SrbijaSpace logo

Kako proceniti vrednost nekretnine

 

Kako proceniti vrednost nekretnine

Stan u kojem živite više ne zadovoljava potrebe vaše porodice. Zato intenzivno razmišljate o kupovini većeg stana, sa rasporedom prostorija koji bi vam više odgovarao.

Da bi ste to učinili, morate da izvršite pouzdanu procenu vrednosti vašeg stana i da na taj način saznate koliko novca ćete imati na raspolaganju za ovu vrstu transakcije. Onda možete da razmišljate i o načinima kako da uz što manju doplatu dođete do stana koji vam odgovara. Kako su ovo prilično kompleksni poslovi, najbolje je da zatražite pomoć, odnosno obavite konsultacije sa stručnjacima.

Procena nekretnine je postupak određivanja vrednosti nekog objekta ili imovine. Vrednost nekretnine zavisi od različitih faktora, koji mogu varirati, u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine, opšteg ekonomskog okruženja i drugog.

Agenti za nekretnine

Izvor: https://www.freepik.com/free-photo/mother-daughter-watching-tv-living-room_1008972.htm

Prilikom procene vrednosti nekretnine, bilo da je u pitanju kupovina ili prodaja, treba obratiti posebnu pažnju na:

Lokaciju odnosno položaj nekretnine,  kao jedan od najvažnijih faktora koji utiču na njenu vrednost. Nekretnine u većim gradovima po pravilu imaju veću cenu, zbog bolje infrastrukture, više poslovnih mogućnosti i razvijenijeg kulturnog života,  u odnosnu na manje sredine.  Nekretnine koje su nalaze u blizini centralnih delova grada najčešće imaju veću vrednost, zbog lakšeg pristupa kako poslovnim tako i kulturnim i zabavnim sadržajima.

Vrednost nekretnine može povećati i blizina škola, bolnica ili drugih obrazovnih i zdravstvenih ustanova, jer lokaciju čini atraktivnijom. Na povećanje vrednosti nekretnine utiče dobra povezanost sa javnim prevozom, auto-putem ili aerodromom. Ukoliko nekretnina ima lepu okolinu odnosno pogled, na primer na reku, park, more ili planinu, to takođe povećava njenu vrednost.

Mirna i prijatna okolina, sa zelenim površinama i rekreativnim sadržajima, ima pozitivan uticaj na vrednost nekretnine. Ukoliko postoji plan za dalji razvoj infrastrukture, nove komercijalne ili stambene objekte u blizini, to takođe može povećati vrednost nekretnine. Ovaj faktor tesno je povezan i sa ponudom i potražnjom za nekretninama na određenoj lokaciji, odnosno ukoliko je visoka potražnja za nekretninama na datoj lokaciji, to povećava cenu nekretnina.

Veličina i stanje nekretnine su važni faktori, koji utiču na njenu tržišnu vrednost. Veća površina po pravilu znači i veću vrednost, odnosno nekretnine sa više soba i kupatila su vrednije, jer pružaju više prostora i funkcionalnosti. Nekretnine koje su očuvane, dobro održavane, bez ozbiljnih oštećenja ili problema imaju veću vrednost. To uključuje krovove, podove, zidove, prozore i sve strukturne elemente.

Eventualne potrebne popravke ili potreba za renoviranjem utiču negativno na vrednost nekretnine. Pozitivan uticaj na vrednost nekretnine može imati opremljenost, ukoliko je stan moderno opremljen, odnosno ima dodatnu opremu poput moderne kuhinje, kupatila, podnog grejanja ili visokokvalitetne opreme i aparata. Starije nekretnine mogu imati nižu vrednost zbog potrebe za renoviranjem ili modernizacijom, međutim, neke stare kuće ili zgrade mogu imati i istorijsku i kulturnu vrednost.


Prazan stan

Izvor:https://www.freepik.com/free-photo/modern-kitchen-interior-bright-colors_31023435.htm


Aktuelno tržište nekretnina odnosno ponuda i tražnja čine bitan faktor, koji utiče na vrednost  nekretnine. Ukoliko postoji visoka potražnja za nekretninama u određenom području, a ponuda je ograničena, cene obično rastu. Suprotno tome, ako postoji više dostupnih nekretnina nego što ima zainteresovanih kupaca cene padaju.

Stanje ekonomije na globalnom, nacionalnom ili lokalnom nivou takođe utiče na vrednost nekretnina. Tokom perioda ekonomske stagnacije ili recesije, cene nekretnina obično padaju, dok tokom ekonomske ekspanzije cene po pravilu rastu. Visoke kamatne stope mogu biti otežavajuća okolnost potencijalnim kupcima da dobiju hipotekarne kredite, što može smanjiti potražnju za nekretninama i uticati na cene. Niže kamatne stope, s druge strane, mogu podsticati potražnju i doprinositi rastu cena. Vrednost nekretnine može povećati i stanje na tržištu za iznajmljivanje. Ukoliko je tržište za iznajmljivanje nekretnina snažno, odnosno postoji velika potražnja za iznajmljivanjem stanova, to može povećati vrednost nekretnine, jer će potencijalni investitori videti priliku za prihod od iznajmljivanja.

