SrbijaSpace logo

PREVOD DOKUMENATA ZA KANADU, VELIKU BRITANIJU, AMERIKU I AUSTRALIJU

 

PREVOD DOKUMENATA ZA KANADU, VELIKU BRITANIJU, AMERIKU I AUSTRALIJU

(tekst je prenesen sa sajta sudski prevodilac Jasna Filipović-Bojić)

Za dobijanje različitih viza, turističkih, radnih, studentskih ili u svrhu spajanja porodice dokumenta se moraju prevesti sa srpskog na engleski jezik. Prema spisku dokumentacije dobijenom od ambasade, mi vršimo prevode svih vaših dokumenata na engleski jezik u 2 primerka i u najbržem mogućem roku.

Za studiranje u inostranstvu, osim svedočanstava o završenoj gimnaziji/srednjoj školi i diplome, budući studenti prevode i preporuke profesora. Studenti koji upisuju postdiplomske studije prevode spisak položenih predmeta i diplomu ili dodatak diplomi, kao i preporuke profesora. U nekim slučajevima prevodi se i plan i program studija.

Za decu koja nastavljaju školovanje u inostranstvu osim svedočanstava o završenom školovanju na engleski se prevodi i potvrda o primljenim vakcinama.

Za turističke vize prevodimo potvrde o zaposlenju za stalno zaposlene, potvrde o redovnom studiranju za studente i rešenja o penziji za penzionere. S obzirom da je za dobijanje turističke vize najvažnije dokazati čvrste veze sa državom porekla, prevodimo i ugovore o kupoprodaji stana kao i izvode iz zemljišnih knjiga koje dokazuju vlasništvo nad nepokretnostima.

Ako ste zaključili brak sa stranim državljaninom, osim prevoda izvoda iz matične knjige venčanih i rođenih, potrebno je nekada prevesti i izjave svedoka koje potvrđuju autentičnost vašeg braka, kao i uverenje o državljanstvu i potvrdu da niste osuđivani.

Za iseljenje u neku od navedenih država potrebno je prevesti ceo set dokumenata koji možete da pronađete na sajtu ambasade i koji najčešće podrazumeva prevod izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, potvrdu da niste osuđivani/kažnjavani, dokaze o stečenom obrazovanju i završenim školama/fakultetima, uverenje o državljanstvu, nekada i pasoš i ličnu kartu.

 

 


Preuzeto sa: http://www.sudski-prevodilac.net/blog/prevod-dokumenata-za-kanadu-veliku-britaniju-ameriku-australiju.html


Dodajte komentar