Radiotalasna hirurgija

 

Radiotalasna hirurgija

Razgovor sa Dr Brankom Trkljom - vodećim stručnjakom u Srbiji i regionu na polju Radiotalasne dermatohirurgije i radiotalasnih estetskih intervencija


Doktore Branko šta je to Radiotalasna hirurgija?


Radiotalasna hirurgija je revolucionarna hirurška metoda drugačija od svih drugih metoda koji se koriste za slične namene, kao što su: elektrokauterizacija ili dijatermija, laseri, ultrazvučni nož, kriohirugiju. Radiotalasna hirurgija počiva kao i laseri na novim fizičkim principima - visoke gustine energije fokusirane u malim tačkama koja omogućava sečenje, redukciju, eliminaciju i koagulaciju tkiva.

To je danas najnaprednija hirurška metoda kojom se bezbedno, bezbolno, brzo i bez primetnih ožiljaka - uklanjaju promene na koži i sluzokožama kao što su: mladeži, bradavice, kondilomi, fibromi, hemangiomi, ateromi, solarne i seboroične keratoze, dermalne ciste, prošireni kapilari i venule, idiopatske izrasline, druge tumorske promene i estetski nedostaci kože, ali se rade i složene hirurške operacije i zahvati iz domena Plastične i Mikrohirurgije, Opšte hirurgije i Otorinolaringologije, Maksilofacijalne i Oralne hirurgije, Urologije i Ginekologije.


Da li možete bliže da nam pojasnite kako to generisani RADIOTALASI VISOKE FREKVENCIJE seku, redukuju ili uklanjaju tkivo tj. kako se to operiše sa njima?


Radiotalasni uređaji rade na standardnoj frekvenciji mrežnog napajanja od 50 ili 60 Hz, koju potom pretvaraju u visokofrekventne talase od 4,0 MHz (ili 4 miliona ciklusa u sekundi). Ovde je potrebno reći da je još 1978. godine Manez pokazao da 3.3 miliona ciklusa u sekundi (ili 3,3 Mega Hertza) jeste - optimalna frekvencija za - sečenje mekog tkiva. Šta više, u najnovijiom radio-hirurškim uređajima može biti generisano više različitih talasnih frekvencija za hirurške zahvate, od kojih svaka ima različite efekte dejstva na tkivo kao što je - incizija, ekscizija, koagulacija sa hemostazom ili fulguracija.

Radiotalasna hirurgija je, moram to snažno da naglasim - atraumatska metoda sečenja, uklanjanja i koagulacije mekog tkiva. Nije potreban pritisak, već nežan precizan dodir vrhom specijalnog nastavka - elektrode, jer ćelije isparavaju na putu radiotalasa razdvajajući tkivo na mestu dodira elektrode.


Radiotalasna hirurgija pre i posle
 

Ono što je jedinstveno kod Radiotalasne hirurgije jeste da pomenuti nastavci odnosno elektrode - nemaju otpor i zbog toga nema ni njihovog zagrevanja (kao što je to slučaj kod elektrokautora, dijatermije ili koagulatora). Ciljano tkivo na kome se radi predstavlja - otpor koji uzrokuje zagrevanje plazme ćelije do - isparavanja, a to za posledicu ima sečenje, uklanjanje ili koagulaciju tkiva. Dakle, radio-uređaj visoku frekvenciju radio-talasa prenosi do tkiva, a zatim ih sakuplja antena koja se postavlja kod pacijenta i vraća nazad do uređaja. Pločasta antena korišćena u Radiotalasnoj hirurgiji funkcioniše kao antena mobilnog telefona - sakuplja generisanu energiju od pacijenta. Pošto funkcioniše kao - prava antena, a ne kao elektroda za uzemljenje - nema mogućnosti da se dogodi električni udar ili pojavi opekotina ni kod pacijenta, ni kod doktora koji izvodi intervenciju.


