SrbijaSpace logo

Kako se postaje sudski tumač?

 

Kako se postaje sudski tumač?

Kada je potrebno bilo kome da dobije prevod dokumenta sa srpskog jezika na engleski jezik ili neki strani ili u obrnutoj varijanti, sasvim je logično da razmišlja o tome gde će pronaći dobrog prevodioca. Međutim, ono što mnogi klijenti ne znaju jeste da su sudski tumači u tom slučaju mnogo značajniji.

Zapravo, bez pečata tog stručnjaka nijedan preveden dokument ne može da bude okarakterisan kao pravno važeći. A to u stvari znači da taj dokument ne može ni da bude korišćen, to jest predat bilo kojoj instituciji, jer zvanično nije pravno priznat.


Ko su sudski tumači?

Jednostavno, ovlašćena lica koji vrše overu prevedenih dokumenata su sudski tumači.

Neko ko se bavi prevođenjem u određenom vremenskom periodu, može da se prijavi na konkurs i da zvanično postane sudski tumač za konkretni jezik. Zato naglašavamo i da prevodioci mogu postati sudski tumači prilično jednostavno.

Zapravo je u konkursu i naveden zahtev da kandidati moraju imati iskustvo u prevođenju, a obično je predviđeno da to bude minimum pet godina, mada se uslovi konkursa za sudske tumače razlikuju, pa samim tim mogu da budu navedeni i nešto drugačiji zahtevi.

Sve vrste dokumenata će obraditi sudski tumači, a između ostalog i:

 • izvod iz matične knjige rođenih - krštenica
 • izvod iz matične knjige umrlih - umrlica
 • izvod iz matične knjige venčanih - venčani list
 • sve vrste ugovora
 • potvrda o neosuđivanosti
 • pasoš
 • saobraćajna dozvola
 • vozačka dozvola
 • lična karta
 • dozvola za boravak
 • radna dozvola
 • sve vrste sertifikata
 • punomoćje


i bilo koji drugi dokument za koji je klijentu potreban prevod sa srpskog jezika na neki strani ili sa stranog jezika na srpski.

Takođe treba pomenuti i to da postoji mogućnost prevođenja direktno sa stranog jezika na strani, te kasnija overa takvih dokumenata, ali je ta usluga retko dostupna na području naše zemlje.

Dakle, da rezimiramo, prevod bilo kog dokumenta, koji izvrši stručni prevodilac ne važi za pravno priznat sve dok na njega ne bude zvanično ovlašćeni sudski tumač stavio svoj pečat. A kada to bude učinjeno, smatra se da je u potpunosti preveden dokument i njegova sadržina verna originalu. U tom smislu vlasnik dokumenata ima pravo da ga koristi kad god je to neophodno.


Kako se postaje sudski tumač?

Konkurs za zvanje ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik raspisuje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Ne postoji tačan datum kada se taj konkurs raspisuje, već onda kada se javi potreba za tim stručnjacima i za određene jezike.

Uslovi konkursa su jasno definisani i mogu se pročitati u javnim glasilima, kao i na zvaničnom sajtu pomenutog ministarstva.

U svakom slučaju je potrebno na prvom mestu da lice koje se prijavljuje ima relevantan dokaz o tome da poseduje takozvano potpuno znanje izabranog jezika. Očekuje se i da ima adekvatno visoko obrazovanje vezano za taj jezik, pa se u tom smislu smatra i da treba da dostavi validnu diplomu Filološkog fakulteta.

Kako je navedeno u konkursu za imenovanje stalnih sudskih tumača, od kandidata se očekuje i da su upoznati sa terminima, koji se koriste u oblasti prava, a na konkretnom jeziku. Uz to je potrebno i da je svaki kandidat prethodno bio radno angažovan upravo na poslovima prevođenja, a u trajanju od pet godina i to minimum. Podrazumeva se da prilikom apliciranja na konkurs svaki kandidat treba i da o tome priloži zvaničnu potvrdu.

Potvrdu o neosuđivanosti mora dostaviti svako ko se prijavljuje na ovaj konkurs, te se podrazumeva da mora biti državljanin Republike Srbije, kao i da je zvanično prijavio prebivalište u našoj zemlji. A izuzev dostavljanja potvrde da kandidat nije osuđivan, koju izdaje relevantna državna institucija, konkursna dokumentacija mora obuhvatiti i potvrdu da se protiv prijavljenog ne vodi apsolutno nikakav sudski postupak.

Onog momenta kada bude bio raspisan konkurs za imenovanje stalnih sudskih tumača, potrebno je da zainteresovani popune obrazac, zatim da dostave svu dokumentaciju koja navedena u konkursu i da plate predviđenu taksu. Visina takse se određuje prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama Republike Srbije.

A pošto bude predao zahtev, kao i propisanu dokumentaciju, kandidat bi trebalo da sačeka najviše 60 dana da bi dobio odgovor od strane nadležnih.

Ističemo i da postoji mogućnost da osobe koje nisu stekle diplomu Filološkog fakulteta postanu sudski tumači. U tom slučaju će biti obrazovana specijalna komisija, koja će biti zadužena da proveri znanje jezika konkretnog kandidata. A biće potrebno i da prijavljeni tada plati posebno definisanu naknadu, koja je vezana za rad članova komisije. O visini naknade će biti informisan svako na vreme, zato što će to biti navedeno u zvaničnom konkursu za imenovanje stalnih sudskih tumača.

Nakon što bude proglašen sudskim tumačem, svaki pojedinac će biti u obavezi da polaže i zakletvu pred nadležnim institucijama. Zatim će dobiti i pečat, koji će kasnije koristiti u svom radu, odnosno prilikom overavanja dokumenata.

 

 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (4)

andjelko

Naravno da nije lako za svakoga i da ima svoje rizike, kao i uostalom svaki posao. Ako Vam treba dobar sudski tumac ja toplo preporucujem http://www.sudski-prevodilac.net/usluge.php Zaista su profesionalni i ljubazni .(Dobar) +1
(Slab) 0
18-Jan-20 12:41:02 PMmikidr

Nisam imao vremena bas mnogo u zivotu da se bavim prevodom ali hvala bogu da ima ljudi koji su vicni u ovom poslu pa tako kad mi nesto treba da se prevede odem kod jasna filipovic bojic koja mi sve uradi korektno.(Dobar) 0
(Slab) 0
18-Jan-20 09:08:07 AMNenad

Lep tekst, ali na jednom mestu se pominje da je lako psotati sudski tumač. Uopšte nije lako ni jednostavno, oba jezika se moraju baš dobro poznavati. Naravno da je lako za nekog ko zna. Prevodioc može da bude i neko priučen pa uz pomoč Google prevodioca da prevodi, na priemr titlove za film ili neke jednostavnije knjige. Posao sudskog tmača ne dopušta improvizacije, svaka i mala greška na primer u nekoj pravnoj proceduri može da bude opasna.(Dobar) +5
(Slab) 0
14-Jan-20 09:32:52 AMNenad

odgovorio/a: lovac u zitu

ovo si dobro primetio za filmove .. toliko ima prevoda koji su smesni a izgleda da je google translate nosilac posla

(Dobar) +2
(Slab) 0
17-Jan 23:50:16

Dodajte komentar