SrbijaSpace logo

Šta je facility management objekata?

 

Šta je facility management objekata?

Samo nekoliko firmi u Beogradu se bavi facility managementom objekata.  

Definicija facility managementa: integracija procesa unutar organizacije za održavanje i razvoj ugovorene usluge, koje podržavaju i poboljšavaju efikasnost svojih primarnih aktivnosti.

Facility management obuhvata multidisciplinarne aktivnosti u okviru izgrađenog okruženja i ima uticaja na ljude i radna mesta.

Efikasno upravljanje objektima, kombinovanjem resursa i aktivnosti je od vitalnog značaja za uspeh bilo koje organizacije. Na korporativnom nivou, FM doprinosi isporuci strateških i operativnih ciljeva. Na dnevnom nivou, efikasno upravlja objektima, omogućava sigurno i efikasno radno okruženje, što je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla, bez obzira na njegovu veličinu i obim.

U takvom okviru, profesionalna disciplina se podiže na viši nivo, FM menadžeri imaju veliku odgovornost za pružanje, održavanje i razvoj mnogih usluga. Oni kreću od imovinske strategije, upravljaju prostorom i komunikacionom infrastrukturom za održavanje zgrade, kao i administracijom i ugovorima.

Facility management integriše planiranje i upravljanje širokog spektra usluga da bi se postigao bolji i ekonomičniji kvalitet. On postaje sastavni deo velikog projekta za upravljanje, zamenu i nadogradnju infrastrukture kao i javnih službi.

FM sektor je sada veliki i složen, on cini mešavinu in-house odeljenja, specijalizovanih izvođača, veliku multiuslužnu kompaniju, koja isporučuje pun spektar dizajna, gradnje, finansija i menadžmenta.

Facility management je veština koja nastavlja da se proširuje, i upravlja sve širim spektrom osnovnih sredstava, pruža usluge i čini ljude uvežbanijim.

Odličan FM između ostalog može da:

  • Efikasno upravlja imovinom neke organizacije
  • Unapredi veštinu ljudi u FM sektoru, i pruža prepoznatljive opcije za karijeru
  • Omogući novi radni stil i proces
  • Poboljša i projektuje identitet, odnosno imidž radne kompanije
  • Kao pomoć integracionim procesima u vezi sa promenama, posle pripajanja ili spajanja isporuči kontinuirano poslovanje

Facility management je sastavni deo svakog strateškog plana u budućnosti i prosperitetu jedne uspešne kompanije.


Preuzeto sa: http://www.invekta.rs/facility-managment/


Dodajte komentar