Radiotalasna hirurgija pre i posle 2
 

Talasni oblik radiotalasnog uređaja može biti izabran između sledećih opcija:

 • sečenje - koje ima najmanju količinu lateralnog oštećenja tkiva i koristi se kad je potrebna visoka preciznost
 • opcija za sečenje i koagulaciju krvarenja
 • samo koagulaclja
 • samo fulguracija - koja se izvodi posebnom tehnikom, naime to je snop iskri koje spaljuju samo površinu kože ili sluzokože tj.
  beskontaktni metod koagulisanja tkiva - zasnovan na plazma efektu (jonizaciji vazdušnog procepa između elektrode i tkiv
   stvarajući plazma efekat - varničenje). Fulguracija u Radiotalasnoj hirurgiji predstavlja metodu za efikasnu i brzu hemostazu -
  efekat je površinski i ne prodire dublje u tkivo.


Koristi se i za vaporizaciju površinskih promena na tkivu, kao i koagulisanje krvarenja sa većih površina.

Najnovija generacija radiotalasnih uređaja ima bipolarni način rada za koagulaciju  krvnih sudova ciljanog tkiva. Ova novina je doprinela još manjim traumama ćelija, još manjim ožiljcima i manjim post-operativnim nelagodnostima. Benefit je i to što se elektrode same sterilišu za vreme korišćenja.


Šta se dešava na NIVOU ĆELIJE ciljanog tkiva kada se na njih deluje sa RADIOTALASIMA VISOKE FREKVENCIJE ?


Radiotalasna hirurgija je metoda gde se radiotalasi visoke frekvencije (4MHz) prenose preko mikro-vlaknastih elektroda na ciljno tkivo. Dodir elektrode izaziva rezonantno (satreperivo) kretanje molekula ćelijske tečnosti, odnosno njihovo ubrzano rotiranje i kretanje - do te mere da unutar same ćelije u njenoj plazmi dolazi do - povišenja temperature, razgradnje ćelija i isparavanja tečnosti. Visoka frekvencija izaziva preuređenje hemijskih veza između molekula i njihovo ubrzano kretanje i pretvaranja te kinetičke energije ubrzanja i rotacije u - termičku energiju i oslobađanje toplote - što suštinski razlikuje ovu metodu od termokauterizacije, dijatermije ili lasera, gde se toplota dovodi spolja i vrši spaljivanje ćelija, a to je mnogo agresivnije i manje precizno naročito po dubini. Povišenje temperature plazme pod dejstvom 4MHz dovodi do širenje ćelije, a to rezultira eksplozijom ćelijskog zida! Ovaj proces naziva se ćelijska isparljivost. 

Eksplozije ćelija dovodi do pojave razmaka u ciljanom tkivu, stvarajući tako mikroincizije oko vrha mikro-vlaknaste elektrode. Primenom odgovarajuće tehnike rada dolazi do - kolapsa i skupljanja tj. redukcije veličine ciljanog tkiva (na bazi efekta - fizike magneta), u slučajevima kao što su redukcije krajnika ili unutrašnjih parenhimatoznih organa ili skupljanja lezije kod malih intervencija na koži ili sluzokoži.

Radiotalasnu hirurgiju neki autori nazivaju i Radio-plazma hirugija upravo zbog procesa koji se dešavaju u plazmi ćelija pod uticajem radiotalasa visoke frekvencije.


Koje su to prednosti Radiotalasne hirurgije u odnosu na KLASIČNU HIRURGIJU sa SKALPELOM ?


Radiotalasna hirurgija u poređenju sa - konvencionalnom hirurgijom uz pomoć skalpela, blista na svim poljima, a naročito u domenu uklanjanja raznih promena na koži i sluzokožama, kao i u domenu manjih estetskih intervencija. Naime, nesumljive prednosti su - laka, brza i precizna incizija i ekscizije bez ikakvog pritiska sa koagulacijom i hemostazom, što omogućava čisto operativno polje i znatno brže zarastanje rane bez ušivanja ili uz neznatno korišćenje šavnog materijala (ako je rana duboka). Ove prednosti nekoliko puta skraćuju zbirno vreme trajanja intervencije - uz ekstremno retku pojavu postoperativnih infekcija. Primera radi - uklanjanje većih mladeža sa sklapelom i sa ušivanjem rane, traje u proseku oko 20 minuta, a sa radiotalasima od 3 do 5 minuta i sa daleko bržim procesom zarastanja, bez - primetnog ožiljka!

