SrbijaSpace logo

Kada je potreban sudski tumač, a kada običan prevodilac?

 

Kada je potreban sudski tumač, a kada običan prevodilac?

Treba vam profesionalan prevod i u dilemi ste kada je potreban sudski tumač, ili sudski prevodilac, a kada običan prevodilac za prevođenje dokumenata? Da li je bolje platiti više i imati pečatom overen tekst ili je možda sasvim dovoljno da kvalifikovan prevodilac garantuje za tačnost prevoda. Odgovor zavisi od tipa dokumenta koji se prevodi, ali i razloga prevođenja tj.institucije kojoj se prevedena dokumenta šalju.

Veze među narodima, državama, kontinentima su tešnje nego ikada pre. Sklapaju se poslovi sa inostranim firmama, ljudi se zapošljavaju u inostranstvu, putuju, uče, leče se… Danas je imperativ da se prevaziđe jezička barijera i da se komunikacija odvija nesmetano, a u tome su nam ključni diplomirani filolozi - prevodioci i licencirani sudski tumači.

Nastavite sa čitanjem i dobićete detaljne informacije o uslugama koje pružaju ove dve vrste prevodilaca i kako vam mogu pomoći u svakodnevnoj komunikaciji na više jezika .


Nekoliko informacija o uslugama sudskog tumača


Sudski tumač je prevodilac koji je dobio licencu Ministarstva pravde i svojim pečatom i potpisom garantaje tačnost prevoda. Reč je o visokokvalifikovanim osobama koji imaju iskustvo, položene ispite i praktično znanje za prevođenje dokumenata iz određene oblasti konkretnog jezika.

Kada prevod ima overu sudskog tumača postaje zvaničan dokument koji je priznat svuda: kao medicinska dokumentacija, u kontaktu sa ambasadama, državama, zvaničnim institucijama…

Najčešće upravo te institucije traže da prevod bude overen od strane sudskog tumača jer im je to dokaz da je prevod apsolutno veran originalu i da se na temelju takvih dokumenata može poslovati.

Kada nije dovoljan prevod klasičnog prevodioca?


Prevod ličnih dokumenata


Bilo kakva poslovna komunikacija sa inostranstvom koja podrazumeva slanje vaših ličnih dokumenata gotovo sigurno podrazumeva prevođenje i overu od strane sudskog tumača. To je najbolja solucija koja bi i vama trebala da bude garanat da će vaša dokumenta biti pravilno shvaćena.

Ovde se na prvom mestu misli na: ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, pasoš…


Prevod dokumenata koje dokazuju stepen obrazovanja


Vrlo je važno tačno prevesti stepen kvalifikacija jer zabune mogu dovesti do pogrešnog razumevanja u inostranstvu. Ovu uslugu traže najčešće oni koji žele da nastave školovanje u inostranstvu ili traže posao u inostranoj kompaniji.

Sudski tumač zna sve „cake“ pravilnog izražavanja jer se npr. u Americi fakultetska diploma prikazuje kroz naziv Univerziteta i ustanove koji se pohađao, a srednjoškolska diploma se klasifikuje kao „diploma“.

I klasifikovan prevodilac zna ove detalje, ali sudski prevodilac pečatom garantuje da je sve verno originalu.


Prevođenje poslovne dokumentacije


Za svakodnevnu korespodenciju dovoljan je običan prevodilac, ali kada se šalju dokumenta od visokog značaja overa je neophodna. Jedni od takvih slučajeva su onda kada se prevode dokumenta iz osnivačkog akta, bitni ugovori, patenti…


Sudski tumač prevodi i medicinsku dokumentaciju


U slučaju da postoji potreba da se medicinski karton i medicinska dokumentacija šalje u inostranstvo lekarima, sudski tumač za konkretan jezik je ono što vam je potrebno.

Ovo su najčešći slučajevi kada običan prevodilac nije dovoljan. Svaki put kada se prevode dokumenta od velikog značaja, kada je neophodno da prevod bude do zadnjeg slova tačan, onda je neophodno da osoba koja je odobrena od Ministarstva pravde bude garant tačnosti.

Prevodilac jednostavno nema mogućnost da garantuje za tačnost prevoda što je u mnogim slučajevima neophodno.


Savremene usluge prevođenja


Bilo da se koristi usluga prevodioca ili sudskog tumača, možete je iskoristiti i u obrnutom procesu – kada dobijete odgovor iz inostranstva možete zatražiti da imate prevod stručnog lica ili čak i overen od strane sudskog tumača i dobiti prevod inostranih dokumenata na srpski jezik ili neki drugi po vašoj potrebi.

Prevodilačke agencije nude prevodioce za mnoge svetske jezike koji su itekako stručni i imaju iskustva. To donosi drugu novinu u uslugama prevođenja jer se prevod može obaviti „danas za sutra“ ili čak i „danas za danas“.

Razvoj interneta je doneo mogućnost lakše dostupnosti prevodilaca i sudskih tumača jer se putem interneta sva dokumenta mogu poslati elektronski i prevod dobiti na isti način. Bilo gde da ste u zemlji i bilo gde da se nalazi prevodilačka agencija prevod će biti zagarantovano završen u vrlo kratkom roku.


Koliko ćete platiti usluge prevođenja?


Konačna cena zavisi od mnogo faktora, ali svakako treba istaći da je prevod sudskog tumača u svakom slučaju skuplji od klasičnih prevodilačkih usluga.

Pošto je teže pronaći prevodioce za specifične jezike, ređe tražene i cena ovakvih prevoda je viša od prevoda na engleski, francuski, nemački ili ruski.

Cenu podiže i hitnost prevoda tj.da li vam treba prevod istog dana ili prevodilačka agencija sama određuje kada će prevod biti završen.

Uvek kada prilike dozvoljavaju koristite klasičan prevod jer se tako štedi, ali onda kada je važno da sve bude doslovce tačno bolje je platiti više pa da vam prevod sa overom, ili legalizaciju dokumenata obavi sudski prevodilac. Dobro je da postoje alternative među prevodiocima jer to obezbeđuje nesmetanu međujezičku komunikaciju.

Koliko su danas prevodi dokumenata tačni? Da li ste razmišljali o posledicama kada sve nije jasno, kada dođe do zbunjujućih informacija? Pišite nam u komentare nakon čitanja ovog teksta, čekamo vaše zapažanje.


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (3)

Srecko

Ja bih prednost dao sudskim tumacima, smatram da su odgovorniji i bolje poznaju zakon.

(Dobar) 0
(Slab) 0
27-Jan-21 14:40:39 PMLana

Sudski tumaci su ipak vise kvalifikovani za zvanicna dokumenta...kada bi mi trebao neki prevod dokumenta ne bih se dvoumila.

(Dobar) +1
(Slab) 0
08-Jan-21 01:22:55 AMNela

Veoma koristan članak. Bila sam ubeđena da za bilo kakve prevode dokumenata treba angažovati sudskog prevodioca a ipak, nije uvek neophodno. Mada, nije ni loše, svakako. Ako vam već treba prevod da biste ostvarili nešto u inostranstvu, sigurnije je da to uradi neko stručniji.

(Dobar) +4
(Slab) 0
07-Jan-21 19:31:53 PMDodajte komentar