SrbijaSpace logo

Tržište nekretnina

 

Tržište nekretnina

Kao što je poznato, tržište nekretnina je veoma osetljivo na razne društvene poremećaje i mnogi faktori utiču na aktivnosti vezane za gradnju, kupovinu i prodaju nekretnina.

upaca za stanove je vrlo malo. I njihove platežne mogućnosti su sve ograničenije.

Zašto danas nema kupaca za stanove kao pre?

Odgovor je više nego jasan. U značajnoj meri je smanjen obim kapitala koji je cirkulisao na tržištu nekretnina. Tokom 90-ih godina prošlog veka i početkom ovog veka, bili smo svedoci priliva stanovništva iz bivših jugoslovenskih republika gde su se vodili ratovi. Ljudi su tražeći bezbednije mesto za život svojih porodica dolazili u Novi Sad i tu su kupovali nekretnine.

Drugi značajan izvor sredstava kojima su se kupovale nekretnine, bile su privatizacije velikih vojvođanskih privrednih sistema, poput pivara i cementara.

Tih godina i bankarski sektor doživljava svoj procvat i mnogi naši građani se odlučuju da se zaduže stambenim kreditom, kako bi rešili pitanje krova nad glavom.

Tolika količina novca i takva potražnja uzrokovali su naglu ekspanziju građevinskog sektora i mnogi investitori sa slobodnim kapitalom, koji do tada nisu imali nikakve veze sa gradnjom, odlučili su se da svoj novac ulože upravo u izgradnju stambenih i poslovnih zgrada, jer je u tom sektoru obrt kapitala značajnije brži i sigurniji u odnosu na neke druge privredne grane.

Danas, kada nema priliva novog stanovništva u tolikoj meri kao nekad, kada nema svežeg novca od privatizacija ili i nekog drugog izbora potražnja za stanovima je rapidno opala.

Nizak životni standard i mala prosečna primanja, takođe imaju svoj uticaj na tržište nekretnina.

Velika nezaposlenost, otpuštanja i nesigurnost svakog radnog mesta, ali i vrlo nepovoljni i skupi stambeni krediti izazvali su kod klijenata opravdan strah od stamenih kredita, jer mnogi koji su se zadužili kod banaka, danas jako teško servisiraju svoje obaveze.

ekretnine nikada ne stoje

Pored svih, gore pobrojanih, fakora koji su uticali da promet nekretninama zamre, tržište ipak funkcioniše, doduše u daleko manjem obimu.

Život ne može da čeka bolja vremena. Životne okolnosti su te koje diktiraju i naš način življenja. U životnom ciklusu svake porodice u jednom trenutku se pojavi potreba da se promeni postojeća nekretna. Postojeća nekretnina postaje mala, jer dolazi prinova, pa je potrebna soba više ili obrnuto, deca stasavaju i odlaze, pa je veliki stan postao nepotreban.

Nažalost, zbog već pomenutog niskog životnog standarda, mnogima su preskupe mesečne režije koje prate svaki stan, pa je to ralog što prelaze u manju nekretninu. Takođe, primećuje se i trend, doduše još uvek ne toliko izražen, da porodice, pogotovo mlađe, prelaze iz grada u obližnja seoska naselja i na taj način pokušavaju da reše egzistencijalna pitanja koja su im u velikoj meri ugrožena gubitkom posla.

Više na blogu


Preuzeto sa: http://www.solis-nekretnine.com/trziste_nekretnina/sr/


Dodajte komentar