Istakao bih još nešto, naime kada se koriste skalpeli na tankom tkivu, kao što je koža očnog kapka, postoji tendencija povlačenja kože, zapinjanja i stoga ne retko - nepreciznog (neestetskog) reza, dok kod takve intervencije radiotalasna elektroda glatko klizi kroz tkivo kože i potkože uz minimalni kontakt i potpunu kontrolu penetracije, nalik na laser. Konačno, radiotalasna elektroda se za vreme upotrebe sama steriliše.


Koje su PREDNOSTI Radiotalasne hirurgije u poređenju sa ostalim tehnologijama i metodama koje se koriste za slične namene ?


Upravo je na Svetskom Kogresu IFOS - Paris 2017. ukazano na prednosti Radiotalasne hirurgije u odnosu na druge savremene tehnologije i metode. Tada su predstavljene studije koje su pokazale sledeće:

Radiotasna hirurgija u odnosu na - Infracrveni koagulator ima sledeće prednosti: više mogućih primena i više različitih tipova intervencija u odnosu na samo jednu opciju - koaglaciju koju ima ovaj uređaj!

Radiotalasna hirurgija u odnosu na - Elektrokauter i napredniju Dijametriju ima ove prednosti: oba ova uređaja koriste eletričnu energiju za generisanje visoke temperature kojom se deluje na tkiva. Kada su intervencije na koži (i potkoži) u pitanju, ovi uređaji prenose električnu energiju na - elektrodu koju zagrevaju, pa kroz pacijenta do neutralne elektorde. Pri tome na mestu kontakta elektrode sa tkivom - seku i koagulišu mnogo finije nego predhodna generacija uređaja, ali još uvek na principu da greju elektrodu do visoke temperature (ili da stvaraju gusto varničenje korišćenjem električnog procepa) kojom deluju i sagorevaju (spaljuju) ćelije na ciljanom tkivu. Termičaka oštećenja (opekotine) koja nastaju pri ovakvim intervencijama spaljivanja ciljanog tkiva ili promene na tkivu (koži) - uzrokuju i značajna lateralna oštećenja kože, pojačano ožiljavanje i sporije (produženo) zarastanje, često sa primetnim ožiljcima.

Za razliku od ovih elektrouređaja, kod Radiotalasne hirurgije nema - gorućeg tkiva - spaljivanja i opekotina, jer je u pitanju kompletno drugačiji koncept od elektrokautera ili uređaja za dijatermiju, pa stoga ne dolazi do značajnih termičkih povreda i usporenog pojačanog ožiljavanja. Naime, ožiljak tkiva posle radiotalasne intervencije je obično neprimetan, nema lateralnog oštećenja tkiva, a kozmetički rezultati su evidentno superiorni.


Radiotalasna hirurgija pre i posle 3
 

Radiotalasna hirurgija u odnosu na - Kriohirurgiju ima ove prednosti: pre svega to je preciznost, jer se korišćenjem kriohirurgije ne može precizno uklanjati tkivo uz podešavanje snage, kao kod radiotalasnih uređaja. Kod Kriohirurgije - ne retko se dešava nekontrolisano odvajanje tkiva zbog toga što su tkiva slepljena ili ugljenisana, a veći su i postoperativni otoci, veće postoperativno vlaženje rane i -nesiguran krajnji ishod i izgled zbog različite reakcije tkiva na kriohirurgiju. Sa druge strane kod Radiotalasne hirurgije konačni ishod je odmah vidljiv i ožiljavanje neupadljivo.

Radiotalasna hirurgija u odnosu na - Ultrazvučna hirurgija ima jednu, ali važnu prednost: ultrazvučni nož je uređaj koji koristi ultrazvučnu energiju za sečenje i evakuaciju tkiva. Generator uređaja stvara odgovarajuću električnu energiju koja se pomoću piezoelektričnog kristalnog sistema konvertuje u ultrazvučnu. Ultrazvučna energija proizvodi vibracije na vrhu instrumenta - ultrazvučnog noža, konstantne frekvence od 55500/sec. Vibracije se prenose na tkivne molekule koji bivaju pobuđeni i ubrzani, slično kao kod radiotalasa (ali sa nižom fokusiranom energijom). Usled rezonantnih oscilacija oko težišta molekula nastaje produkcija toplote koja obezbeđuje denaturaciju (razlaganje) proteina u tkivu, što znači da se tkivo seče - raskidanjem proteinskih traka. Nedostatak je u tome što jedan jako dobar alat za sečenje tkiva unutrašnjih organa tj. ultrazvučni nož - nije uređaj za koagulaciju jer obezebeđuje minimalni transfer energije u okolno tkivo. Naime, ultrazvučni nož je pre svega dizajniran da seče i uklanja parenhimatozno tkivo unutrašnjih organa i promene na tim tkivima. Ultrazvučni prenos energije osim toga - ne obezbeđuje dovoljnu snagu i temperaturu za sečenje - tvrdih kožnih tumorskih promena, velikih keratoza, bradavica na šakama i stopalima, kondilomskih masa u ginekologiji i urologiji. Za intervencije na koži i potkožnim tkivima, kao i na sluzokoži je mnogo prikladnija i brža Radiotalasna hirurgija.   


