SrbijaSpace logo

Sudski prevodilac za engleski jezik

 

Sudski prevodilac za engleski jezik

Zanimanje koje mnoge zbunjuje jeste sudski prevodilac. Ipak za to nema baš nikakvog razloga.

U stvari je vrlo jednostavno objasniti čime se osoba, koja je recimo kvalifikovani sudski prevodilac za engleski jezik bavi. Nema tu baš nikakve nedoumice, jer je u pitanju sertifikovani sudski tumač – stručnjak koji vrši overu prevedenih dokumenata, u osnovi. 

Ko god je imao prilike da zahteva prevod dokumenata sa engleskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj varijanti jezika je čuo i za ovo zanimanje. Zapravo je uloga koju ovaj stručnjak tada ima izuzetno značajna. Naime, bez pečata sudskog tumača za određeni jezik, ne možemo govoriti o dokumentu koji je zakonski priznat
 

Sudski prevodilac za engleski jezik 
 

Osnovni zadatak koji ima kvalifikovani sudski prevodilac za engleski jezik jeste prevod dokumenata i njegova overa. 


Ipak, pored toga ovi stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa srpskog jezika na engleski, kao i prevod sa engleskog na srpski i za svaki ostali sadržaj.

Osim toga, sudski tumač pruža i uslugu usmenog prevoda kada se to od njega zahteva. Jer, poslednjih decenija, mnogi koji su krenuli putem stranih amabasada u Srbiji, susreli su se sa potrebom za prevodom dokumenata. Bilo da je to bio prevod dokumenata za Kanadu, Ameriku ili neku zemlju Evrope. Ili je to pak potreba za prevodom svih dokumenata za turističke vize (izdvojićemo britansku, kanadsku). I tada na scenu stupaju zvanični sudski prevodioci.

Prevod dokumenata 

Uopšteno rečeno, sudski prevodilac za engleski jezik ima značajnu ulogu kada je nekome potreban prevod dokumenata
Jednostavno, on prvo vrši prevod u varijanti jezika, koju klijent zahteva, a onda radi i overu. Overu prevedenog dokumenta mora da izvrši sudski tumač, koji ima svoj pečat. 

Da pojednostavimo, te da napomenemo da sudski prevodilac za engleski jezik pruža kompletnu uslugu klijentima. 

Koje sve usluge pruža sudski prevodilac?

Iako je fokus rada stavljen na prevod dokumenata sa engleskog jezika na srpski, odnosno na prevod sa srpskog na engleski jezik, sudski prevodilac vrši i mnoge druge usluge. 

Pored već pomenute, klijenti mogu zahtevati i:

 • prevod farmaceutske dokumentacije i medicinske uz overu sudskog prevodioca
 • prevod tehničke dokumentacije uz overu sudskog tumača za engleski jezik
 • hitan prevod bilo kog dokumenta uz obaveznu overu ovog stručnjaka
 • prevod svih ličnih dokumenata uz obaveznu overu sudskog prevodioca
 • prevod dokumenata koji su vezani za pravo i sudstvo sa overom pomenutog stručnjaka
 • prevod tehničke dokumentacije sa obaveznom overom sudskog tumača
 • prevod stručnih tekstova uz overu sudskog tumača ili bez nje
 • prevod dokumenata potrebnih za izdavanje vize za Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Australiju i Veliku Britaniju


Sve do sada pomenuto se u principu odnosi na pravna lica, odnosno na kompanije, s tim da sudski prevodilac za engleski jezik konkretnu uslugu pruža i pojedincima, odnosno fizičkim licima. U tom smislu, klijenti mogu zahtevati prevod bilo kog ličnog dokumenta. Uz poštovanje važećih propisa će sudski tumač za engleski jezik da izvrši i overu prevoda.

Sudski prevodi su veoma popularna profesija u Beogradu jer se u njemu nalaze ambasade stranih zemalja. I naravno, svim njenom opštinama, od najveće kao što je Novi Beograd pa redom Banovo Brdo, Vračar. Na žalost, izraženi višedecenijski trend odlaska iz Srbije u najčešće bogate zemlje zapadne Evrope i Ameriku, Kanadu, ukazuje da će još dugo ovo zanimanje biti aktuelno. 


Overa dokumenata
 

Prevod sa engleskog jezika na srpski, kao i prevod dokumenata sa srpskog jezika na engleski će biti izvršen za sledeće sadržaje:

 • izvod iz matične knjige rođenih (krštenica)
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • izvod iz matične knjige venčanih (venčani list)
 • diploma
 • pismo preporuke
 • svedočanstvo
 • potvrda o nekažnjavanju
 • plan i program studija
 • potvrda o prebivalištu
 • rešenje o nasleđivanju i razvodu
 • testament
 • i mnoga druga lična dokumenta.


Koje još usluge pruža sudski prevodilac za engleski jezik?

Izuzev prevoda dokumenata i drugih sadržaja kako za fizička, tako i za pravna lica, sudski tumač za engleski jezik vrši i druge usluge po zahtevu. 

