinuriju i ublažiti hronične komplikacije povezane sa bubrezima, kao što su povećani hemoglobin i serumski albumin. Međutim, konačni zaključci nisu mogli biti doneti zbog malog uzorka.
 

Može smanjiti nivo triglicerida i LDL holesterola (lošeg holesterola)


Kordiceps takođe može imati dobar efekat na nivo holesterola. C. sinensis može smanjiti nivo lošeg LDL holesterola.LDL holesterol dovodi do nakupljanja holesterola u arterijama. Prekomerni nivo holesterola može povećati rizik od srčanih bolesti. Takođe je pokazano da kordiceps ima efekat snižavanja lipida kod hiperlipidemičnih osoba.

Rezultati jedne studije sugerišu da se redovnim korišćenjem kordicepsa mogu smanjiti nivoi:

 • ukupnog holesterola u serumu (TC),
 • triglicerida(TG),
 • lipoproteinskog holesterola male gustine (LDL-C) i povećati lipoproteini vrlo niske gustine (VLDL-C)


Potencijalno olakšanje kod osoba obolelih od astme


Prema studiji, Kordiceps suplement može modulirati upalu disajnih puteva kod astme. Međutim, čini se da je ova pečurka manje efikasna od uobičajenih lekova i suplemenata (npr.Indijki tamjan pokazao j veću efikasnost).

Međutim, druga studija je zaključila da je suplementacija C. sinensis poboljšala:

 • kvalitet života obolelih od astme,
 • simptome astme,
 • funkciju pluća
 • i inflamatorni profil pacijenata sa umereno do teškom astmom.

 


REFERENCE:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371127/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3121254/#ref15
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6088102/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212910/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18803231/
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464617305704
 7. https://www.researchgate.net/publication/266381575_A_Comparative_Study_of_the_Antimicrobial_Antioxidant_and_Cytotoxic_Activities_of_Methanol_Extracts_from_Fruit_Bodies_and_Fermented_Mycelia_of_Caterpillar_Medicinal_Mushroom_Cordyceps_militaris_Ascomyc
 8. https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-019-2483-y
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21882527/
 10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16575562/
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X1830192X
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5104498/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3232436/

Autorski tekst: Pro100healthy


Komentari (1)

sanja

Savrsena je, koristim je vec neko vreme

(Dobar) 0
(Slab) 0
28-Oct-20 12:18:23 PMDodajte komentar