SrbijaSpace logo

Kako postati sudski tumač?

 

Kako postati sudski tumač?

Šta je u stvari sudski tumač?


Sudski tumač, odnosno sudski prevodilac je lice koje je dobilo rešenje o postavljenju za stalnog sudskog tumača i koje je ovlašćeno u usmenom ili pisanom obliku da prevodi tekst unutar jezičke kombinacije za koju je imenovano. Ovo rešenje donosi ministar pravde.


Kako postati sudski tumač
 


Kako doći do postavljenja?

Ukoliko postoji nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike, npr. engleski, francuski ili nemački, ministar, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova može da objavi konkurs za postavljenje prevodilaca.

Prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje. Najčešće su to lica filološke ili pravne struke, ali i kandidati koji su stekli visoko obrazovanje u drugim oblastima takođe mogu da se prijave na konkurs, kao i lica bez visokog obrazovanja.  
Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje u obavezi je da pristupi proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar.

Ova komisija proverava da li kandidat za prevodioca koji nema odgovarajuće akademske kvalifikacije za određeni strani jezik poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi i na koji prevodi (i usmeni govor i pisani tekst), kao i da li kandidat poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u okviru jezičke kombinacije za koju konkuriše. 

Troškove ove provere snosi kandidat za sudskog prevodioca.


Sudski tumac i sudski prevodilac
 

Kandidat za sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca treba da ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje (treba da dostavi diplomu, uverenje da nije osuđivan, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i slično, s tim što se ovi zahtevi menjaju), kao i sledeće posebne uslove:

  • da ima odgovarajuće kvalifikacije za strani jezik za koji konkuriše ili da poseduje potpuno znanje maternjeg jezika i stranog jezika za koji konkuriše (usmeno i pismeno znanje), 
  • da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi unutar kombinacije jezika za koju konkuriše;
  • da ima najmanje pet godina iskustva u oblasti prevođenja.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat za sudskog prevodioca dostavlja dokaze o ispunjenju navedenih uslova (diploma, biografija, potvrda o zaposlenju, potvrde i dokazi o urađenim prevodima). 

Nakon dobijanja rešenja o postavljenju prevodilac polaže zakletvu u sudu na čijem području ima prebivalište i dobija pečat kojim overava i potvrđuje istinitost prevoda.

Iz napred navedenog jasno je da se sudski tumač, odnosno sudski prevodilac ne postaje na osnovnu završenih kurseva obuke za sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca. Navedeni kursevi će vam svakako pomoći da proširite svoje znanje, steknete određene veštine i veće samopouzdanje i da se lakše upustite u postupak i proceduru za dobijanje pečata sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca. 


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (5)

Srdjan

Šta se dešava kad neko položi ispit za sudskog tumača a nije raspoređen ?



(Dobar) +1
(Slab) 0
15-Nov-19 19:03:04 PM



Srdjan

odgovorio/a: Mihal

imam isto pitanje: ako zavrsim kurs za sudskog tumaca a nisam rasporedjen da li mogu da se zaposlim kao prevodilac?
(Dobar) 0
(Slab) 0
06-Jul 12:34:31
Ma ja

Završiti školu, uraditi sve prakse u stranoj zemlji po nekoliko meseci, pa onda malo šta igrati i pokupiti iskustvo. A onda polagati za licencu.
Lako ako imate cilj, ako ste vredni i imate pristojne uslove za školovanje.



(Dobar) +4
(Slab) 0
06-Oct-18 14:55:00 PM



danisto

Potrebno je dodati to da su troškovi veoma veliki, i da deluju destimulativno. Sudski tumači postaju ljudi koji rade taj posao kod nekog sudskog prevodioca, tu nabije staž i iskustvo, a firma mu plati troškove testiranja i podnošenja dokumenata. Autsajderi, ma koliko ddobro znali jezik i terminologiju teško prolaze.



(Dobar) +4
(Slab) 0
03-Sep-18 12:07:24 PM



Maja

Hvala Google-u, jer sam pronašla ovaj članak. Takođe, hvala i za autorski tekst za mene jako koristan i poučan.
Želim da se bavim ovim poslom i nadam se da ću uskoro i ja imati status sudskog tumača.



(Dobar) +10
(Slab) 0
31-Aug-18 11:07:19 AM



Dodajte komentar