SrbijaSpace logo

Zagađenje vazduha

 

Zagađenje vazduha

Zagađenje vazduha važan je faktor rizika kada je u pitanju  zdravlje u Evropi i širom sveta. Po svemu sudeći do sada se pokazalo da je to jedan od deset najvećih faktora rizika za zdravlje širom sveta.

Prevremena smrt koja nastaje kao posledica zagađenja vazduha pogađa 7 miliona ljudi u svetu a u Evropskoj uniji (EU) ova brojka iznosi oko 400.000 ljudi.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) predviđa da će 2050. godine zagađenje spoljašnjeg vazduha biti glavni uzrok smrti  vezanih za životnu sredinu, i ne samo to već je zagađenje vazduha klasifikovano  kao vodeći uzrok  za razvoj kancera respiratornog sistema.

Izloženost zagađenju vazduha na otvorenom povezana je sa širokim spektrom akutnih i hroničnih simptoma počev od od nadražajnih simptoma i alergija pa sve do smrti usled kancera.

Dok su uticaji na respiratorne i kardiovaskularne bolesti  dobro dokumentovani, nove naučne tvrdnje kreću se u prilog tome da je zagađenje vazduha veliki faktor rizika za zdravlje dece i omladine kao i za pojavu dijabetesa. Osetljive i ranjive grupe kao što su trudnice, deca, starije osobe, hronični bolesnici ali i osobe nižeg staleža posebno su pogođene.

Zagađenje vazduha zapravo je  mešavina tečne i čvrste faze; mešavina čvrstih čestica, gasovitih, isparljivih i delimično isparljivih  čestica, čiji sastav varira u velikoj meri. Za glavne zagađivače vazduha o kojima su napisane brojne naučne studije važe:

 • čestice čađi,
 • ozon,
 • azot dioksid,
 • sumpor-dioksid,
 • metan,
 • živa, olovo, kadmijum
 • crni ugalj


KAKO UGLJENIK DOPRINOSI ZAGAĐENJU VAZDUHA U SRBIJI?


Proizvodnja električne energije iz uglja doprinosi ionako lošem kvalitetu vazduha kako u Evropi tako i u Srbiji. Uzroci leže u  prevoznom sektoru, industrijskim procesima, grejanju stanova a  dobrom delu ovome svemu doprinosi i poljoprivreda. Elektrane na ugalj oslobađaju znatne količine čestica, pre svega sumpor-dioksid i azot-oksida, pri čemu ovaj drugi indirektno doprinosi formiranju ozona. Čestice koje su najodgovornije za pojavu bolesti su čestice (PM2,5) i ozon.

Druge opasne supstance koje se emituju iz dimnjaka elektrana na ugalj su teški metali, kao što su živa, i postojani organski zagađivači kao što su dioksini i policiklične aromatične hemikalije.

Ono što bi posebno trebalo da nas zabrinjava je  zdravlje dece i omladine zbog velike velike emisije žive koja se oslobađa iz termoelektrana na ugalj. Velike elektrane na ugalj emituju nekoliko hiljada tona opasnih zagađivača vazduha svake godine što predstavlja ozbiljan problem.


UTICAJ ZAGAĐIVAČA NA ZDRAVLJE
 

RESPIRATORNI SISTEM

 • pojačani respiratorni simptomi,
 • infekcije;
 • povećana reaktivnost disajnih puteva,
 • iritacija pluća;
 • upalni procesi; povećan broj poseta bolnici i hospitalizacije
 • povećanje  mortaliteta
 • smanjena funkcija pluća,
 • pogoršanje astme, povećana učestalost i  pogoršanje simptoma kod hroničnih
 • opstruktivnih bolesti pluća (HOBP),
 • povećan rizik od raka pluća i disajnih puteva
   

KARDIOVASKULARNI SISTEM

 • povećana učestalost srčanih aritmija
 • infarkt miokarda,
 • angina pektoris
 • arterioskleroza,
 • hipertenzija
   

NERVNI I CEREBROVASKULARNI SISTEM

 • neurorazvojni poremećaji
 • neuroinflamacija,
 • oksidativni stres,
 • promene u krvno moždanoj barijeri,
 • glavobolja, anksioznost,
 • moždani udar,
 • Alzheimer-ova bolest i Parkinsonova bolest
   

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

 • loš kvalitet sperme,
 • DNK fragmentacija,
 • mala porođajna težina,
 • prevremeni porođaj,
 • povećan stepen autizma i hiperaktivnost dece
   

 

Procenjuje se da direktno zbog zagađenja spoljašnjeg vazduha više od 1.000 Srba pati od hroničnog bronhitisa oko 600 slučajeva je hospitalizovano zbog respiratornih ili kardiovaskularnih simptoma i 2000 ljudi u Srbiji umre godišnje zbog zagađenog vazduha /HEAL (2013); The Unpaid Health Bill - How coal power plants make us sick?/.

Borba za zdraviju životnu sredinu je neminovnost. Nephodan je rad sviju da zaštitimo sebe i svoje životno okruženje. Kada smo u zatvorenom prečišćivači vazduha treba da budu podrazumevana opcija kao i mobilni telefon.

ZAGAĐENJE VAZDUHA KAO POJEDINAC NE MOŽETE SPREČITI, ALI MOŽETE ZAŠTITITI SEBE I SVOJE VOLJENE ...

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Dodajte komentar