SrbijaSpace logo

Trihineloza opasna parazitska bolest koju prenose glodari

 

Trihineloza opasna parazitska bolest koju prenose glodari

Trihineloza opasna parazitska bolest koju prenose glodari

 

Familija Trichinellaidae

Rod Trichinella

Vrsta Trichinella spiralis – Najviše do sada ispitivani parazit. Najrasprostranjenija i dobro proučena vrsta nađena kod domaćih i divljih svinja, pacova i miševa, a takođe se njome zaražava i čovek.

 

Razvojni cikus

U svom razvojnom ciklusu postoje dve faze:

  • Crevna
  • Mišicna faza

Obe faze se odvijaju u istom domaćinu, tako da je on i stalni i prelazni domaćin. Infekcija nastaje kada domaćin pojede meso koje sadrži infektivne larve. U digestivnom traktu pod dejstvom enzima razlaže se mišićno tkivo i kapsule u kojima su larve. Slobodne larve prolaze kroz sluznicu tankog creva za 10-60 sati od početka infekcije. U intervalu od 36 sati obaviće se četiri presvlačenja i razviti se polno zreli adulti. Infektivne larve ulaze u vene i limfne sudove odakle odlaze u poprečno- prigastu muskulaturu, naročito dijafragmu. U mišićnom tkivu oko larve se formira membrana, te ovako učaurena larva ostaje tokom dužeg perioda, a nekad i ceo život domaćina.

 

Laboratorijska dijagnostika trihineloze

  • Trihineloskopija
  • Veštačka digestija

Trihineloskopija se obavlja pomoću kompresorijuma tj.dve debele staklene ploce sa 28 polja. Materijal za pregled je koren dijafragme ili žvakaći mišić (musculus maseter). Uzorci se seckaju na tanke komadiće i posmatra se pod uvećanjem trihineloskopa (uvećanje od 50-100 puta)

Veštačka digestija – metoda koja se koristi za klanice na velikom broju uzoraka.

 

Da li se može prevenirati trihineloza još nekom metodom sem obaveznog pregleda mesa?

 

Da! Prevencija leži u deratizaciji glodara, kontroli populacije miševa i pacova, jer na taj način sprečavamo glodare da šire ovu opaku bolest među stokom uzgajanom za namenu ishrane ljudi. Veoma je bitna stavka deratizacije, ako ne i primarna u sprečavalju ove teske bolesti. Ako ne znate kako bi ste se izborili sa glodarima,a da pri tom budete bezbedni i vi i Vaše životinje, prepustite to timu za deratizaciju „Istrebljivač“, veoma su profesionalni čemu svedoči liki broj zadovoljnih klijenata.


Preuzeto sa: http://www.istrebljivac.com/


Komentari (1)

Znam

Prevencija i opet prevencija. Posledice je neuporedivo teže sanirati!

(Dobar) +1
(Slab) 0
23-Aug-17 15:08:19 PMDodajte komentar