SrbijaSpace logo

Štetni glodari

 

Štetni glodari

Štetni glodari

Red glodara (Rodentia) ima preko 3000 vrsta, od kojih u našoj zemlji živi oko 50. Ali od njih za problematiku DDD interesantni su samo neki:

 • Porodica muridae (miševi), rodovi:
 • Porodica cricetidae u koju spadaju poljske voluharice, Bizamski pacov (fiber zibethicus) i hrčak (cricetus cricetus)
 • Porodica splacidae sa predstavnkom slepim kučetom
 • Krtica (talpa europea) – iako ne spada u red glodara ali iz praktičnih razloga je vredi napomenuti

Sve navedene vrste glodara osim sivog i crnog pacova i kućnog miša su zaštićene vrste u Republici Srbiji i njihova deratizacija je zabranjeno.

Značajni aspekti za uništavanje glodara

 • Zdravstveni značaj – Glodari su izvori i prenosioci preko 40 zaraznih bolesti. Još u srednjem veku je primećeno da su pacovi prenosioci kuge, koja se pojavljivala o epidemijskom i pandemijskom obliku. Osim ovih prenosioci su jos i:
 • Trihineloze
 • Besnila
 • Hemoragične groznice
 • Leišmanioze
 • Salmoneloze
 • Leptospiroze
 • Helmintoze
 • Protozooze i dr.
 • Ekonomski značaj –Glodari svojim aktivnostima nanose direktne i indirektne ekonomske štete. Smatra se da preko 10% ukupnih šteta na žitaricama u svetskoj poljorivredi nanose upravo glodari. Jer samo par sivih pacova u toku jedne godine pojede cca 100 kg hrane. Svojom fiziološkom potrebom za glodanjem uništavaju i materijalna dobra u neprocenjivim vrednosima:
 • Tkanine
 • Elektro-
 • Telekomunikacione kablove
 • Uređaje
 • Mašine
 • Građevinski materijal
 • Knjige itd.
 •  
 • Vojno – odbrambeni zanačaj

U svakom ratu glodari mogu biti vrlo značajni sa stanovišta biološkog rata. Takođe u vanrednim ratnim uslovima je povećana mogućnost izbijanja epidemija i povećana ekonomska šteta.

 

Zaštita od glodara iz više uglova

 

 • Zaštita kulturnih dobara – Izuzetno je važno da se kulturna dobra i umetničke dragocenosti zaštite od štetnih uticaja glodara, koji su iz dosadašnjih isjustava na ovom planu učinili neprocenjive štete, posebno u prošlosti kada nije bilo ofanzivne borbe protiv glodara.

 

 • Zaštita životne sredine - Prilikom izvođenja sistematske deratizacije vrlo je bitan izbor rodenticida – antikoagulanti II generacije, gde je pravilnom i stručnom aplikacijom smanjena mogućnost intoksikacije u toku rada.

Preuzeto sa: http://www.istrebljivac.com/o-nama/


Dodajte komentar