SrbijaSpace logo

Inovacije u transplantaciji kose

 

Inovacije u transplantaciji kose

Inovacije u transplantaciji kose

Upotreba Perpitida, PRP (Plazme obogaćene trombocitima) i Kolostruma

Kolostrum je prirodni koncentrat hranjivih i odbrambenih stvari, imunoglobulina i faktora rasta. U našem radu razmatramo sastav ljudskog kolostruma, te glavni imunofaktori i faktori rasta koje kolostrum sadrži. Pospešuje rast i počinje da se primenjuje kao VIP tretman u transplantaciji kose. Još su stari Egipćani koristili kolostrum pri infekcijama oka, takođe se koristio u SAD kao prethodnik antibiotika i bio je vrlo omiljen pre otkrića penicilina i drugih antibiotika. Glavna kazeinska frakcija huljudskog kolostruma je β–kazein. Da bi se dobio najbolji rezultat u presađivanju kose treba da se primenjuje upotreba perpitida i kolostruma kao najnovije dostignuće. Upoznajte bolje inovacije u transplantaciji kose.

Plazma obogaćena trombocitima se dobija od sopstvene plazme – tečnosti izuzetno bogate krvnim pločicama (trombocitima). Trombociti su ćelije krvi koje u sebi sadrže veoma visoke koncentracije belančevina koji se nazivaju faktori rasta.  Faktori rasta deluju na matične ćelije tkiva u raličitim fazama razvoja, ubrzavaju njihov rast i višestruko umnožavaju ćelijsku populaciju. Vrlo je važno što su faktori rasta dobijeni iz sopstvene krvi, tako da njihovom primenom ne dolazi do autoimune reakcije organizma.


Preuzeto sa: http://www.ahttransplantacijakose.com/inovacije-u-transplantaciji-kose/


Dodajte komentar