Dostupna je i mogućnost da klijent zaduži ove stručnjake za usmeno prevođenje sa srpskog jezika na engleski, ali i za usmeno prevođenje sa engleskog jezika na srpski. Navedena usluga se u većini slučajeva zahteva kada se organizuje venčanje sa stranim državljaninom ili kada strani državljanin ima određenih obaveza u opštini ili nekom sudu. 

Uopšteno rečeno, sudski prevodilac za engleski jezik može biti prisutan kad god je to potrebno, jer poseduje zakonska ovlašćenja za vršenje usmenog prevođenja sa engleskog i na engleski jezik.
 

Sudski prevodilac za engleski jezik - dodatne informacije

Potpuno je svejedno da li vam je potreban usmeni prevod sa engleskog jezika na srpski ili usmeni prevod sa srpskog jezika na engleski, jer sudski prevodilac za engleski jezik obe usluge vrši profesionalno. 
Isto tako je ovaj stručnjak specijalizovan i za pružanje usluge prevoda u ovoj jezičkoj varijanti, ali pisanim putem. 

Prednost korišćenja usluga sudskog tumača je velika. Posebno se to odnosi na prevod bilo kog dokumenta, jer tako klijent štedi i vreme, ali i novac. Radi se o tome da će on zahvaljujući ovlašćenjima koje sudski tumač za engleski jezik ima, dobiti dokument koji je u skladu sa zakonom obrađen. 

Trebalo bi da istaknemo i podatak da ovaj stručnjak posle prevoda bilo kog dokumenta vrši i njegovu overu. Time dokument karakteriše kao zakonski važeći, a što potvrđuje stavljanjem svog pečata. 
A prednost je i u tome što klijent dobija prevod dokumenata sa srpskog na engleski jezik ili prevod dokumenata sa engleskog na srpski jezik u vrlo kratkom roku. Ustvari, on će brzo imati u rukama kompletno obrađen dokument, koji je pre toga dostavio na prevod. Samim tim će uštedeti prvo svoje vreme, a zatim i novac. 

Ako želite da poštedite sebe nerviranja, a potreban vam je prevod dokumenata, sudski prevodilac za engleski jezik je najbolje rešenje za vas. Tako dobijate kompletnu uslugu na jednom mestu!


Autorski tekst: SrbijaSpace.rs


Komentari (6)

Jasna Filipović-Bojić

Koliko košta sudski prevod - odgovor

Poštovani,
U našoj kancelariji isto naplaćujemo i overeni i neovereni prevod. Suština našeg posla je u prevođenju, zato je cena potpuno ista. Naravno, da znamo i usmeno da prevodimo. Najčešće prevodimo kod javnog beležnika prilikom overe ugovora ili na venčanjima sa stranim državljanima. Ako imate još pitanja, javite nam se na 011/3239 053. Pozdrav, Jasna Filipović-Bojić(Dobar) +1
(Slab) 0
11-Jun-19 09:53:23 AMJasna Filipović-Bojić

Nemanja - odgovor

Poštovani Nemanja, Prevod diplome ne moraju da overe sudski prevodioci, ali takav prevod nema isti značaj i težinu kao overeni prevod.
Ako pokušavate da se zaposlite u inostranstvu ili da nostrifikujete diplomu, mi vam savetujemo da je prevedete kod sudskog prevodioca. Pozdrav, Jasna Filipović-Bojić(Dobar) +4
(Slab) 0
10-Jun-19 12:26:07 PMJasna Filipović-Bojić

Maja - odgovor

Poštovana, Mi prevodimo sve vrste farmaceutskih tekstova i dokumentacije. Možete da nam pošaljete na naš mail jasnabo@sezampro.rs ili da nam donesete dokumentaciju u Svetogorsku 4, Beograd od 8h do 17h. Pozdrav, Jasna Filipović-Bojić(Dobar) +6
(Slab) 0
10-Jun-19 12:01:25 PMMaja

Da li mogu kao fizičko lice da kupim lek u inostranstvu i zatražim uslugu prevod farmaceutske dokumentacije uz overu? Nije mi baš najjasnije kako ovo funkcioniše.
Koristim već godinama lek koji kupujem u Grčkoj jer ga kod nas nema. I ukoliko bi sama finansirala prevod i overu farmaceutske dokumentacije možda bi uz angažovanje firme za registrovanje lekova uspela da obezbedim distribuciju leka kod nas.(Dobar) +3
(Slab) 0
09-Jun-19 14:52:48 PMkoliko košta sudski prevod

Da li je sudski prevod skuplji od standardnog prevodilaca? I još jedno pitanje, da li sudski prevodioc mora da zna da prevodi simultano (što je pretpostavljam potrebno u sudskim ročištima)?(Dobar) +2
(Slab) 0
09-Jun-19 13:37:12 PMNemanja

Da li i prevod diplome fakulteta moraju da overe sudski tumači? Hvala unapred.(Dobar) +4
(Slab) 0
08-Jun-19 18:02:33 PMDodajte komentar