SrbijaSpace logo

Prisluškivanje mobilnih telefona

 

Prisluškivanje mobilnih telefona

Da li je došlo vreme kada će svako svakog špijunirati

Prisluškivanje mobilnih telefona   je trenutno najefiksaniji i najbolji nacin za prikupljanje informacija. Posotje ogrančenja koja se vrlo lako mogu zaobići

  • Prisluškivanje mobilnih telefona odnosno softver za nadzor mobilnog telefona se moze koristiti samo za kontrolu maloletnog lica uz njegovu saglasnost.
  • Spy softver ne smete  korisiti u sledecim situacijama:
    • za kontrolu bracnog druga
    • za kontrolu radnika
    • za kontrolu poslovnog partnera
    • za kontrolu punoletne dece

Više na sajtu www.spijunskaoprema.org

 


Preuzeto sa: https://www.spijunskaoprema.org/prisluskivanje-mobilnih-telefona/


Dodajte komentar