SrbijaSpace logo

Odlučujući faktori pri odabiru idealnog prečišćivača vazduha za porodični dom

 

Odlučujući faktori pri odabiru idealnog prečišćivača vazduha za porodični dom

Zagađenje vazduha, kao jedan od deset glavnih globalnih faktora rizika po zdravlje, na našim prostorima je kao tema dobilo na aktuelnosti prilično kasno. Budući da je kvalitet vazduha u Srbiji postao ozbiljan razlog za brigu, sve je češće pitanje šta možemo učiniti ne bismo li zaštitili osnovni izvor života i zapravo disali bezbedno. Pandemija korona virusa je značajan činilac koji je samo pitanje zdravlja dodatno podigao na lestvici naših prioriteta.

Danas, kada više no ikada svoje domove posmatramo kao utočišta i kada sam vazduh sve manje posmatramo kao nešto što nam je prirodom stvari naprosto dato, potrebno je da razmotrimo načine i razloge zbog kojjih bi trebalo da uzmemo u obzir odabir adekvatnog prečišćivača vazduha.
 

Preciscivac vazduha soba
 

Faktori aerozagađenja


Zagađenje vazduha je svakako rezultat više činilaca. Nesumnjivo je svaki od njih direktna ili indirektna posledica ljudske delatnosti, a uglavnom, pored prirodnih procesa koji dovode do promene klimatskih uslova, izdvajamo fabrike, velika industrijska postrojenja i izduvne gasove automobila.

Ponekad se čini kao da ova problematika ostaje u domenu teorije i predstavlja nešto što se ne dešava aktivno i upravo nama, te nam je možda lakše da zagađenje vazduha percipiramo kao spoljašnje zagađenje. Postavlja se pitanje da li postoji razlika između spoljašnjeg i unutrašnjeg zagađenja, te i da li ta razlika može biti utešna ili upravo suprotno.
 

Preciscivac vazduha sobna biljka
 

Zagađivači pred pragom


Ukoliko uzmemo u obzir podatak da je zagađenje vazduha u Srbiji izuzetno veliko, što nam potvrđuju brojni izvori na čelu sa Svetskom alijansom za zdravlje i zagađenje, dolazimo do pitanja mogućnosti zaštite od toga na individualnom planu, dakle u okviru svojih domova. Logikom stvari, spoljašnje zagađenje vazduha ne može biti fizički odvojeno od unutrašnjeg bez našeg delovanja na tom planu.

Šta više, izuzimanje direktne sunčeve svetlosti kao i izolacija, koja je usled novonastale situacije postala intenzivirana na više načina, dovode upravo do kontraefekta. Već prisutne zagađujuće čestice u vazduhu se talože, te samim time dolazi do njihove veće koncentracije.

Ovo znači da se naša potraga za bezbednoću ne završava zatvaranjem ulaznih vrata naših domova, već traži naš konkretan doprinos. Izdvajajući zdravlje kao prioritet, potrebno je odabrati najbolji prečišćivač vazduha za kuću, koji će eliminisati zagađivače i učiniti je domom u pravom smislu te reči.


Preciscivaci vazduha spavaca soba
 

Unutrašnji alergeni
 

Borba protiv unutrašnjih alergena podrazumeva neophodne higijenske mere koje predstavljaju deo naše svakodnevice. U osnovi, te mere jesu efikasne, ali ma koliko se posvetili održavanju doma problem prašine, koja privlači grinje, te buđi i dlaka kućnih ljubimaca, čišćenjem ne rešavamo trajno.

Kada je ovaj problem u pitanju, prečišćivači vazduha predstavljaju odlično rešenje, budući da uspevaju da izoluju čestice pre no što bi se one raširile po našem životnom prostoru. Pri odabiru prečićivača potrebno je, dakle, obratiti pažnju na podatak o antialergijskom filteru, ne bi li on zaista učinio ono što je potrebno da vazduh koji udišemo bude oslobođen alergena.


Preciscivaci vazduha duvanski dim


Dim i isparenja


Nije tajna da konzumiranje cigareta u Srbiji veoma sporo gubi na popularnosti, te je samim time i prisustvo duvanskog dima u mnogim domovima svakodnevni problem. Pored toga što pasivno udisanje duvanskog dima ima brojne nepovoljne posledice po zdravlje, u ovom slučaju tema je i sam miris doma, koji je ugrožen pre svega dimom, a onda i svakodnevnim aktivnostima kao što je priprema hrane.

Savremeni prečišćivači vazduha sadrže i osveživače, te će pored eliminisanja negativnih faktora učiniti ukupnu atmosferu doma značajno prijatnijom.
 

Preciscviaci vazduha radna soba


Borba protiv virusa


Tema koja je trenutno nažalost veoma aktuelna jeste borba protiv virusa. Pandemija korona virusa je značajno podigla svest o zaštiti zdravlja kao prioritetu, ali i o zaštiti doma kao utočišta.

Praktikovanje socijalne distance i izolacije, u onoj meri u kojoj je ona moguća, dovodi do toga da naš intimni životni prostor više no ikada cenimo kao zaklon i bezbednu tačku. Savet je da pri odabiru prečišćivača vazduha postavite pitanje u vezi sa opcijom uklanjanja bakterija, ali i virusa iz vazduha, što se u najvećoj meri odnosi na one koji se prenose kapljičnim putem, kao što je upravo korona virus.

Zdravlje je jedan od osnovnih činilaca, odnosno ključ dobrog kvaliteta života. Ono što tome dodatno doprinosi je i opšta atmosfera življenja i potreba za faktorom udobnosti u okviru svakodnevice.

Doprineti kvalitetu vazduha, kao jednog od osnovnih uslova života, znači dati doprinos svom zdravlju i udobnosti, te je zaista dobar savet da uzmete u obzir osnovne stavke, odaberete prečišćivač vazduha za Vaš dom i udahnete duboko.

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Dodajte komentar