Zašto PVC stolarija?

 

Zašto PVC stolarija?

 

Stambeni objekti u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji su u većini slučajeva starijeg datuma i energetski neefikasni.Računi za grejanje su sve veći, a jedan od razloga je i stara stolarija koja mora da se zameni.

Pitanje koje se postavlja ispred vlasnika nekretnina je – kojom vrstom stolarije  zameniti staru i dotrajalu?

Danas postoje 3 vrste materijala od kojih se izrađuje stolarija:

 • Polivnil hlorid (PVC)
 • Aluminijum ili (ređe) neki drugi metal
 • Drvo
 • PVC kao materijal široke upotrebne vrednosti

Polivinil hlorid ili skraćeno PVC je jedan od najstarijih sintetički proizvedenih polimera (još od 1940). Do danas postigao je univerzalnu primenu u građevinarstvu, transportnom sektoru, electronici, medicine, itd. 
PVC je postao dominantan materijal za proizvodnju prozorskih ramova zahvaljujući svojim osobinama:

•    energetski je vrlo efikasan
•    jeftin je
•    poseduje veliku otpornost na vlagu i vodu
•    otporan je na sve vremenske uslove 
•    ima veliku mehaničku i hemijsku postojanost – ne truli i ne korodira
•    traži vrlo malo održavanja
•    ima malu specifičnu težinu koja omogućuje lak transport i jednostavno montiranje
•    poseduje prilagodljivost i fleksibilnost što doprinosi lakoći njegove obrade
•    PVC je vrlo siguran i bezbedan materijal
•    na suncu je postojan - ne bledi i ne menja svoju strukturu i osobine
•    ima najduži vek eksploatacije od svih vrsta materijala koji se upotrebljavaju za stolariju
•    ekološki  je održiv
•    Estetska vrednost – moguća je izrada u svim mogućim bojama i teksturama 

 

ENERGETSKA EFIKASNOST

Kada se uporedi sa ostalim materijalima, polivinil hlorid ima ubedljivo najveću energetsku efikasnost (koja se meri  tz. U- faktorom). 

Da pogledamo parametre raznih vrsta materijala:

 • aluminijum bez termo prekida  ima vrednost U- faktora od 1,7 do 2,4 
 • aluminijum sa termo prekidom - između 0,6 i 1,3.
 • kombinacija aluminijum-drvo i ojačani PVC – od 0,4 do 0,6. 
 • drvo i PVC između 0,3 i 0,5
 • kod izolacionog PVC-a i izolacionog staklenog vlakna U- faktor se kreće između 0,2 i 0,4. 


PVC je prirodni izolator koji je vrlo loše provodu toplotu preko svoje površine. Osim toga, energetsku efikasnost još više povećava i sama strukturna građa prozorskih profila koji su izgrađeni od komora u kojima se nalazi vazduh koji je i sam odličan izolator toplote. 
PVC stolarija jednostavno ne dozvoljava vazduhu iz prostorije da „pobegne“ u spoljašni prostor, što za posledicu ima uštedu energije - kako za grejanje zimi,  tako i za hlađenje leti. 


Smatra se da se investicija u ove prozore vraća za dve do tri godine.

Otpornost na vlagu i druge biotske i abiotske faktore

PVC je materijal koji je vrlo otporan na vlagu i atmosferska zagađenja kako što su kiseline, alkaline supstance ili slana voda. Ovaj materijal uopšte ne korodira, ne truli, ne bubri, ne ljušti se, insekti i mikroorganizmu mu ništa ne mogu.  Vrlo lako se obrađuje, a male ogrebotine ne utiču na njegov kvalitet i performanse. 

Zbog toga proizvodi od PVC-a imaju veliki vek trajanja čak i u ekstremnim vremenskim uslovima (mogu da izdrže pritisak od 6300 Pa i udare vetra od 270 do 350 km/h što je ekvivalentno 12 bofora).

 
EKOLOŠKA VREDNOST PVC-A

Polivinil hlorid koji se koristi u proizvodnji stolarije je idealan za recikliranje. Moguća su 2 do 3 kruga recikliranja bez gubitaka u kvalitetu. Time se potreba za odlaganjem starih i isluženih proizvoda smanjuje. 

 • Još jedan aspekt o kojem treba voditi računa je mali CO2 otisak:
 • Polivinil je vrlo lagan tako da je za njegov transport potrebno manje goriva
 • Štedi prirodne resurse - PVC se proizvodi od soli, prirodnog gasa i nafte (u svetu se godišnje potroši samo 0.5% nafte i gasa)
 • Životni vek PVC-a je veoma dug tako da nije potrebno često menjanje stolarije 

 

POVOLJNA CENA

PVC stolarija  je jeftina iz nekoliko aspakta:

 • Proces dobijanja PVC stolarije je daleko jeftiniji od ostali vrsta stolarije - tokom proizvodnog procesa višak materijala može ponovo da se skupi i da se ponovo upotrebi (što gubitke i škart svodi na minimum, a sa time su i troškovi manji) 
 • Instalacija stolarije na građevinske otvore je brža i lakša
 • Manji troškovi za održavanje koje je manje zahtevno i ređe – drvena i aluminijumska stolarija treba redovno da se farba i štiti od korozije i trulenja
 • Primenom PVC stolarije štedi se na računima za grejanje i hlađenje
 • Mogućnost recikliranja omogućuje manje troškove za odlaganje isluženih pr

tekt je prenet sa bloga MR PVC


Autorski tekst: Nenad Savić


Dodajte komentar