Koje su predosti Radiotalasne hirurgije u odnosu na LASER?


Radiotalasna hirurgija nudi slične rezultate kao i - laser, ali sa preciznijim sečenjem i kontrolom i po dubini i po širini tkiva, te bržim procesom zarastanja. Radiotalasna hirurgija u odnosu na laser ima pre svega znatno širu primenu u različitim granama hirurgije, te jednako dobar efekat i sečenja i koagulacije, za razliku od od lasera koji slabo koaguliše tkivo. Ima i bolju kontrolu penetracije i preciznije sečenje po dubini kako je već navedeno, te kraće period opravka i manju ožiljnu reakcija nego kod lasera. Kod uklanjanja manjih tetovaža daje dobar kozmetski efekat, a ne moraju kao kod lasera da se više puta ponavaljaju intervencije. Zbog toga je i finansijski značajno povoljnija cena takvih intervencija. Više studija pokazuje da je Radiotalasna hirurgija bolja u odnosu na laser za inciziju i redukciju tkiva pogotovo većeg opsega, te za uzimanje biopsije uz manje lateralno oštećenje tkiva. Manje lateralno oštećenje tkiva znači brže zarastanje, manje ožiljke i manje nelagodnasti.


Zašto se Radiotalasna hirurgija smatra za trenutno - najbolju metodu na polju DERMATOHIRURGIJE i uklanjanja raznih PROMENA NA KOŽI?


Ovom metodom, kada se stručno izvodi - promene na zdravom tkivu oko mladeža, bradavice, fibroma, seboroične keratoze, ksantelazmi, tumorskih promene i slično - mere se mikronima (mikron je hiljaditi deo milimetra), a brzina intervencije, bipolarana koagulacija i odsustvo hirurškog šava ivica rane, učinili su Radiotalasnu hirurgiju suverenom metodom bez premca, na polju - male hirurgije kože. Napomenuo bih da se Radiotalasnom hirurgijom obezbeđuje - biopsijski uzorak bez oštećenja okolnog tkiva, koji je jednako upotrebljiv za PH (patohistološku) analizu (verifikaciju) kao i uzorak tkiva uzet klasičnom hirurškom ekscizijom. Biopsijski uzorak se može uzeti omčom u vidu totalne ,,shave” ekscizije i nežnog skulpturisanja tkiva u cilju neprimetnog ožiljka, odnosno zarastanja rane - bez narušavanja estetskog izgleda tretirane regije kože.

Naveo bih neke od najčešće intervencije gde se Radiotalasna hirurgija pokazala kao najbolji izbor:

 • za uklanjanje manjih tumorskih promena na koži, mladeža, fibroma, ksantelazmi i keratoza je bez premca
 • za uklanjanje bradavica naročito oko očiju, nosa, usta i sa drugih delikatnih delova tela
 • za uklanjanje pojedinačnih ili masivnih kondiloma
 • za uzimanje dobre biopsije za PH verifikaciju - bez primetnog ožiljka


Kakvu je primenu Radiotalasna hirurgija našla u ESTETSKIM INTERVENCIJAMA ?


Niz plastično-hirurških i estetskih intervencija mogu se izvoditi brže i preciznije, sa boljim kozmetičkim rezultatima nego sa skalpelom ili laserom. Niz prednosti u odnosu na klasičnu Plastičnu hirurgiju - finiji rez od bilo kog skalpela, visoka preciznost, brzina same intervencije, efikasna hemostaza, manji postoperativni bol i otoci, brzo i nekomplikovano zarastanje - bez primetnog ožiljka, predstavlja odličnu alternativu nizu klasičnih hirurških zahvata na polju Plastične i Estetske hirurgije. Navešću neke od esteskih intervenicja gde je Radiotalasna hirurgija donela benefite.

