SrbijaSpace logo

Važnost edukacije i obuke mladih o zaštiti životne sredine: Kako ih uključiti u ekološke akcije?

 

Važnost edukacije i obuke mladih o zaštiti životne sredine: Kako ih uključiti u ekološke akcije?

Edukacija počinje u najranijem periodu detinjstva, pogotovo jer deca najbolje uče iz primera ljudi koji ih okružuju. Ovo je pravo vreme da decu uključite u stvaranje ekološke svesti i značaj određenih radnji kako bismo očuvali prirodu koja nas okružuje.

Bitno je da deci objasnite zašto je važno reciklirati, kako to izgleda na praktičnom primeru ali i šta to znači za našu budućnost. Ovo će im pomoći da izgrade svest o svakodnevnim stvarima koje radimo i kakav uticaj one imaju na prirodu.


Akcije u školama


Deca su navikla da u školama uče nove stvari i usvajaju nove navike i ovo je nešto što treba usvojiti i kada je zaštita životne sredine u pitanju. Škole su zadužene da upoznaju decu sa znanjem koje im je neophodno da bi stvarali životno iskustvo.

Zaštita životne sredine je stvar koja se provlači kroz nekoliko predmeta i to može da bude osnova za dalju edukaciju. Neophodno je objasniti mladima zašto je bitno reciklirati, na koji način to mogu da rade i koji je značaj reciklaže za očuvanje životne sredine.


Kako započeti?


Deca najbolje uče na primerima i kada svojim očima prisustvuju određenim situacijama. Upravo je zato neophodno organizovati razne akcije kako bi se kod njih pojavila svest o prirodi. Najjednostavnije je sa decom organizovati reciklažu u okviru učionice i navesti ih da sami kod kuće skupljaju određene vrste materijala koji se recikliraju.

Ovo je najlakše sa materijalima kao što su plastika, papir i staklo jer su ovo najjednostavniji primeri za recikliranje. Nakon toga, neophodno je sa organizacijama koje se bave reciklažom dogovoriti da se ovaj materijal pokupi.
 

Na taj način će deca moći da vide ceo proces i šta se radi sa otpadom koji se reciklira.

 

Osnovni principi ekološke svesti


Ukoliko je cilj ovakvih projekata očuvana i zdrava životna sredina, neophodno je uključiti sve u akcije koje doprinose ovome. Sa edukacijom se počinje u periodu kada je moguće izgraditi svest o razlozima zašto se reciklira i vodi računa o prirodi.

Mladima je lako objasniti ove stvari i usmeriti ih na pravi put kako bi im ovo postalo rutina. Od raznih ekoloških akcija - koje mogu biti prilika da se mladi druže i prave promene zajedno - do stvaranja zdravih navika, bitno je uključiti sve generacije u promenu koja je od važnosti za našu budućnost i okruženje u kom živimo.
 

Edukacija mladih

 

Odlazak u centre za reciklažu


Postoje razni reciklažni centri u koje se skladišti sav materijal koji se reciklira. Ukoliko postoji mogućnost, bilo bi edukativno organizovati posetu ovakvom objektu jer deca mogu da vide kako teče proces selekcije materijala i njihova dalja priprema. Takođe, mladi mogu da vide koji su naredni koraci u ovom procesu i zašto je bitno odvajati materijale koji se dalje mogu ponovo obrađivati i koristiti.

U toku ove posete može se razgovarati o svim aspektima reciklaže, od stvaranja bolje ekonomske situacije do smanjenja otpada što sve spada pod zaštitu životne sredine i benefite koji nastaju usled ove promene.


Organizovanje edukacija


Ne postoji jedna osoba koja ima odgovore na sva pitanja kada je u pitanju podizanje svesti o značaju ekoloških akcija. Upravo zato škole mogu da se oslone na razne institucije i organizacije koje su uključene u projekte ove vrste. Uz razne obuke, edukacije i akcije, mladi mogu da nauče kako mogu da se uključe u zaštitu životne sredine i koja je njihova uloga u stvaranju zdrave i nezagađene prirode.

Nakon ovoga, velike su šanse da će barem jedan mali procenat mladih da nastavi da bude aktivan u ovakvim akcijama i projektima što je sasvim dovoljno da bi se napravile promene.

Pored ovoga je bitno i ono što se nosi i uči kod kuće te je na određeni način potrebno uključiti i roditelje koji će deci umeti da objasne zašto je bitno da budu aktivni u ovoj borbi. Samo svi zajedno možemo da napravimo promenu i ostavimo deci zdravu i očuvanu životnu sredinu.
 

Slike :rawpixel.com

 


Autorski tekst: Ljiljana Bugarin


Dodajte komentar