Doček nove 2018. godine u Ohridu

 

Doček nove 2018. godine u Ohridu

Ohrid je grad u Republici Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte Ohridske arhiepiskopije. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Leži u dnu Ohridskog Polja, na osamljenoj vapnenačkoj hridi (792 m), koja rtasto zalazi i visoko se diže iznad Ohridskog jezera (695 m). Po takvom položaju na hridi (na makedonskom umesto „brdo“ se kaže „rid“, tako „u brdu“=„vo rid“,„o brdo“=„o rid“,) došlo je slovensko ime Ohrid. Od 1980. godine su Ohrid i Ohridsko jezero na spisku svetskih baština UNESKO-a.

ohrid

Ohrid treba je lep u svim godišnjim dobima, ali jedno od njegovih najlpeših lica je i zimi. Iskoristite doček nove godine i provedite se


Preuzeto sa:


Dodajte komentar