SrbijaSpace logo

Prevod dokumenata na engleski

 

Prevod dokumenata na engleski

Osobe koje traže prevod dokumenata na engleski jezik su najčešće studenti koji su zainteresovani za studije u inostranstvu, oni koji žele da nastave osnovne studije ili upišu master ili doktorske studije. Obično im je potreban prevod dokumenata: potvrde o redovnom studiranju, diplome, dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, preporuke i slično. Naš zadatak je da prevod dokumenata na engleski bude veran i tačan, ali istovremeno u duhu engleskog jezika.

Sudski tumacTakođe, sudskom prevodiocu se za prevod dokumenata obraćaju svi koji žele da apliciraju za:

  • dobijanje turističke UK vize,
  • vize za Kanadu ili
  • SAD.


Najčešće se prevode potvrde o stalnom radnom odnosu (za zaposlene), penzioni čekovi (za penzionere), potvrde o redovnim studijama (za studente), različiti dokazi o imovini (poresko rešenje ili kupoprodajni ugovor za stan).

Veoma često je potrebno izvršiti prevod dokumenata na engleski jezik za Norvešku. Kada je reč o traženju posla u Norveškoj potrebno je prvo izvršiti nostrifikaciju diplome i stečenog zvanja.

Za rad u Norveškoj se najčešće odlučuju medicinski radnici kojima je potreban prevod dokumenata što uključuje:

  • diplomu,
  • dodatak diplomi,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrde, uverenja, preporuke),
  • uverenje o položenom državnom ispitu (za visoku stručnu spremu),
  • kao i diplomu, svedočanstva srednje škole i uverenja o broju časova (za srednju stručnu spremu).

 

Osim prevoda sa srpskog na engleski, sudski prevodilac pruža i usluge prevoda dokumenata sa engleskog na srpski za upotrebu u Republici Srbiji. Klijenti najčešće prevode izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (za upis u matične knjige u Republici Srbiji). Osim toga, stranci zaposleni u Srbiji prevode dokumenta kojima dokazuju svoj nivo obrazovanja stečen u inostranstvu, kao i potvrde o radnom angažovanju u našoj zemlji.

U slučaju razvoda braka u inostranstvu naši državljani prevode presude o razvodu braka koje podnose našem sudu sa zahtevom za priznavanje inostrane presude. Kada se prevodi dokumenata podnose opštinama, sudovima ili MUP-u RS potrebno je da sadrže pečat Apostille.

Učenici gimnazija i osnovnih škola koji su pohađali i završili razred u inostranstvu, ili celo školovanje, moraju da podnesu prevod dokumenata u tri primerka u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u svrhu nostrifikacije ukoliko žele da nastave obrazovanje u našoj zemlji.
 

Ono što je posebno bitno je da se prilikom rada na prevodu posebno obrati pažnja na nivo završenog školovanja u inostranstvu i da se prilagodi tj. protumači stečeno zvanje u skladu sa našim obrazovnim sistemom.

U tom smislu je uvođenjem sistema Bolonje naš posao na neki način olakšan.


Više informacija o prevođenju dokumenata na engleski jezik možete naći na ovom sajtu.


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (1)

Registrator

Sjajna i profesionalna ekipa prevodioca. Za svaku pohvalu! Možete ih kontaktirati za brze odgovore i putem online chat koji postoji na njihovom sajtu.(Dobar) +3
(Slab) 0
22-Jul-18 12:47:56 PMDodajte komentar