SrbijaSpace logo

Kako se postaje sudski prevodilac?

 

Kako se postaje sudski prevodilac?

Pre svega, na početku treba razjasniti da postoje velike razlike u pojmu prevodilac i sudski prevodilac. Sudski prevodioci imaju ovlašćenje da prevode zvanična dokumenta, odnosno prevode kada te dokumente treba predati zvaničnim institucijama. Ono što se podrazumeva je da prevod ne sme da odstupa od onog što je napisano u dokumentima.

Nema nimalo prostora za improvizaciju ili tzv "slobodni prevod". Prevod dakle mora da bude precizan i jasan, jer sudski prevodioci svojim pečatom garantuju da prevod u potpunosti odgovara originalu.

Sudski prevodilac ima nadležnost da prevodi zvaničnu dokumentaciju. Pod tim se podrazumevaju:

 • lični dokumenti: lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz knjiga venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matičnih knjiga umrlih, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola;
 • sve vrste izjava;
 • punomoćja;
 • saglasnosti (navešćemo kao primer saglasnost o zastupanju);
 • uverenja (recimo, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o državljanstvu);
 • potvrde (npr. Potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju);
 • poslovna dokumentacija: rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikati, bilans stanja, bilans uspeha, godišnji izveštaji, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture i ostalo;
 • deklaracije;
 • medicinska dokumentacija;
 • uputstva;
 • naučni patenti i slično.

 

Šta sve podrazumeva posao sudskog prevodioca?

 

 Ako ste totalno ovladali znanjem stranog jezika, možda je vreme  da usmerite karijeru  i da se specijalizujete u određenoj oblasti. Sudski prevodioci su se specijalizovali u prevođenju u oblasti prava. Ono što je pozitivno je mogućnost samostalnog rada, naravno u obavezi je da odgovara potrebama suda. Sudski prevodioci sami sebi određuju cenu rada i radno vreme. Podrazumeva se naravno da sudski prevodioci poseduju veoma opširno i adekvatno znanje i maternjeg jezika i terminologije koja se prevodi jer ovde nema mesta greškama. Najmanja greška može dovesti do toga da se dokument proglasi nevažećim. Sudski prevodioci kao usko specijalizovani prevodioci u oblasti prava osim prevoda, mogu vam pružiti i uslugu overavanja dokumenata.

Najčešće overavana dokumenta su:

 • Izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • Izvodi iz knjige venčanih
 • Ugovori
 • Uverenja
 • Lične karte

 

Kako postati sudski prevodilac?


Ako želite da postanete sudski tumač - prevodilac, treba da ispunite ne baš mali broj uslova, a pre svega potrebno vam je mnogo radnog znanja, iskustva i strpljenja naravno i ljubavi prema poslu. Strpljenje je potrebno zbog vremena provedenog čekajući  kada će Ministarstvo pravde prvo da raspiše konkurs, zatim i dodeli pojedincu ovlašćenje da radi kao sudski prevodilac.

Da bi neko uspeo da dobije dozvolu za rad kao sudski tumač od Ministarstva pravde (licenca za prevodioca), treba da bude raspisan konkurs za određeni jezik. To se dešava kada se ustanovi da zaista postoji potreba za tim. Ministarstvo pravde, odnosno Ministar u tom konkursu zadaje kriterijume koje treba da ispune osobe kandidati za stalnog sudskog tumača.

U tom smislu sudski prevodilac može biti lice koje ima adekvatno visoko obrazovanje za željeni strani jezik, te ima sasvim dovoljan nivo znanja tog jezika, odnosno njegovog korišćenja i u pisanoj i u usmenoj formi.

Takođe se podrazumeva da osoba, koja se prijavljuje na konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača ima dovoljan nivo znanja da može da prevodi i pisani i usmeni sadržaj sa tog stranog jezika na srpski i u suprotnom pravcu.

Sem toga, mora i da u potpunosti vlada pravnom terminologijom, koja se koristi na tom jeziku, a neophodno je i da poseduje adekvatan dokaz o najmanje petogodišnjem radnom iskustvu u poslovima, koji su vezani za prevođenje. To znači da morate da dokažete da ste minimum 5 godina imali zvanično upisani radni staž kao prevodilac. Uz sve ovo podrazumeva da imate državljanstvo Republike Srbije i da imate uverenje da niste osuđivani i da se protiv vas ne vodi sudski postupak.

Uglavnom se na konkurs javljaju diplomirani filolozi, dakle imaju odgovarajuće visoko obrazovanje. U slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik, vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat.


Ako ste nešto propustili


Odluku o tome ko će dobiti licencu i biti ovlašćeni sudski tumač za neki jezik u mestu konkurisanja konačnu odluku donosi ministar i odgovor se dobija pisanim putem u naznačenom roku. Obaveštenje će vam stići na kućnu adresu. Ako sve ovo prođete, očekuje vas i polaganje zakletve u Ministarstvu pravde, a zatim dobijate vaš pečat i tek onda možete početi da radite kao ovlašćeno lice sa titulom sudskog prevodioca.

Nadamo se da Vam je tekst koristio, a ukoliko imate iskustva u ovoj oblasti podelite sa nama u komentarima.

 


Autorski tekst: Anđelka Pavlović


Komentari (2)

Marija

Imam prijateljicu koja je sudski prevodilac, pa znam koliko joj je truda i znanja bilo potrebno...ali danas je jedna od najboljih u tom poslu. Svaki trud se isplati!

(Dobar) +3
(Slab) 0
17-Apr-21 19:09:24 PMOlivera

Veoma koristan i informativan tekst. Mnogo toga novog sam naučila. Hvala :)

(Dobar) +4
(Slab) 0
17-Apr-21 18:18:22 PMDodajte komentar