SrbijaSpace logo

Šta je zgrada?

 

Šta je zgrada?

Zgrada je konstrukcija i objekat sa zidovima i krovom, koji je trajno izgrađen na jednom zemljištu. Zgrade mogu biti različitih oblika, veličina, spratnosti i namena. Kroz istoriju je poznato, kako veliki broj faktora utiče na samu izgradnju: kvalitet zemlje na kojoj se gradi, cena placa i sama lokacija, estetski razlozi i specifične upotrebe, tip i cena građevinskih materijala, kao i vremenski uslovi.

U jednom izveštaju Sinići Fudžimure (Shinichi Fujimura), piše da su prve zgrade koje su korišćene kao skloništa, izrađene čak pre 500 000 godina. Postoje izveštaji da su navodno pronađeni ostaci zgrada na mestu Tera Amate (Terra Amate) u Nici, koje datiraju od 200 000 do čak 400 000 godina. Najsigurnijim dokazom o izgradnji zgrada, smatraju se pronađeni ostaci ovakvih objekata od oko 18 000 godina pre Hrista. Zgrade su postale uobičajeni građevinski objekti, već tokom Neolitika (Neolithic).

Zgrada ima nekoliko funkcija, tačnije društvenih potreba, kao što je:

  • životni prostor,
  • sklonište od vremenskih prilika,
  • sigurnost, privatnost,
  • udobnost života i rada, skladišteni prostor za robu.

 

Osim prvih slika koje su pećinski ljudi naslikali u pećinama, mnoge zgrade su postale predmet interesa mnogih umetnika, koji su na svojim platnima, naslikali veliki broj zgrada širom sveta.

U poslednje vreme, postoji veliki interes za izgradnju zgrada i održivo planiranje, jer je dizajn samih objekata postao redovan proces u izradi projekata. Sturgisov rečnik izraza, objašnjavao je da postoji velika razlika između same građevine i arhitekture, jer sama građevina isključuje svaku ideju umetničkog tretmana.

Sa tehničke strane, postoje različita mišljenja oko toga, kojim parametrom se ozvaničava visina zgrade. Da li je to sam vrh zgrade bez gromobrana i jarbola ili se visina zgrade može meriti upravo završecima gromobrana i jarbola. Isto tako se različito definiše, šta su to niske zgrade i koliko ovaj tip zgrada ima spratova. Ipak se najčešće zgrade sa tri i manje spratova, smatraju niskim zgradama.

Stambene zgrade koje imaju više od jedne stambene jedinice, mogu se nazivati i „dupleksne stambene zgrade“, kako bi se razlikovale od individualnih kuća. Zgrade mogu biti izgrađene na okruglim placevima ili u pravougaonim blokovima. Smatra se da se stambenim zgradama mogu nazvati čak i kolibe pa sve do zgrada, koje imaju veliki broj stanova pa čak i veći broj stanara. 

Manja razdaljina između izgrađenih zgrada, kao i veći broj stanovnika u njima, najčešće je odgovor na izuzetno visoke cene placeva na kojima su izgrađene. Zgrade su precizno definisane kao stalna i suštinska struktura, dok se ostali tipovi manjih građevina, poput kuća, plutajućih kuća i manjih stanova ne mogu nazvati zgradom. Višespratnica je zgrada koja poseduje više spratova, dok se kompleksom smatra nekoliko povezanih stambenih zgrada. 


Autorski tekst: Nenad Savić


Komentari (1)

Gradjevinac

Zgrada je jedan od najvećih korisnih izuma čoveka. Jer, građevinskog prostora je sve manje, a brojnost populacije je sve veća.(Dobar) +2
(Slab) 0
21-Jul-18 23:29:10 PMDodajte komentar