Pravni aspekti igraju ključnu ulogu u određivanju vrednosti nekretnine. Različiti pravni faktori mogu imati značajan uticaj na tržišnu vrednost nekretnine. Pravno jasno definisano vlasništvo nad nekretninom važan je faktor. Nekretnina sa nesigurnim ili osporenim vlasništvom može imati nižu vrednost. Postojanje hipoteke ili drugih tereta na nekretnini može uticati na njen tržišni potencijal. Visoki nivoi zaduženja ili nepovoljni uslovi hipoteke mogu smanjiti vrednost nekretnine. Takođe, pravne restrikcije, kao što su urbanistički planovi, zone ili ograničenja gradnje, takođe igraju ključnu ulogu.

Nekretnina koja ima restrikcije može imati ograničen potencijal za razvoj, što može uticati na vrednost. Postojanje pravnih sporova ili sudskih postupaka koji se odnose na nekretninu može negativno uticati na njenu vrednost. Potencijalni kupci mogu izbegavati nekretninu zbog pravne nesigurnosti. Promene u zakonodavstvu koja se odnose na nekretnine takođe mogu imati dugoročan uticaj na njihovu vrednost. To uključuje promene u propisima o gradnji, vlasničkim pravima ili poreskim zakonima. Potrebno je pažljivo razmotriti sve pravne elemente kako bi se dobila tačna slika o pravnom statusu nekretnine i njenoj tržišnoj vrednosti.

Cilj procene nekretnine može biti različit, u zavisnosti od toga šta želite postići procenom. Da li želite prodati, zameniti, iznajmiti nekretnine ili koristiti procenu u druge svrhe?

Cilj procene nekretnine je odrediti realnu tržišnu vrednost određenog objekta ili imovine. Postizanje tačne procene nekretnine omogućava vlasnicima, kupcima, prodavcima, bankama i drugim zainteresovanim stranama da dobiju jasnu sliku o trenutnoj vrednosti određene nekretnine. To je važno kako bi se izbegle nerealne ili nepravedne transakcije.

Investitori u nekretnine često koriste procene kako bi doneli najbolje odluke o kupovini, prodaji ili zadržavanju određene imovine. Ove procene pomažu investitorima da planiraju svoje finansije, identifikuju prilike za investiranje i smanje rizike.

Banke i druge finansijske institucije često zahtevaju procene nekretnina prilikom odobravanja hipotekarnih kredita ili drugih zajmova koji su obezbeđeni imovinom. Procene pomažu bankama da odrede vrednost imovine koja služi kao osiguranje za kredit.

Procena vrednosti nekretnine je važna i lokalnim vlastima, za utvrđivanje poreza na imovinu, dok vlasnici nekretnina mogu koristiti procene kako bi odredili odgovarajući iznos osiguranja za svoju imovinu.

Prilikom kupoprodaje nekretnina, procene su ključne kako bi se obe strane zaštitile od nerealnih cena i potencijalnih pravnih problema koji mogu nastati zbog netačnih informacija o vrednosti imovine.

U suštini, procena nekretnina igra ključnu ulogu u održavanju transparentnosti i stabilnosti tržišta nekretnina, pomažući svim zainteresovanim stranama da donesu najbolje odluke o kupovini, prodaji ili držanju određene imovine.

Zbog važnosti da se izvrši što realnija procena vrednosti nekretnina, preporuka je  da ako planirate kupovinu ili prodaju nekretnine, a naročito ako je u pitanju kupoprodaja ili zamena, angažujete profesionalnu agenciju za promet nekretninama i bez brige i pouzdano realizujete sve potrebne poslove.

Autor: Milica S.K.

Naslovna fotografija: Izvor:https://www.freepik.com/free-photo/laughing-work_5401865.htm


Autorski tekst: Milica S. K.


Komentari (3)

Peja

Danas je procena realne cene nekretnina veoma kompleksan poduhvat sa veoma brzim promenama. Potrebno je u obzir uzeti mnogo više faktora nego ranije. Prava nauka! A i pored svega, desi se da se nekretnina proda po značajno nižoj ili višoj ceni od procenjene. Jer čovek je čudna životinjka. Nekad se cenjka za paru, a nekad iz nepoznatih razloga plati i mnogo više iako zna da to ne vredi toliko.

(Dobar) +1
(Slab) 0
08-Feb-24 10:40:41 AMLila

Nekada davno, da ne kažem u prošlom životu, radila sam u agenciji za nekretnine. Mislim da nijednom nisam čula realnu cenu. Svi precene ono što prodaju, pa tek kad vide da za te pare niko neće ni da pogleda, počnu da skidaju cenu. Ipak, zahvaljujući agentima, nekretnine se na kraju uvek prodaju po nekoj realnoj ceni, pa zato nikada i ne treba pokušavati da nešto prodate sami. Iskusni agenti najbolje procenjuju nekretninu, jer najrealnije gledaju. I ne bojte se, neće gledati da potcene ono što imate, jer i njima ide u prilog da se to proda po najboljoj mogućoj ceni.

(Dobar) +1
(Slab) 0
07-Feb-24 12:17:49 PMEma

Na cenu uticu najvise lokacija i kvadratura, ali za procenu je najbolje ipak angazovati strucnjake, jer ako se stavi nerealna cena onda nema nikakve vajde.

(Dobar) +1
(Slab) 0
07-Feb-24 11:02:39 AMDodajte komentar