SrbijaSpace logo

Najčeća pitanja vezana za sudski prevod

 

Najčeća pitanja vezana za sudski prevod

Koja su najčešća pitanja koja psotavljaju tražioci usluga sudskog prevoda?

 

 Šta je neophodno da bi se stekla kvalifikacija sudskog prevodioca/tumača?

Sudski prevodilac je lice imenovano od strane Ministarstva pravde da prevodi i overava prevode i time garantuje tačnost prevedenog dokumenta.

Kada su nam potrebne usluge sudskog prevodioca/tumača?

Sudski tumač/prevodilac prevodi dokumenta i overava svojim pečatom i potpisom da je prevod određenog dokumenta tačan i da u potpunosti odgovara izvorniku. Overeni prevodi se koriste i u zemlji (overeni prevodi sa engleskog na srpski) u i inostranstvu (overeni prevodi sa srpskog na engleski jezik).

Koje su najčešće vrste dokumenata koje se prevode i overavaju i za koje zemlje:

Sada se najviše prevode dokumenta za Norvešku, Emirate, Libiju, Ameriku, Kanadu, Australiju...
Najčešće se prevode i overavaju diplome, uverenja, svedočanstva, prepisi ocena, dodaci diplomi, potvrde, izvodi iz matičnih knjiga kao i ugovori, bilansi, i osnivačka akta privrednih društava. Sve prevode dokumenata izdajemo u 2 primerka a studentima i više.

Da li cene prevoda zavise od oblasti prevođenja?

Cena prevoda je ista za sva dokumenta kao što su diplome, uverenja, svedočanstva, prepisi ocena i obračunava se po stranici. Stručni tekstovi mogu imati drugačiju cenu u zavisnosti od složenosti teksta i roka. Za veći broj strana odobravamo popust.

Kako se obračunava cena pismenog prevođenja?

Jedna prevodilačka stranica ima 1800 karaktera sa razmacima. Jedna stranica je osnovna obračunska jedinica u prevođenju. Za tekstove koje nam dostavite u elektronskoj formi možemo u najkraćem roku da vam obračunamo cenu i damo ponudu.

Koliko vremena je potrebno za prevod i overu dokumenta?

Dokumenta kao što su: diplome, uverenja, svedočanstva, ili izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih mogu odmah da budu prevedena. Za stručne tekstove ugovaramo rok koji zavisi od složenosti i dužine teksta.

 

Tekst je preuzet sa sajta https://www.sudski-prevodilac.net


Preuzeto sa: http://www.sudski-prevodilac.net/prevodjenje-najcesca-pitanja.php


Komentari (1)

konkretno

Vecinu ali bas vecinu zanimaju cene usluiga sudskog prevodioca. A u Srbiji opet nekako uprosecen, cena usluga koja se odnosi se na jednu stranu dokumenta je od 600 RSD do 1.300 RSD po strani. Naravno, nisu fiksne, postoje i popusti. Jedna strana standardno sadrži 1.800 karaktera, ukljucujuci razmake, font veličine 12.

(Dobar) 0
(Slab) 0
22-Aug-20 17:29:29 PMDodajte komentar