 • Uklanjanje telangiektazija, proširenih kapilara i venula
 • Uklanjanje ksantelazmi
 • Zatezanje gornjih i donjih kapaka
 • Transkonjunktivalna blefaroplastika - zatezanje donjih kapaka kroz konjuktivu
 • Endoskopsko dizanje obrva
 • Transplantacija kose - sa mikro graftovima
 • Epilacija
 • Otoplastika - estetska operacija ušiju
 • Rinofima - hirurško lečenje ovog obolenja
 • Rinoplastika - estetska operacija nosa
 • Septoplastika - operacija nosnog septuma
 • Ritidektomija - hirurško zatezanje kože lica ili lifting lica
 • Redukcija skalpa kod transplatacija kose
 • Revizije ožiljaka
 • Podmlađivanje i jedrenje kože radiotalasima
 • Operacije na mekom nepcu zbog problema hrkanja
 • Operacija povećanja grudi
 • Operacija smanjenje grudi
 • Dermolipektomija (Abdominoplastika) - uklanjanje viška opuštene kože i masnog tkiva u predelu stomaka
 • Operacije u rekonstruktivnoj hirurgiji
 • Operacija hematoma i operativno lečenje infekcija
 • Uzimanje biopsije za PH verifikaciju
 • i još niz drugih intervencija!

 

Na kraju šta možemo da izvedemo kao OPŠTI ZAKLJUČAK o prednostima Radiotalasne hirurgije ?


Radiotalasna hirurgija je - idealna Hi-Tech alternativa mnogim konvencionalnim metodama iz sledećih razloga:

 • Minimalna trauma za tkivo vodi manjim komplikacijama u toku operacije i postoperativno
 • Lagano i nežno seče uz efikasnu koagulaciju kroz sve slojeve tkiva na niskim temperaturama (hladni nastavci tokom rada) - što je uslov atraumatskog dejstva radiotalasa na tkivo
 • Mnogostrana (svestrana) upotreba zbog više opcija rada i velikog broja raspoloživih elektroda (specijalnih nastavaka)
 • Pouzdanost i sigurnost intervencije
 • Ubrzava hirurške zahvate
 • Manji postoperativni bol, edemi i oticanje
 • Bolje i brže zarastanje bez upadljivih ožiljaka
 • Nije potrebna posebna operaciona sala ili bilo kakvi specijalni uslovi
 • Pristupačna je cena intervencije
 • Sigurna je za hirurga, osoblje i pacijenta

 

I na kraju da naglasim:

Radiotalasna hirurgija je PRVA Hi-Tech hirurška metoda 21. veka!

 

Dr Branko Trklja
Dr Branko Trklja
Nano Klinika BRANT


Autorski tekst: Dr Branko Trklja


Komentari (3)

Nadja

Radiotalasna hirurgija je odlicna metoda za skidanje mladeza, preporucujem!

(Dobar) +1
(Slab) 0
18-May-20 12:12:00 PMBane

Dobro je što u našoj zemlji postoje stručnjaci i institucije koje prate i razvijaju nove tehnologije u medicini. Loše je što se sve to dešava u privatnom zdravstvu, državni sektor kao da zaostaje, i to zaostaje nekoliko decenija. Ovakvo stanje utiče i na raslojavanje društva ko može da plati dobija kvalitetnu uslugu, a ko nema pitanje je da li je uopšte dobija.... U svakom slučaju sve čestitke idu ta doktora Trklju, pravom pioniru na polju dermatologije kod nas pa i šire.

(Dobar) +3
(Slab) 0
18-May-20 10:12:17 AMCrvenkapica

Ovo sjajno izgleda, a pritom je neinvazivno i bez reza. Svaka hirurška intervencija, pa makar bila i najmanja, ima traumatske posledice. Ovde toga nema, što je sjajna vest. Hvala :)

(Dobar) +2
(Slab) 0
18-May-20 09:47:13 AMDodajte komentar