SrbijaSpace logo

SrbijaSpace

  1. Naslovna
  2. Naslovi
  3. Bubarusi

Bubarusi

 

Bubarusi

Buba rus je braonkaste boje. Pipci i telo su iste boje za razliku od nogu koji su svetliji. Bubaruse su od 10 do 15 milimetara veličine. Potiče iz toplih - tropskih krajeva. Trgovinom i transportom su prenete u sve delove sveta. Najviše im pogoduju topla i vlažna mesta pa se samim tim i zadržavaju u predelima oko ljudi - stanovima, pekarama, kotlarnicama, brodovima..

RAZMNOŽAVANJE

Ženka Buba rusa nosi mali paket (ooteka) na kraju svojih leđa. U ootekama se nalaze jajašca i njihov broj uvek varira od 17 pa sve do 56. Larve imaju veliku sličnost sa odraslim jedinkama, jedina razlika je nedostatak krila koje i dobijaju posle četvrtog presvlačenja. Larve na niskim temperaturama (ispod 0°C) i visokim (preko 45°C) vrlo brzo uginu.

ŠTETE

Buba rusi najveću štetu prave svojim izmetom i presvlakama. Stvaraju vrlo neprijatan miris na mestima gde se zapate u većem broju. Mogu da oštete knjige, papir, tekstil, električne uređaje i td.

Dezinsekcija bubarusa

Dezinsekcija buba rusa predstavlja uništavanje ovih insekata na odredjenom predelu.

Metode koji se primenjuju za suzbijanje ovih insekata su: 
• hladno i toplo zamagljivanje, 
• zaprašivanje-prskanje i 
• postavljanje mamaka u vidu gelova.

Ove metode ne predstavljaju nikakvu opasnost po zdravlje ljudi, kućnih ljubimaca ili ptica.
Postoje razne alternativne metode - uradi sam (sprejevi, praškovi,razna sredstva za dezinsekciju...) koje ne mogu da garantuju potpuno suzbijanje ovih insekata.

Za razliku od ovih alternativnih metoda, profesionalnom intervencijom se suzbijaju sve jedinke buba rusa i sprečava njihov ponovni povratak. Dezinsekcija ovih insekata od strane firme Eko End je siguran način da ih se rešite na duže vreme.

Uništavanje buba rusa insekticidima je najzastupljeniji metod. Primenjuju se metode vlažne aplikacije (nanošenje preparata ručnim pumpama), hladno ili toplo zamagljivanje (ULV uređaji) i postavljanje mamaca u vidu gelova.


Preuzeto sa: https://www.dezinsekcijaderatizacija.rs/dezinsekcija/unistavanje-buba-rusa/


Dodajte komentar