SrbijaSpace logo

Šta je facility management?

 

Šta je facility management?

Facility management (FM) je integracija procesa unutar organizacije za održavanje i razvoj ugovorene usluge, koje podržavaju i poboljšavaju efikasnost svojih primarnih aktivnosti.

Facility management obuhvata multidisciplinarne aktivnosti u okviru izgrađenog okruženja i ima uticaja na ljude i radna mesta.

Efikasno upravljanje objektima, kombinovanjem resursa i aktivnosti je od vitalnog značaja za uspeh bilo koje organizacije. Na korporativnom nivou, FM doprinosi isporuci strateških i operativnih ciljeva. Na dnevnom nivou, efikasno upravlja objektima, omogućava sigurno i efikasno radno okruženje, što je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla, bez obzira na njegovu veličinu i obim.

U takvom okviru, profesionalna disciplina se podiže na viši nivo, FM menadžeri imaju veliku odgovornost za pružanje, održavanje i razvoj mnogih usluga. Oni kreću od imovinske strategije, upravljaju prostorom i komunikacionom infrastrukturom za održavanje zgrade, kao i administracijom i ugovorima.

Facility management integriše planiranje i upravljanje širokog spektra usluga da bi se postigao bolji i ekonomičniji kvalitet. On postaje sastavni deo velikog projekta za upravljanje, zamenu i nadogradnju infrastrukture kao i javnih službi.

FM sektor je sada veliki i složen, on cini mešavinu in-house odeljenja, specijalizovanih izvođača, veliku multiuslužnu kompaniju, koja isporučuje pun spektar dizajna, gradnje, finansija i menadžmenta.

Facility management je veština koja nastavlja da se proširuje, i upravlja sve širim spektrom osnovnih sredstava, pr

uža usluge i čini ljude uvežbanijim.

Odličan FM između ostalog može da:

  • Efikasno upravlja imovinom neke organizacije
  • Unapredi veštinu ljudi u FM sektoru, i pruža prepoznatljive opcije za karijeru
  • Omogući novi radni stil i proces
  • Poboljša i projektuje identitet, odnosno imidž radne kompanije
  • Kao pomoć integracionim procesima u vezi sa promenama, posle pripajanja ili spajanja isporuči kontinuirano poslovanje

Facility management je sastavni deo svakog strateškog plana u budućnosti i prosperitetu jedne uspešne kompanije.

 

 

 

 

 

Pitajte nas:


Preuzeto sa: http://www.invekta.rs/facility-managment/


Komentari (2)

nikako bez vodinstalatera

Ukoliko angažujete ovakve firme, obavezno tražite od njih da imaju vodoinstalaterske usluge. Kvarovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži su najčešći i najzahtevniji (i najprljaviji da ne kažemo nešto još gore).
I ne samo da imaju tu ponudu nego da se obavežu da kada se dogodi kvar ODMAH izađu na teren i poprave to, znači u roku od sat dva a ne da se čeka na njih danima kao što je slučaj sa infostanom.(Dobar) 0
(Slab) 0
08-Jun-19 15:25:04 PMnensav

Iza ovako nejasnog imena koji je pozajmljen iz engleskog jezika, krije se izuzetno potrebna delatnost. Današnje savremene zgrade su pametne zgrade, zahtevaju održavanje koje je integrisano, i koje je najbolje da obavlja jedna firma. Tu spada čišćenje hodnika, zajedničkih prostorija, podruma, tavana, razne popravke - kanalizacije, vodovodnih i električnih instalacija, instalacija za grejanje, instalacija za klimatizaciju (koja je e centralizovana), tehiničko i fizičko obezbeđenje i još puno toga.
Zar nije lakše i efikasnije da se sve to poveri jednoj firmi nego da se stalno zivkaju razni majstori i majstorske firme?
U poslovnim zgradama su ovo odavno shvatili, a sve više je ovakav način razmišljanja prisutan i kod upravnika stanbenih zgrada.(Dobar) 0
(Slab) 0
22-May-19 12:39:22 PMDodajte komentar